به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
قابل توجه تمام تشكل‌هاي كارفرمايي سراسر كشور:

«مراقبت از سلامتي» در اولويت‌هاي سياست دفاعي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا» براي سال 2009

26 ارديبهشت 1388؛
شنبه 16 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

مجموعه‌ي كاركردهاي يك تشكل‌ كارفرمايي را مي‌توان در دو دسته خلاصه كرد:‌ ارايه‌ي خدمات به اعضاء و دفاع از منافع آنان. اما دفاع از منافع اعضاء يك تشكل مي‌تواند به شيوه‌ي «هيأتي» صورت پذيرد: بدون ضوباط و اسناد مكتوب، موردي، وابسته به افراد، كداخدا منشانه، و بدون سيستم و برنامه‌ريزي. همه‌ي ما كم و بيش با مديريت «هيأتني» در تمام سطوح آشنا هستيم. اما آيا مي‌توان تصور كرد كه «دفاع» در يك تشكل كارفرمايي به مثابه يك «سيستم» عمل كند؟ مطالعه‌ي اسناد مربوط به كاركرد«دفاع» در اتاق بازرگاني ايالات متحده ترديدي به جا نخواهد گذاشت كه امر دفاع از كسب و كار ملي در اين تشكل كارفرمايي به مثابه يك سيستم عمل مي‌كند و نهادينه شده است. اينكه اين سيستم چگونه عمل مي‌كند و آيا تشكل‌هاي كارفرمايي ايران مي‌توانند از تجربه‌ي همكاران خود در سازمان‌دهي به امر«دفاع از كسب و كار ملي» درس‌هايي بياموزند يا نه، يكي از مسائل كليدي «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) است كه به طور حتم و با جديت در آينده پي‌گيري خواهد شد. اما آنچه كه در آدامه ارايه شده از همين نظر جالب است.

اولويت‌هاي سياست دفاعي اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا در يك سند 21 صفحه‌اي تدوين و منتشر شده است. تمام اين اولويت‌ها تحت 20 مقوله دسته‌بندي شده‌اند. يكي از اين مقوله‌ها «مراقبت از سلامتي» است. ترجمه‌ي بندهايي از اين بخش در ادامه با اين هدف تقديم تشكل‌هاي كارفرمايي مي‌شود تا نشان داده شود چگونه اتاق بازرگاني آن كشور براي تقريباً تمام مضوعاتي كه به كسب و كار ملي مربوط مي‌شوند موضع و نظر دارد و بر اساس همين مواضع براي دفاع از كسب و كار ملي تلاش مي‌كند.

خاطر نشان مي‌شود كه هدف از ترجمه و انتشار اين اسناد اين است كه افق ديد تشكل‌هاي كارفرمايي ايراني نيز گسترش يابد و به مرور براي تدوين اولويت‌هاي سياست ملي كسب و كار آمده شوند.

اين توقع به جاست كه تمام رابطان خبري كه اين اخبار به طور خودكار به ايميل آنان ارسال مي‌شود، آن‌‌ها را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان ارشد تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند. اما ترجمه‌ي بخش «مراقبت از سلامتي» سند «اولويت‌هاي سياست اتاق بازرگاني ايالات متحد»:‌

اصلاحات در مراقبت از سلامتي

 • تلاش براي اصلاح نظام مراقبت از سلامتي از طريق اصلاحات گام به گام براي هزينه‌هاي كم‌تر، بهبود دسترسي و كيفيت، و ساختن يك نظام بيشتر ارزش‌مدار. مخالفت با اجبار كارفرمايان نسبت به سرمايه‌گذاري يا اجبار افراد نسبت به مشاركت در نظام‌ ناقص و غيراقتصادي. فشار به كنگره براي برداشتن گام‌هاي مشخص فوري،‌ مبتني بر نقاط قوت نظام بازار- بنياد و كارفرما- حامي فعلي، به منظور كمك به اينكه آمريكايي‌هاي بيشتري پوشش مراقبت از سلامتي گسترده‌تر و بهتر و از نظر قيمت، قابل تحمل‌تري داشته باشند.

