به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

اولويت‌هاي سياست‌هاي دفاعي «شوراي بين‌المللي كسب‌ و كار ايالات متحد» براي سال 2009

24 ارديبهشست 1388؛

يكي از وظايف تشكل‌هاي كارفرمايي «دفاع» از منافع اعضاء است. اما «دفاع» نيز مي‌تواند به شيوه‌ي «هيأتي» صورت بگيرد: بدون برنامه، بدون سازمان و بدون سيستم، و در نتيجه با كم‌ترين كارآئي و اثربخشي.

هدف اصلي سومين راهنما از بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» - كه از سوي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان منتشر شده است ارايه‌ي كمك‌هاي آموزشي به تشكل‌هاي كارفرمايي براي «رسا سازي صداي كسب و كار»‌ است. «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌ (شاكا) تا كنون بخش‌هايي از اين كتاب را ترجمه و منشر كرده است و اين كار ادامه خواهد يافت.

در اين كتاب به تجربه‌ي اتاق بازرگاني ايالات متحده در امر تدوين «دستوركار ملي كسب و كار»‌- كه اساس هر نوع برنامه‌ي دفاعي را تشكيل مي‌دهد- اشاره شده است و «شاكا» نيز اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحده براي سال 2009 را، به عنوان يك الگو، ترجمه و منتشر كرده است و اين كار ادامه دارد.

آنچه كه در پي آمده، ترجمه‌ي «اولويت‌هاي سياست دفاعي شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحد» است كه عضو سازمان بين‌المللي كارفرمايان نيز هست.

از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود ترجمه و اصل اين سند را تكثير كنند و در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي كارفرمايي متبوع خود قرار دهند تا به عنوان الگويي براي تدوين «دستوركار ملي كسب و كار» - كه به زودي آغاز خواهد شد- مورد توجه قرار بگيرد. اما متن سند:‌

«شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحد» [1] ‌با سياستگذاران آمريكا، جامعه‌ي جهاني تجارت، دولت‌هاي خارجي، و سازمان‌ها و مؤسسات بين‌المللي براي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار و ايجاد اشتغال، همراه با بازارهاي باز به روي كالاها،‌ خدمات و سرمايه‌گذاري ايالات متحده همكاري مي‌كند. شبكه‌هاي منخصر به فرد اين «شورا» در اكناف عالم به اين امداد جهاني مدد مي‌رساند.

دستوركار كسب‌ و كار بين‌المللي تحت‌الشعاع بحران- و همراهي ركود در اقتصاد واقعي- و همچنين درگيري با دولت جديد اوباما و كنگره قرار خواهد گرفت. اولويت‌هاي سياست شوراي بين‌المللي كسب و كار ايالات متحد در پي آن است كه ضمن انعكاس حمايت سابقه‌‌دار ما از بازارهاي آزاد، توسعه‌ي پايدار، رقابت‌پذيري و نوآوري، و كسب و كار مسؤل، نظرات كسب و كار را در چنين شرايطي ارتقاء دهد.

نظارت معقول و اجراي كارآمد

- دفاع از نظارت شفاف بازار- بنياد پشتيبان رشد بخش‌هايي مانند ارتباطات راه‌دور، تجارت الكترونيك، بيوتكنولوژي، و مراقبت از سلامتي
- دفاع از رويكر دانش- و ريسك‌- بنياد نسبت به نظارت تكولوژي‌هاي نوظهور مانند نانوتكنولوژي.
- فشار براي سياست‌هاي رقابت جهاني هوادار بازارهاي آزاد.
- حمايت از نظارت منسجم در بخش‌هاي مالي كه شفافيت بيشتر را تشويق كند در عين حال از بيش‌نظارت ضدبهره‌وري جلوگيري نمايد.
- هدايت تلاش‌ها براي رويكرد بازار- بنياد و نظارتي متوازن نسبت به مديريت شركتي.
- تشويق خود- تنظيمي در بازاريابي و تبليغات.

