به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

روش‌هاي قانوني حمايت كارفرمايان از نامزد كسب‌وكار براي رياست

18 ارديبهشت 1388؛‌ (طرح: هادي حيدري)
جمعه 8 مه 2009

شايد هنوز هم باشند كساني كه در توجيه عادلانه‌ بودن ديكتاتوري پرولتاريا و نفي حكومت دموكراسي به نقش سرمايه‌ي ثروتمندان در پيروزي نامزدهاي انتخاباتي استناد كنند. كساني هم كه دنيا را با تجربه‌هاي محددود و جهان‌ سومي خودشان قياس مي‌گيرند باور مي‌كنند كه همه جا رأي مردم را با خيار و سيب‌زميني مي‌توان خريد. پس چه بهتر كه بساط اين نمايش مسخره را جمع كرد و يك ديكتاتور اصلح را بر صالحان گماشت.

يكي از دستاوردهاي جهاني‌گرايي اين است كه مي‌تواننيد از پرت افتاده ترين روستاي جهان- التبه اگر اينترنت داشته باشد!- قوانين مربوط به انتخابات امپراتوري را وارسي كنيد تا دريابيد دنيا آن قدرها هم كه ادعا مي‌شود بي‌ در و پيكر نيست و هيچ شهروندي حق ندارد بيش از مبلغ كمي كه قانون تعيين كرده است خرج نامزد محبوب خود كند. به علاوه، هيچ شركتب به ثبت رسيده‌اي‌ - چه انتفاعي و چه غير‌انتفاعي- حق ندارد يك سنت از اموال شركت يا اتحاديه‌ي كارگري را خرج انتخابات كند.

در آستانه‌ي دهمين دوره‌ي انتخابات رياست جمهوري، «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌(شاكا)‌خواهد كوشيد بيشترين نقش را در بسيج كارفرمايان براي حمايت از نامزد كسب و كار براي رياست جمهوري ايفاء كند. با اين همه، كارفرمايان بايد توجه داشته باشند كه حق ندارند با سوء‌استفاده از ثروت خود(البته اگر حاضر به پرداخت شوند) اصل هر كس يك رأي را مخدوش كنند.

در ادامه ترجمه‌ي بخش‌هايي از يك بروشور «كميسيون انتخابات فدرال»- كه مسؤل برگزاري انتخابات فدرال در ايالات متحد آمريكاست- تقديم مي‌شود. عنوان اين بروشور «راهنماني شهروندان» است كه در سال 2009 بازنگري شده است. توجه به مفاد آن براي ما جالب خواهد بود...

پيشگفتار

هدف اين راهنما تشويق شهرونداني مانند شما براي ايفاء نقش فعال در روند انتخابات فدرال است. براي حمايت از نامزدهاي فدرال و كميته‌هاي سياسي درگير در انتخابات فدرال چندين راه وجود دارد. با اين همه، اين فعاليت‌ها موضوع قانون مالي مبارزه‌ي فدرال است. به عنوان نمونه، قانون مقدار پولي را كه شما مي‌توانيد پرداخت كنيد محدود كرده و بعضي از افراد و سازمان‌ها را از پرداخت كمك ممنوع ساخته است. اين راهنما توضيج مي‌دهد كه چگونه طبق قانون فدرال در انتخابات فدرال مشاركت كنيد. مهم است كه توجه داشتبه باشيد اين راهمان به فعاليت‌هاي سياسي در انتخابات فدرال مي‌پردازد- و نه به انتخابات محلي و ايالتي. انتخابات رياست جمهوري و معاون رياست جمهوري و نمايندگان سنا و مجلس نمايندگان فدرال هستند.

چقدر مي‌توانيد كمك كنيد؟

كمك شما [نگاه كنيد به بخش: چه چيزي كمك محسوب مي‌شود؟ در ادامه‌ي اين نوشته] به نامزدهاي فدرال و كميته‌ها طبق قانون محدود است. شما، به عنوان كمك كننده، و كميته‌اي كه به آن كمك مي‌كنيد، هر دو مسؤل هستيد تا تضمين كنيد كه كمك شما از حدود تعيين شده تجاوز نكند. بند زير حدود كمك‌هاي افراد را فهرست كرده است.

