به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
درخواست رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صيفي كارفرمايي ايران از تشكل‌هاي كارفرمايي:

در تدوين «سياست ملي كسب وكار»‌ مشاركت كنيم!

9 خرداد 1388؛

در آستانه‌ي برگزاري دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري اين پرسش براي تمام كارفرمايان مطرح است كه خواسته‌هايشان، به عنوان كساني كه در امر ارتقاء كسب و كار و توسعه‌ي پايدار و ايجاد اشتغال مولد مسوليت دارند، از نامزدهاي رياست جمهوري چيست؟

براي يافتن پاسخ همين پرسش و تدوين درخواست‌هاي كارفرمايان، با برخي از نمايندگان تشكل‌هاي فعال در جامعه‌ي مدني نشست‌هايي برگزار كرديم تا «بيانيه‌ي مطالبات» از نامزد‌هاي رياست جمهوري را مدون كنيم. به موازت همين تلاش‌ها بود كه تجربه‌ي سازمان‌هاي كارفرمايي تعدادي از كشورهاي توسعه‌يافته و نيز رهنمود‌هاي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان در همين زمينه‌، مورد تأمل قرار گرفت و آشكار شد كه مبناي اصلي فعاليت‌هاي دفاعي تشكل‌هاي كارفرمايي سندي است كه معمولاً با عنوان «سياست ملي كسب‌و‌كار» شناخته مي‌شود و با مشاركت تمام تشكل‌هايي كه به هر نحو با كسب‌وكار ملي سروكار دارند تدوين مي‌شود.

بايد خاطر نشان كنم كه اسناد ارزشمندي در همين زمينه ترجمه شد و از طريق «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌ (شاكا)‌ در اختيار رابطان خبري تشكل‌هاي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي نيز قرار گرفت كه تقديم مسؤلان اين تشكل‌ها شود تا هر چه سريع‌تر «سياست ملي كسب‌وكار» را براي ارايه به نامزد‌هاي دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري تدوين كنيم. اما اگر قرار مي‌بود از بيان حرف‌هاي تكراري بپرهيزيم و سياست ملي كسب‌وكار را به شيوه‌ي درست و استاندارد تدوين كنيم به زماني بسيار طولاني‌تر نياز داشتيم.

اكنون كه تقريباً تمام كارفرمايان در مورد نامزد اصلح كسب‌وكار براي رياست جمهوري به اجماع رسيده‌اند، و بايد تمام توان خود را براي پيروزي وي به ميدان بياورند، فوريت تدوين «سياست ملي كسب‌وكار»‌ منتفي مي‌شود، اما يكي از پيشنهادهاي اصلي من به هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي تدارك تدوين سياست ملي كسب‌وكار خواهد بود و همين جا از تمام تشكل‌هاي عضو درخواست مي‌كنم در اين زمينه به صورت جدي همكاري كنند. ■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 308 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه رئيس   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License