به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

برنامه نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار - روز چهارشنبه 13 خرداد

سه شنبه 2 ژوئن 2009

«شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌ (شاكا) وظيفه‌ي خود مي‌داند گزارش لحظه به لحظه‌ي نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار را به اطلاع تمام تشكل‌هاي كارفرمايي و كسب و كار در ايران برساند. از همين رو، ترجمه‌ي برنامه‌ي كاري نخستين روز كنفرانس در ادامه تقديم مي‌شود.

خاطر نشان مي‌كند مهندس محمد عطارديان دبير كل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان نخستين نماينده‌ي كارفرمايان ايراني عضو شوراي حكام سازمان بين‌المللي كار به اعتبار همين سمت در اين كنفرانس حضور يافته است و برخي از مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي، فردي را به عنوان نماينده‌ي كارفرمايان به اين كنفرانس اعزام كردند كه مورد تأييد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران نبود.

مهندس عطارديان پيش از عزيمت به نود و هشتتمين كنفرانس بين‌المللي كار با تقديم گواهي دادگاه مبني بر عدم اتخاذ تصميم در مورد پرونده‌ي كانون عالي كارفرمايي به مسؤلان محترم وزارت كار و امور اجتماعي، به آنان خاطر نشان ساخت كه طبق قوانين ملي كشور، فقط يك كانون عالي كارفرمايي مي‌تواند وجود داشته باشد، و در نتيجه، به استناد نظر دادگاه، انتخاب و معرفي فردي به جز نماينده‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به كنفرانس، خلاف قانون خواهد بود و با مخالفت رأي دهندگان در كنفرانس مواجه خواهد شد. از همين رو بايد منتظر ماند و ديد كه كميته‌ي اعبتارنامه‌ها‌ با توجه به توصيه‌ها‌ي شديد‌الحن شوراي حكام به دولت جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه چه تصميمي خواهد گرفت.

با اين مقدمه ترجمه‌ي برنامه‌ي نخستين روز كنفرانس را در ادامه نگاه كنيد:

ساعت 10 پيش از ظهر: نشست افتتاحي در سالن مجمع كاخ ملل. در نشست افتتاحي، از نمايندگان خواسته مي‌شود تا مسؤلان كنفرانس را انتخاب كنند، كميته‌هاي مختلف را تشكيل دهند و ساير تصميم‌هاي مورد نياز را بكيرند. با توجه به اينكه از كنفرانس خواسته خواهد شد تا اشتغال و جنبه‌هاي اجتماعي بحراني جهاني مالي و اقتصادي را كه دنياي كار با آن مواجهه شده، مورد توجه قرار دهد،‌ اميد مي‌رود كه در جريان نشست افتتاحي از يك شخصيت يا بيشتر دعوت شود تا به عنوان مهمانان ويژه كنفرانس بيانيه‌هايي در مورد مسائل مهم مطرح كنند.

«كميته انتخابات»‌ بي‌درنگ پس از نشست افتتاحي كنفرانس نسبت به ترتيبات كنفرانس تصميم خواهد گرفت.

ساعت 3 بعد از ظهر: كميته‌هاي فني كار خودشان را آغاز خواهند كرد. نشست كميته‌ها تا تصوير گزارش آن‌ه، تا پايان هفته دوم يا آغاز هفته سوم، ادامه خواهد يافت.

ساعت 3 بعد از ظهر: كميته‌ي كل در مورد «واكنش‌ها به بحران»، كه انتظار مي‌رود از سوي كنفرانس تشكيل شود، مي‌تواند كار خود را آغاز كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 259 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سِ . ب . ك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License