تكنولوژي اطلاعات سلامتي

 • حمايت از قانون‌گذاري دوحزبي مشوق پذيرش گسترده‌ي تكنولوژي اطلاعات سلامتي، كه ظرفيت بالقوه‌ي هزينه‌هاي كم‌تر، ارتقاء كيفيت، كاهش خطاهاي پزشكي، و تأمين هماهنگي و تداوم مراقبت از سلامتي را داراست.
 • تدوين اسانداردهاي ملي براي نظام‌هاي تكنولوژي اطلاعات براي ارتباطات يك شكل.
 • حمايت از شفافيت در دپارتمان بهداشت و خدمات انساني (حمايت از تكنولوژي اطلاعات سلامتي، ارايه‌ي اطلاعات قيمت و كيفيت، و بهبود مراقبت از سلامتي اثربخش)، كه به كارفرمايان و مصرف‌كنندگان اجازه مي‌دهد تا در مورد هزينه‌هاي مراقبت از سلامتي تصميم‌هاي دقيقي اتخاذ كنند.
 • جلوگيري از قواعد طاقت‌فرساي حريم خصوصي كه مانع از تصويب و استفاده از تكنولوژي اطلاعات سلامتي خواهد شد.

برنامه‌هاي سلامتي كسب‌وكار كوچك

تلاش براي ترازسازي ميدان بازي براي كسب و كار‌هاي كوچك تا به كارگران به صورت داوطلبانه مزايايي اعطاء كنند. تداوم دفاع از تحولات در قوانين جاري براي تسهيل توانمندي كسب‌وكارهاي كوچك تا به كارگران مزاياي با كيفيت ارايه دهند. چنين تحولاتي شامل موارد زير خواهد بود:

1-. كسب‌وكارهاي كوچك بايد بتوانند با مزايا را با همان امتيازهاي مالياتي خريداري كنند كه كسب‌وكارهاي بزرگ دارند.
- 2. كسب‌وكارهاي كوچك بايد مجاز باشند كه گردهم‌ آيند تا قدرت خريد خودشان را بالا ببرند و اجازه يابند در وراي مرزهاي ايالتي برنامه‌هاي سلامتي را خريداري كنند.
- 3. كسب‌وكارهاي كوچك نبايد متحمل مراقبت از سلامتي ايالتي گران‌قيمت شوند.
- 4. و مالكان كسب‌وكارهاي كوچك بايد مجاز باشند تا در برنامه‌ي مزاياي كمپاني‌هاي خودشان مشاركت كنند.

مديريت بيماري و بهزيستي در محل كار

 • حمايت از ارتقاء آگاهي نسبت به تلاش‌هاي مثبت بهزيستي محل كار و دادن تخفيف‌هاي مالياتي به برنامه‌هايي كه هدف‌هايشان حفظ سلامتي كارگران است. تلاش براي ترويج اين سياست‌ها از طريق رهيري در «اتحاد بهزيستي محيط كار ايالات متحد». برنامه‌هاي بهزيستي مي‌توانند با مديريت موردهاي موجود و پيشگيري از ميليون‌ها مورد از بيماري‌هاي مزمن به كنترل هزينه‌ها در كل نظام مراقبت از سلامتي كمك كنند.
 • حمايت از قانون‌گذاري مستقل كه اعتبارهاي مالياتي هدفمند براي برنامه‌هاي بهزيستي محيط‌كار مورد حمايت كارفرما براي كارگران را ارايه مي‌دهد.
 • حمايت از ارتقاء آگاهي از طريق تلاش‌هاي آموزشي نظير «هفته ملي بهزيستي محيط‌كار».

