به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در هيجدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» ارايه شد:‌

مكاتبات تاريخي دو جريان تاريخي

14 خرداد 1388 (بازپخش: 20 خرداد 1388)؛
چهار شنبه 10 ژوئن 2009

در هيجدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»، نشريه «كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران»، از جمله‌ مكاتبات دبيركل اين كانون عالي كارفرمايي با برخي مراجع قضائي و دولتي منتشر شده است. «پيام كارفرمايان» در توضيح اين مكاتبات نوشته‌است: «در اين شماره‌ ظاهراً چند مكاتب ساده اداري به چاپ رسيده است. اما مي‌توان اطمينان داشت كه مورخان در اين مكاتبات، خصوصيات دو جريان تاريخي را مشاهده خواهند كرد كه امروز در ميدان حضور دارند و جدال‌ آن‌ها به آينده‌ي كشور شكل مي‌بخشد. اين نامه‌ها را با تأمل بخوانيم و در اين جدال سرنوشت ساز بي‌طرف نمانيم و از اصول- اگر به اصول پايبندهستيم- دفاع كنيم».

گفتني است سرمقاله‌، و برخي از مطالب اصلي هيجدهمين شماره‌ «پيام ‌كارفرمايان»‌، به مناسبت برگزاري دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري به نقش تشكل‌هاي كارفرمايي در انتخابات سياسي پرداخته است. حساسيت موضوع از يك سو، و سفر دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به ژنو براي شركت در نود و هشتمين كنفرايس بين‌المللي كار سبب شد كه انتشار نشريه با تأخير مواجه شود. به همين دليل، از انتشار كاغذي اين شماره صرف‌ نظر خواهد شد و از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي دخواست مي‌شود متن نشريه را تكثير كنند و در اختيار اعضاء تشكل‌ متبوع خود قرار دهند.

- 1. حمايت قاطع كارفرمايان از حامي واقعي كسب و كار
- 2. در تدوين سياست ملي كسب و كار مشاركت كنيم!
- 3.«انجمن»‌هاي كارفرمايان و پايبندي به اصول شرافت
- 4. گزارش هيجان‌انگيزترين كنفرانس بين‌المللي كار را هر روز در شاكا بخوانيد.
- 4.مكاتبات تاريخي دو جريان تاريخي
- 5. بيانيه‌ي مطالبات «سازمان‌هاي جامعه مدني ايران»‌
- 6. توسعه كشور در گرو تحقق كار شايسته است
- 7. ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه در مورد «كارشايسته»
- 8. فعاليت‌‌هاي فرهنگي آموزشي كانون عالي كارفرمايي در يك نگاه
- 9. كارفرمايان و تدوين «سياست ملي كسب و كار»
- 10. گزارش تصويري از نشست شوراي سازما‌ن‌هاي جامعه مدني ايران با نامزد و نمايندگان نامزدهاي رياست جمهوري

JPEG - 71.8 kb
تصوير صفحه اول هيجدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»


لينك‌ مقاله‌هاي ديگر به زودي ايجاد مي‌شود.


اسناد پيوسته

24 سپتامبر 2009
سند : PDF
376.1 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 2218 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌كارفرمايان شماره 18   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License