به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
هيجدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»‌ عنوان كرد:‌

«انجمن‌»‌هاي كارفرمايان و پايبندي به اصول شرافت

14 خرداد 1388؛
پنج شنبه 4 ژوئن 2009

به هر نوع گروه يا فعاليت گروهي «انجمن»‌ نمي‌توان گفت. «انجمن»‌ تشكل انسان‌هاي صاحب «رأي» است كه شرافتمندانه براي حاكم شدن «رأي» خودشان مبارزه مي‌كنند. شرافتمندانه به اجراي تصميم «اكثريت» تن مي‌دهند و شرافتمندانه از حقوق «اقليت» و حقوق «غائبان»‌ دفاع مي‌كنند. اگر اعضاء يك «جامعه» شرافتمندانه به اين اصول پايبند نباشند چه خواهد شد؟ تصور آن چندان دشوار نيست، چون هر روز شاهد آن هستيم: عده‌اي دور هم جمع مي‌شوند تا «انجمن»‌ درست كنند. در ميان اين عده‌، تعدادي صاحب «رأي» هستند و گروه ديگر به دهان آنان نگاه مي‌كنند. اما افراد صاحب «رأي» يا مدعي «رأي»، به مصداق «دو پادشاه در اقليمي نگنجند»، قواعد بازي شرافتمندانه را نمي‌دانند و هنگامي كه به آنان آموزش داده ‌مي‌شود، به اين قواعد تن نمي‌دهند و شكست را نمي‌پذيرند. غيرشرافتمندانه بازي را به هم مي‌زنند و انشعاب مي‌كنند و به سمپاشي دوستان قديم مي‌پردازند. براي درمان اين بيماري مسري، فرهنگ‌هاي ديگر چه كرده‌اند؟

در هيچ «انجمني»،‌ هرگز هيچ پيشنهاد خلاف اخلاق و خلاف شرافت، حتي مطرح نيز نبايد بشود. در چنين «انجمن»‌هايي هر عضوي كه مرتكب رفتار غيرشرافتمندانه شود، طبق رويه‌هاي شرافتمندانه محاكمه و از «انجمن» اخراج مي‌شود. و درست همانطور كه نظام بانكي به هيچ فرد بي‌اعتباري اعتبار نمي‌دهد، هيچ انجمني نيز هرگز اين فرد غيرشرافتمند را به عضويت نخواهد پذيرفت.

در كنار همين ستو [صفحه دو و سه نشريه شماره 18]، مجموعه‌اي از مكاتبات دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با مراجع قضايي و دولتي منتشر شده است. اين اسناد به روشني نشان مي‌دهد كه مرجع قضايي تا كنون نسبت به انحلال اين كانون عالي كارفرمايي هيج تصميمي نگرفته است. از سوي ديگر، طبق «قانون كار» كشور، كه البته مورد تأييد همين كانون عالي نيست اما تا اصلاح آن لازم‌الاجراست، فقط يك كانون عالي كارفرمايي مي‌تواند وجود داشته باشد. در نتيجه،‌ انشعابيوني كه بازي را به هم زدند و كانون موازي به راه انداختند، كاري غيرقانوني انجام داده‌اند. البته، دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به خاطر پايبندي شرافتمندانه به برخي مصالح ملي بسيار مهم‌تر، پيشنهاد انتخابات زودهنگام داده است. اما روش اصولي اين نيست.

هر «انجمن» وظيفه دارد اعضاء‌ غيرشرافتمند خود را طبق ضوابط شرافتمندانه محاكمه و اخراج كند و فرد متخلف را به انجمن‌هاي ديگر معرفي نمايد و هيچ انجمني عضويت او را نپذيرد. فقط با پيروي از اين روش استاندارد است كه به مرور شرافتمندان متحد خواهند شد و تازه در آن هنكام مي‌توان اميد به اصلاح پيدا كرد. چنين باد. ■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 313 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌كارفرمايان شماره 18   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License