كارآيي مقايسه‌اي

حمايت از تحقيق در مورد كارآيي مقايسه‌اي محصولات علوم زندگي، تجهيزات، و رويه‌‌هاي متنوع براي تدوين بهترين نمونه‌ها و راهنماها براي ارايه دهندگان خدمات مراقبت از سلامتي. تأمين مالي اين تحقيق‌ها بايد سرمايه‌گذاري مشترك بين تمام پرداخت‌كنندگان باشد و نه از طريق ماليات اضافي بر كارگران آمريكايي.

بيولوژيك‌ها

كمك به تدوين ورژن‌هاي غيرپتنت داروهاي بيولوژيك از طريق ايجاد توازن قوي در حقوق مالكيت فكري، به رسميت شناختن نوآوري، امنيت پتنت، و نياز به هزينه‌هاي كم‌تر مراقبت از سلامتي.

مسائل تأمين خدمات درماني سالمندان (مديكير)

تداوم پيشرفت اصلاحات مديكير [1]، كه مكمل حفظ كارآيي درازمدت اين سيستم است. آينده‌ي مالي مديكير بايد بهبود يابد تا سيستم مراقبت از سلامتي ايالات متحد اصلاح‌‌پذير باقي بماند. پرداخت دستمزد پزشكان مديكير با فرمول «نرخ رشد پايدار» تعيين مي‌شود كه نياز به اصلاح جامع دارد. مديكير نياز به يك مدل نوين براي جبران دارد تا به صورت كيفي و اثربخش پاداش دهد. همانطور كه مديكير چنين نظامي را به تصويب مي‌رساند، بخش خصوصي نيز بايد چنين خواهد كرد. با توجه به تحولات مديكير، «اتاق» موارد زير را مورد توجه قرار خواهد داد:

 • حمايت از ايجاد ارتباط بين دستمزد پزشكان مديكير با معيارهاي كيفيت- محور و عملكرد- انگيز.
 • دفاع از اصلاح «نرخ رشد پايدار» جامع، و خاتمه بخشيدن به مراسم سالانه‌ي تهديد پزشكان به قطعه پرداخت، مفروضات بودجه‌اي غيردقيق، و عدم قطعيت هزينه‌هاي‌ مديكير
 • مخالفت با گسترش دوره‌ي «پرداخت ثانويه مديكير» براي مرحله‌ي آخر بيماري كليوي، هزينه‌اي كه مي‌تواند پولي به مديكير برساند، اما هزينه‌هاي كارفرمايان را به نحو چشم‌گيري افزايش مي‌دهد.
 • مخالفت با كاهش‌ها در برنامه‌ي «امتياز مديكير».
 • حمايت از بسته‌شدن مفر خود- ارجاعي پزشكان به بيمارستان‌هاي تخصصي محدود- خدمت و متعلق به پزشكان.
 • مخالفت با اعمال كنترل‌هاي دولتي قيمت‌ بر داورهاي نسخه‌اي از طريق لغو بند عدم تعارض بخش «دي» و حمايت از رقابت بازار.

سلامتي بازنشستگان

مخالفت با تلاش‌هاي قانوني براي اجبار كارفرمايان به ارايه يا حفظ برنامه‌هاي سلامتي گران‌قيمت بازنشستگان. حمايت از تلاش‌ها براي حفظ انعطاف‌پذيري كارفرما در ايجاد، ارايه و افزايش برنامه‌هاي سلامتي بازنشستگان. كنگره به جاي بستن كارفرمايان به برنامه‌هاي غيرقيمتي بايد ايجاد ابزارهاي نوين و گسترش گزينه‌هايي را تقويت كند تا كارفرمايان به تلاش بيشتر براي دادن پيشنهاد ثبت نامه بازنشستگان و كارگران در چنين برنامه‌هايي تشويق شوند.


براي قرائت ترجمه‌ي فارسي فهرست اولويت‌هاي «اتاق بازرگاني ايالات متحده براي سال 2009» كه در همين شبكه منتشر شده است، اينجا را كليك كنيد


ترجمه‌ي اين سند ادامه دارد. . .

[1] Medicare


واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 564 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي  پيگيرى فعاليت سايت حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License