به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
دبيركل كانون عالي كارفرمايي در نامه‌‌اي خطاب به اعضاء‌:

تعويق مجع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

پنج شنبه 2 ژوئيه 2009

مهندس محمدعطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با ارسال نامه‌ي مورخ 9 تير ماه 1488 به شماره 210-10640 خطاب به اعضاء كانون عالي اعلام كرد كه مجموع عمومي كانون عالي كه قرار بود روز دوشنبه 20 تير ماه 1388 برگزار شود روز چهارشنبه11 شهريور ماه 1388 برگزار خواهد شد. متن كامل اين نامه:‌

پيرو بخشنامه شماره 210-10614 مورخ 30 خرداد ماه 1388 و عطف به آگهي مندرج در صفحه‌ي 12 روزنامه اطلاعات روز چهارشنبه 27 خرداد ماه 1388 در خصصوص برگزاري مجمع عمومي عادي به طور فوق‌العاده اين كانون عالي در روز دوشنبه 20 تير ماه 1388 به استحضار مي‌رساند با توجه به شرايط موجود و اعلام برخي از تشكل‌ها صنفي مبني بر درخواست زمان بيشتر براي معرفي كانديدا و امكان حضور در مجمع، بدينوسيله موعد برگزاري مجموع عمومي مزبور را به تاريخ 11 شهريور ماه 1388 موكول مي‌نمايد.

- باتقديم احترام
- محمد عطارديان. دبيركل


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 330 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه دبيركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License