سياست‌هاي آب‌وهوايي پيشتيبان امنيت انرژي، نوآوري و رشد اقتصادي
- هدايت مداخله‌ي كسب و كار در مذاكرات بين‌المللي براي تشويق راهكارهاي بازار- بنياد و به صرفه براي چالش‌هاي آب‌و هوايي.
- دفاع از سياست‌هاي انرژي كه تنوع تأمين كننده را تضمين كنند و نسبت به الزام‌هاي بلند مدت سرمايه‌گذاري هم در كشورهاي توسعه‌يافته و هم در كشورهاي حال توسعه مسؤل باشند.
- درگير شدن با دولت ايالات متحد و سازمان‌هاي بين‌المللي در مذاكرات مربوط به فصل مشترك تجارت و اقدام‌هاي زيست‌محيطي، به طور خاص اقدام‌هاي مرتبط با سياست‌هاي انتشار گازها و كاربرد تكنولوژي‌ در متن مذاكرات مربوط به آب‌وهوا.
- درگيري با تشكيلات سازمان ملل در مورد «كارهاي سبر» و «نيو ديل سبز».

تجارت و سرمايه‌گذاري وسيع

- درگيري با مسائل ناشي از روابط تجاري و سرمايه‌گذاري ايالات متحد- چين.
- اعمال فشار براي تكميل دور دوهه‌ي دبليو.تي.او با نتايج متوازن و بلندپروازانه.
- تدوين ابتكارهاي پس از دوهه، شامل آزادسازي خدمات، كاهش موانع غيرتعرفه‌اي، و بسط اعتبار صادرات و تضمين‌ها.
- ضديت با حمايت‌گرايي در سرمايه‌گذاري هم در ايالات متحد و هم در خارج.
- ترويج تلاش‌ها براي مخالفت با فساد و رشوه‌خواري، شامل اجراي كنوانسيون‌هاي ضدرشوه‌خواري سازمان ملل و سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه (او.اي.سي.دي)، و ترويج ابتكارهايي تحت رهبري كسب و كار.
- هدايت درگيري كسب و كار در مذاكرات در مورد تجارت، كار و پيوندهاي زيست‌محيطي.
- ترويج تسهيلات بين‌المللي تجارت، و زنجيره‌هاي تأمين جهاني كارآمد.
- كار با ديگر سازمان‌ها براي احياء اختيار مذاكره‌ي تجاري و تصويب موافقتنامه‌‌هاي در دست بررسي تجارت آزاد.
- تلاش براي تداركات ايمن و مطمئن غذا از طريق كاهش موانع فراراه تجارت در محصولات غذايي و كشاورزي.

سياست‌هاي به صرفه‌ي مالياتي

- تضمين اينكه سياست‌هاي مرتبط با ماليات‌بندي بر كمپاني‌هاي چند مليتي رقابت‌پذيري ايالات متحد را ارتقاء مي‌دهد و به منافع درازمدت آمريكا خدمت مي‌كند.
- تضمين ادغام سهم كسب و كار ايالات متحد، هم از نظر فرايند و هم از نظر محتوا، در طرح‌هاي مالياتي «سازمان همكاري‌هاي اقتصادي و توسعه‌» (او.اي.سي.دي)، شامل قيمت‌گذاري تبديلي، ثبات دائم، ابزارهاي سرمايه‌گذاري دسته‌جمعي، ماليات‌هاي مصرف بر خدمات، حل اختلاف و واسطه‌هاي مالياتي.
- ارايه‌ي خدمت به عنوان صداي كسب و كار ايالات متحد در مورد موضوع‌هاي مرتبط با «كنوانسيون ماليات الگو» و تلاش‌ها حذف ماليات دوگانه در نقل و انتقال‌هاي مرزي.

سياست‌هاي توليدي و زيست‌محيطي مناسب و به صرفه‌ي پايدار

- ترويج دستاوردهي ريسك- و دانش- بنياد در مديريت دوره‌ي عمر مواد شيميايي.
- بهره‌گيري از كانال‌هاي بين‌المللي براي دفاع از نظرات كسب و كار در مورد رويكر پايدار به مديريت منابع طبيعي، شامل آب و تنوع‌زيستي.
- دفاع از سياست‌هاي توليد و مصرف پايدار مبتني بر ترويج نوآوري، ايمني، و انتخاب مشتري.
- تشويق انعطاف‌پذيري و شناخت متقابل بيشتر در مقررات بهداشتي و زيست‌محيطي توليد- بنياد.

