به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
سازمان بين‌المللي كارفرمايان در آستانه‌ي برگزاري نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار منتشر كرد:

اعضاء‌ آي.او.اي و بحران جهاني كار

10 خرداد 1388؛
يكشنبه 31 مه 2009

در حاليكه روز سه‌شنبه 12 خرداد ماه 1388 (2 ژوئن 2009)، درست يك روز پيش از برگزاري نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار، «شوراي عمومي سازمان بين‌المللي كارفرمايان» برگزار خواهد شد، اين سازمان جزوه‌اي با عنوان «اعضاء آي.او.اي و بحران جهاني كار» را منتشر و در ميان سازمان‌هاي كارفرمايي عضو خود منتشر كرد.

ليندا هوتام دستيار دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان باارسال نامه الكترونيكي به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام كرد اين سند و سند ديگري با عنوان «خروج از بحران بازار كار»‌، براي به عنوان اطلاعات پيشزمينه‌اي بحث «سازمان‌هاي كارفرمايي و بحران» تهيه شده‌اند.

در اين جزوه كه ترجمه‌ي آن به زودي در شاكا منتشر خواهد شد، چهار پرسش زير مورد بررسي قرار گرفته است:

1. هر سازمان كارفرمايي در داخل چگونه تحت تأثير اين بحران قرار گرفته است؟

2. هر سازمان كارفرمايي به اين چالش‌ها چگونه پاسخ داده است؟

3. هر يك از سازمان‌ها، به اعضاء خود براي مواجهه با اين بحران چه كمك‌هايي كرده‌اند؟‌

4. هر يك از سازمان‌ها در سطح ملي در واكنش به اين بحران چه كرده‌اند؟‌

خاطر نشان مي‌شود مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، كه عضو جانشين هيأت مديره‌ي سازمان بين المللي كار است، همراه با سركار خانم شهره تصديقي مشاور امور بين‌آلمللي اين كانون عالي به نمايندگي از سوي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و به دعوت از سوي سازمان بين‌آلمللي كار در اين كنفرانس حضور خواهد يافت و در نشست روز سه‌شنبه شوراي عمومي سازمان بين‌آلملي كارفرمايان نيز شركت خواهد كرد.

براي خواندن اسناد سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان كه براي تمام اعضاء اين سازمان، و از جمله براي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران ارسال شده است،‌ نشانه‌هاي زير را كليك كنيد.


اسناد پيوسته

اعضاء آي.او.اي و بحران جهاني كار

31 مه 2009
سند : PDF
116.6 kb

سازمان بين‌المللي كار


خروج از بحران بازارهاي كار

31 مه 2009
سند : PDF
820.3 kb

سازمان بين‌آلمللي كارفرمايان


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 210 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار سازمان بين‌المللي كارفرمايان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License