حد و مرزهاي كمك

يك فرد مي‌تواند حد‌اكثر:

  • براي هر انتخابات به يك نامزد انتخابات فدرال يا كميته‌ي تبليغاتي نامزد 2400 دلار بپردازد [1]. انتخابات مقدماتي، نهايي و عمومي انتخاب جداگانه تلقي مي‌شوند.
  • 5000 هزار دلار در هر سال تقويمي به يك «پك» (PAC) [2]. اين محدوديت در مورد يك كميته اقدام سياسي كه از نامزدهاي فدرال حمايت مي‌كند كاربرد دارد. بعضي از كميته‌هاي اقدام سياسي [پك] از سوي شركت‌ها و اتحاديه‌ها- تجاري،‌صنعتي و كارگري- حمايت مي‌شوند. پك‌هاي ديگر، اغلب ايدئولوژيك، حامي كارگري يا شركتي ندارند و در نتيجه به آن‌ها پك‌هاي غيروابسته مي‌گويند. پك‌ها كمك‌هاي شما را صرف‌ كمك‌هاي خودشان به نامزدهاي فدرال مي‌كنند يا براي ساير فعاليت‌هاي انتخاباتي به مصرف مي‌رسانند.
  • 10000 دلار براي هر سال تقويمي به هر كميته حزبي محلي يا ايالتي. يك كميته‌ي حزبي ايالتي محدوديت خود را با كميته‌هاي حزبي محلي در همان ايالت به اشتراك مي‌گذارد مگر آنكه استقلال يك كميته‌ي محلي بتواند نشان داده شود.
  • 40000 دلار براي هر سال تقويمي به كمتيه‌ي ملي حزب. اين محدوديت به طور جداگانه براي يك كميته‌ي ملي حزبي، كميته‌ي مبارزاتي مجلس نمايندگان و سنا كاربرد دارد.
  • 115500 دلار كل محدوديت دوسالانه. اين مبلغ سقف محدوديت براي كل كمك‌هاي دوسالانه‌ي شماست، آنطور كه در بند زير توضيح داه شده است.
  • 100 دلار پول نقد به هر كميته‌ي سايسي. (هيچ يك از كمك‌هاي بدون امضاء نمي‌تواند از 50 دلار بيشتر باشد). كمك‌هاي بيش از 100 دلار بايد از طريق چك، دستور پرداخت پول يا ساير روش‌هاي مكتوب پرداخت شود.

115500 دلار كل محدوديت دوسالانه.

كل كمك شما به نامزدهاي فدرال و كميته‌هاي سياسي روي هم براي دو سال نبايد از 115500 دلار بيشتر شود. از اين مبلغ، يك فرد نبايد بيش از 45600 دلار را به نامزدها و بيش از 69900 دلار را به تمام پك‌ها و احزاب بدهد (نبايد بيش از 45600 دلار از 69500 دلار به كميته‌هايي داده شود كه كميته‌هاي ملي احزاب نيستند).

تبليغات رياست جمهوري

محدوديت كمك‌ها به مبارزات انتخاباتي رياست جمهوري كمي متفاوت است. در مورد مبارزات مقدماتي نامزد رياست جمهوري در ايالات مختلف، شما مي‌توانيد تا 2400 دلار براي كل مرحله‌ي مقدماتي، و نه براي هر ايالتي كه نامزد رياست جمهوري در آن مبارزه مي‌كند- پرداخت كنيد.

كمك شما ممكن است با پول فدرال (خزانه‌داري ايالات متحد) تكميل شود. اگر صلاحيت نامزد رياست جمهوري در مرحله‌ي اول براي برنامه‌هاي پولي رقابت‌ فدرال تأييد شود، تا 250 دلار از كل كمك شما به آن نامزد مي‌تواند با پول‌هاي فدرال تكميل شود. براي اين كار كمك‌ها بايد به صورت چك يا وسايل مبادله‌ي مكتوب باشد. (توجه داشته باشيد كه برخي از كمك‌ها تكميل كردني نيستند، مانند پول نقد، كالا و خدمات و هر نوع كمكي از يك كميته‌ي سياسي).