ايجاد شغل و به‌صرفگي از طريق بازارهاي كار انعطاف‌پذير

- آموزش و كمك به كمپاني‌هاي ايالات متحد در برخورد با توسعه‌ي روابط صنعتي بين‌المللي نوظهور، شامل اتحاديه‌هاي بين‌المللي و چارچوب جهاني موافقت‌نامه‌ها.
- ترويج منافع كسب و كار در «برنامه‌ي كار بهتر» آي.ال.او
- تشويق اتحادها با آي.ال.او در برخوزد با كار كودك و اجباري.
- تشويق آي.اي.سي.دي به حمايت از بازارهاي كار انعطاف‌پذير و سياست‌هاي كار هوادر رشد.

حمايت قوي از مالكيت فكري براي تقويت نوآوري

- حمايت قاطع و جانبدارانه از تمام اشكال مالكيت فكري از طريق كار با سازمان‌هاي بين‌المللي و مذاكرات توافقي.
- فراهم‌‌ سازي چشم ‌اندازهاي كسب و كار و حمايت از مبارزه با جعل و بهره ‌بردار‌هاي غيرمجاز
- همراه با دولت ايالات متحد درگيرشدن در مذاكرات «موافقتنامه ضد بهره‌ برداري‌هاي غيرمجاز تجارت آزاد» [2]، و برنامه‌ي كاري جي-8 در مورد حمايت از مالكيت فكري.
- آموزش سياستگذاران در مورد ارتباط حتمي بين حمايت از مالكيت فكري، نوآوري و توسعه

رشد در تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات راه‌دور، و يك اينترنت امن و با ثبات

- ترويچ فضاي رقابتي و توانبخش براي تكامل خدمات ناشي از تكنولوژي، زيرساختار، و مدل يك پارچه كسب و كار
- تشو.يق ظرفيت‌سازي ُپرسهامدار [3] براي موضوع‌هاي مرتبط با اينترنت و تشويق تداوم رشد تكنولوژي‌هاي اطلاعات و ارتباطات راه‌ دور و بسط منافع آن به اكناف عالم.
- ارتقاء اعتماد و ترويج
- 

مسؤليت مشترك

- تشويق رويكرد داوطلبانه نسبت به مسؤليت مشترك در مذاكرات سياست بين‌المللي.
- درگير شدن در فعاليت‌هاي سازمان ملل براي تدوين اصول راهنماي كسب و كار و حقوق بشر.
- پشتيباني از برنامه‌هاي مديريت زنجيره‌ي تأمين از طريق تشويق تلاش‌هاي درون دولتي براي بهبود اجرا و اعمال قوانين ملي
- تشويق شراكت‌هاي بخش خصوصي - عمومي براي برخورد با فشار چالش‌هاي توسعه‌اي.


[1] United States Council for International Business

[2] Anticounterfetting Free Trade Agreement

[3] molti-stakeholder


:توصيف

از آنجا كه قرار است به زودي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي علاقمند در فرايند تدوين «دستور كار ملي كسب و كار» براي دهمين دوره‌ي اهتخابات رياست جمهوري مشاركت كنند، درخواست مي‌شود نظر خود را در مورد اين مقاله اعلام كنيد:

1. آيا به نظر شما اين سند مي‌تواند به عنوان يك نمونه، الگوي سند دستوركار ملي كسب و كار در ايران نيز قرار بگيرد؟

2. در اين صورت، به نظر شما چه نكاتي بايد به آن اضافه يا از آن كم شود؟‌

3. آيا مي‌توانيد مهم‌ترين اولويت‌ دفاعي تشكل كارفرمايي خود را بيان كنيد؟

با تشكر

شبكه اطلا‌ع‌رساني كارفرمايان ايارن

كلمه شناسايى
: پيوند هايپرتكست

يك پيام ، يك تفسير ؟