به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

فهرست موضوعي اولويت‌هاي اتاق بازرگاني ايالات متحد براي سال 2009

22 ارديبهشست 1388؛
سه شنبه 12 مه 2009 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

بخش سوم كناب «رسا سازي صداي كسب و كار» - از بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» - با عنوان «تدوين دستوركار ملي كسب و كار»، روش‌هاي اجماع تشكل‌هاي كارفرمايي بر سر اولويت‌هاي كسب و كار را تشريح كرده است. در اين بخش از كتاب، از جمله به تجربه‌ي «اتاق بازرگاني ايالات متحد آمريكا»‌ در زمينه‌ي تدوين «دستوركار ملي كسب و كار»‌ براي سال 2003 تا 2004 اشاره شده، و پرسشنامه‌هايي كه به همين منظور تهيه شده بودند، معرفي شده‌اند.

اگر تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تدوين «دستوركار ملي كسب‌ و كار» جدي باشند، به تجربه‌هاي همكاران خود در كشورهاي مختلف نياز دارند. و تجربه‌ي اتاق بازرگاني آمريكا يكي از نمونهَ‌هاي موفق است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاقا) در ادامه‌ي اجراي برنامه‌ي «رسا سازي صداي كسب و كار در آستانه‌ي برگزاري انتخابات دهمين دوره‌ي رياست جمهوري»، ترجمه‌ي سند اتاق بازرگاني آمريكا را تقديم تشكل‌هاي عضو مي‌كند. آنچه كه در ادامه آمده، ترجمه‌ي فهرست اولويت‌هاي اين اتاق براي سال 2009 است. با كليك كردن هر يك از اين عنوان‌ها، پنجره‌اي گشوده خواهد شد كه در آن، زيرعنوان‌ها همان موضوع همراه با سياست‌هاي مدون شده ارايه خواهد شد. بدون شك، اولويت‌هاي كشب و كار در ايران با آمريكا يكي نيست،‌ اما بسياري از موضوع‌ها مشابه يكديگر هستند. در نتيجه اين فهرست موضوعي مي‌تواند قالب مناسبي براي دسته‌بندي كردن اولويت‌هاي كسب و كار در ايران فراهم آورد.

همين جا از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود تا حتماً كپي اين اسناد را در اختيار مسؤلان تشكل‌هاي متبوع خود قرار دهند.

 • بازارهاي سرمايه‌، مديريت شركتي، و مقررات ايمني
 • آموزش وتوسعه‌ي نيروي كار
 • انتخابات
 • انرژي و محيط‌زيست
 • پيماندكاري دولتي
 • مراقبت از سلامتي
 • مهاجرت و مسائل مرتبط با مرزها
 • مالكيت فكري
 • تجارت بين‌المللي و سرمايه‌گذاري
 • سياست كارگري
 • اصلاح قانون و دادرسي
 • مركز دادخواهي اتاق ملي
 • امنيت ملي و آمادگي فوري
 • بازنشستگي
 • امور نظارتي
 • كسب‌ وكارهاي كوچك
 • تأمين اجتماعي
 • ماليات‌ها
 • تكنولوژي، ارتباطات راه‌دور، و اي-تجارت
 • حمل و نقل
 • براي دستيابي به اطلاعات بيشتر در اين زمينه اينجا را كليك كنيد.
 • براي قرائت هر يك از بخش‌ها (اگر ترجمه شده باشد) عنوان همان بخش را كليك كنيد.

واژه كليدها

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 465 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي  پيگيرى فعاليت سايت حمايت از منافع اعضاء در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License