با اين همه، به طور كلي شما نمي‌توانيد به مبارزات انتخاباتي نامزدهاي دموكرات و جمهوريخواه كه پول فدرال مي‌گيرند كمك كنيد. (كمك مالي فدرال در انتخابات عمومي شكل اعانه‌هاي مستقيم حكومتي پيدا مي‌كنند تا پرداخت‌هاي تكميلي). [...] پول‌هاي فدرالي كه در انتخابات رياست جمهوري مصرف مي‌شوند از دلارهايي هستند كه از سوي ماليات‌دهندگان به صورت داوطلبانه از درآمدهاي مشمول ماليات فدرال آنان مرجوع مي‌شود.

تخصيص كمك‌ها

كميسيون انتخابات فدرال شما را تشويق مي‌كند وقتي به يك نامزد كمك مي‌كنيد مشخص كنيد كه كمك شما به كدام انتخابات بوده است. با اين كار، شما از هر نوع اختلاط در مورد كاربست محدوديت‌ نسبت به كمك‌هاي خود اجتناب خواهيد كرد. براي تخصيص يك كمك، نام انتخابات خاص را روي چك خود (يا ساير اوراق) بنويسيد. يا يك اظهاريه‌ي امضاء شده را با همان اطلاعات پيوست كنيد. [جزئيات گيج‌كننده‌ حذف شد].

كمك‌هاي مشترك

اگر دو نفر يا بيشتر بخواهند يك كمك را با كشيدن يك چك از يك حساب مشترك بپردازند، تمام كمك‌كنندگان بايد چك يا سند پيوست را امضاء كنند. چك يا اظهاريه‌ي بايد نشان دهد كه هر يك از كمك‌كنندگان چه مقدار كمك كرده‌اند، مگر آنكه ميزان كمك آنان برابر باشد.

كمك‌هاي اعضاء خانواده

يك زن و شوهر هر كدام محدويت‌هاي جداگانه دارند، حتي اگر يكي از همسران درآمد داشته باشد. به عنوان نمونه، يك زوج ممكن است4800 دلار چك به مبارزه‌ي مقدماتي يك نامزد كمك كنند مادام كه هر دو چك (يا ساير اوراق) را امضاء مي‌كنند.

ممنوعيت كمك‌ها

در حاليكه بيشتر افراد براي كمك‌هاي سياسي آزادند، قانون پرداخت كمك اين گروه از افراد را ممنوع كرده است: مليت‌هاي خارجي و پيمانكاران حكومت فدرال و، در بعضي موارد، اقليت‌ها. اين ممنوعيت‌‌ها و انواع ديگر آن در ادامه توضيح داده مي‌شود.

مليت‌هاي خارجي

مليت‌هاي خارجي نمي‌توانند در ارتباط با هيچ انتخاباتي- فدرال ايالتي يا محلي- كمك كنند. اين محدوديت شامل شهروندان خارجي كه قانوناً براي سكونت دائم در ايالات متحد پذيرفته‌ شده‌اند (كساني كه «كارت سبز» دارند) نمي‌شود.

پيماندكاران حكومت فدرال

پيمانكاران حكومت فدرال نمي‌توانند براي تأثيرگذاري در انتخابات فدرال كمك كنند. به عنوان نمونه، اگر شما در چارچوب قرارداد با يك آژانس مشاور هستيد، نمي‌توانيد به نامزد‌ها يا كميته‌هاي سياسي فدرال كمك كنيد. يا اگر مالك تنهاي يك كسب‌وكار همراه با يك قرارداد با حكومت فدرال باشيد نمي‌توانيد از پول‌هاي شخصي يا كسب‌‌وكار خود كمك بدهيد. اما اگر صرفاً از طرف يك كمپاني استخدام شده باشيد كه قراردادهايي به حكومت فدرال داشته باشد، مجاز هستيد از پول‌هاي شخصي خود كمك كنيد.

شركت‌ها و اتحاديه‌ها

قانون همچنين كمك‌هاي شركت‌ها و اتحاديه‌ها را ممنوع كرده است. اين ممنوعيت شامل هر سازمان به ثبت رسيده، انتفاعي يا غيرانتفاعي مي‌شود. به عنوان نمونه، مالك بقالي به ثبت‌رسيده‌ي «مامان و پاپا» مجاز نيست از حساب كسب‌وكار خود كمك كند. در عوض، مالك بايد از حساب شخصي استفاده كند.

كمك‌هاي زيادي

سرانجام اينكه كمك‌هايي كه محدوده‌ي قانوني بيشتر باشند، ممنوع هستند.

چه چيزي كمك محسوب مي‌شود

بيشتر مردم كمك‌ها را به شكل پول در قالب چك و نقدي تصور مي‌كنند. هرچند اين‌ها رايج‌ترين شكل كمك هسند، هرچيز ارزشمندي كه براي تأثيرگذاري بر انتخابات فدرال داده شود كمك محسوب مي‌شود. اين بخش چند شكل از پرداخت را توصيف مي‌كند كه طبق قانون مبارزه‌ي انتخاباتي فدرال كمك محسوب مي‌شوند. هر كمكي كه شما بكنيد- صرف‌نظر از شكل آن- به ازاء همان 115500 دلار سهم دو سالانه‌ي شما و سهم كميته‌ي جداگانه‌ي شما محسوب مي‌شود.

اقلام و خدمات اهدائي

اهداء ماشين‌هاي اداري، اثاثيه، تداركات- هر چيز ارزشمندي- يك كمك جنسي محسوب مي‌شود. ارزش اقلام اهدايي (با قيمت معمولي و عادي) جزو سهم كمك به حساب مي‌آيد. اهداء خدمات نيز كمك جنسي تلقي خواهد شد. به عنوان نمونه، اگر شما هزينه‌ي يك مشاوره يا صورتحساب خدمات ارايه شده به يك مبارزه‌ي انتخاباتي را پرداخت كنيد، شما نوعي كمك جنسي به مبلغ قابل پرداخت اعطاء كرده‌ايد.

اگر شما اقلام يا خدماتي را به يك كميته بفروشيد و از كميته بخواهيد قيمت آن را كم‌تر از قيمت معمولي و عادي پرداخت كند، شما باز هم به ميزان تخفيفي كه داده‌آيد كمك جنسي به كميته پرداخته‌ايد.

در محدوده‌ي اسثتاءهاي قانوني، شما مي‌توانيد بعضي از كالاها و خدمات را بدون آنكه كمك محسوب شود به يك كميته ارايه كنيد. اين استثناءها كه در ادامه توصيف شده است، شامل هزينه‌هاي سفر، و خدمات كسب‌وكار، و امور داوطلبانه است.

بليط‌ها و اقلام اعانه‌اي

يكي از راه‌هاي دادن كمك خريد اقلام و بليط از اعانه‌گير است. كل مبلغ خريد كمك محسوب مي‌شود. اگر شما 100 دلار براي بليط يك شام اعانه‌اي بپردازيد، شما 100 دلار كمك كرده‌ايد(حتي اگر غذاي شما براي كميته 30 دلار تمام شود). يا اگر شما براي يك تي- شرت كه در يك مبارزه انتخاباتي فروخته شده، 15 دلار بدهيد، 15 دلار كمك كرده‌ايد (حتي اگر تي‌- شرت براي كميه 5 دلار تمام شده باشد).

وام‌ها و ظهرنويسي‌‌هاي وام

اگر به يك نامزد يا كميته‌ي سياسي قرض بدهيد، حتي اگر از اين قرض سود ببريد، باز هم كمك كرده‌ايد. مبلغ اضافه بر قرض كمك محسوب مي‌شود. بنا بر اين، بازپرداخت‌هاي قرض، كمك شما را كاهش مي‌دهد. با اين وجود اگر بيش از سقف محدوديت‌ها قرض بدهيد، يك كمك غيرقانوني محسوب مي‌شود، حتي اگر كل آن بعداً بازپرداخت شود.

ظهرنويسي و تضمين وام بانكي نيز كمك تلقي خواهد شد. ظهرنويس و تضمين‌كننده معادل سهم‌هاي يك قرض مسؤل هستند، مگر آنكه موافقتنامه چيز ديگري بگويد. بنا بر اين، شما به تنهايي نمي‌توانيد 10000 دلار قرض به كميته‌ي يك نامزد را ظهرنويسي كنيد. بايد چهار نفر ديگر نيز ظهرنويسي كنند تا هر كدام فقط مسؤل 2400 دلار- سقف هر انتخابات- باشند. بازپرداخت‌هاي يك قرض ميزان مسؤليت شما را كاهش مي‌دهد و به همين ترتيب، از ميزان كمك اهدائي شما كم مي‌شود.

كمك به «جوسنجي»

ممكن است بخواهيد به نامزد احتمالي كه مي‌خواهد «جوسنجي» كند تا ببيند نامزد بشود يا نه، كمك كنيد. كل كمك شما به اين نامزد تا سقف 2400 دلار محدود مي‌شود- درست مانند كمك به يك نامزد واقعي. اگر فردي كه «جوسنجي» مي‌كند بعداً نامزد شود، كميته‌ي وي مبالغ اهدايي شما را به عنون كمك گزارش خواهد كرد.

داوطلبي

خدمات شخصي

يك فرد مي‌توند به نامزدها و كميته‌ها با خدمات شخصي داوطلبانه‌ي خود كمك كند. به عنوان نمونه، شما ممكن است بخواهيد در امر رأي گيري شركت كنيد يا مهارت‌هاي خود را در اختيار يك كميته‌ي سياسي قرار دهيد. خدمات شما تا وقتي از سوي كسي بابت آن پول پرداخت نشود كمك محسوب نخواهد شد. (اگر خدمات شما از سوي كسي غير از خود كميته جبران شود،‌ مبلغ پرداختي كمك آن شخص به كميته محسوب مي‌شود).

به عنوان يك داوطلب، شما مي‌توانيد براي هزينه‌هاي زندگي عادي خود پول نامحدود خرخ كنيد.

برنامه‌هاي خانگي

براي خدمات داوطلبانه‌ي خود مي‌توانيد از خانه‌ي خود براي فعاليت به نفع يك نامزد يا حزب سياسي بدون آنكه كمك محسوب شود، استفاده كنيد. اگر در يك مجموعه‌ي آپارتماني زندگي مي‌كنيد، ممكن است بخواهيد از يك اتاق استراحت در آپارتمان استفاده كنيد؛ مبلغ كمي را كه از اين بابت مي‌پردازيد كمك محسوب نخواهد شد. همچنين مي‌توانيد يك كليسا يا يك اتاق محله را مورد استفاده قرار دهيد، به شرطي كه اين اتاق براي مقاصد غيرتجاري، و بدون وابستگي به احزاب سياسي در دسترس قرار بگيرد. هر مبلغي كه به عنوان اجاره‌ بهاء اسمي مي‌پردازيد كمك محسوب نخواهد شد.

شما مي‌توانيد در منزل خود، يا در كليسا يا اتاق محله اعانه‌ي حزبي يا پذيرائي برگزار كنيد. هزينه‌هاي مربوط به دعوت و غذا و نوشيدني‌ها سرو شده در مهماني، اگر زير مبلغ مشخصي باقي بماند كمك محسوب نمي‌شود. اين هزينه‌ها از طرف يك نامزد تا سقف 1000 دلار براي هر انتخابات محدود مي‌شود؛ هزينه‌هاي مربوط به يك حزب سياسي نيز تا سقف 2000 دلار براي يك سال خواهد بود. (يك زن و شوهر هر كدام مي‌توانند تا سقف اين محدوديت هزينه كنند. محدوديت تركيبي آنان 2000 دلار براي هر نامزد در هر انتخابات خواهد بود.) هر مبلغ هزينه‌ شده تا زير اين سقف كمك به نامزد يا كميته‌ي حزبي محسوب مي‌شود.

تسهيلات شركتي/ اتحاديه‌اي

اگر شما يك كارمند، سهامدار يا عضو يك شركت يا يك اتحاديه‌ي كارگري باشيد، شما مي‌توانيد تسهيلات سازمان - به عنوان مثال- تلفن را در ارتباط با فعاليت‌هاي داوطلبانه‌ي خود، به شرط رعايت مقررارت و روش‌هاي آن سازمان مورد استفاده قرار دهيد. با اين همه، اين فعاليت نمي‌تواند مانع از كار معمولي آن كارمند شود؛ و نمي‌تواند در فعاليت عادي سازمان اختلال ايجاد كند.

اگر فعاليت شما از حد «استفاده‌ي جزئي» از تسهيلات- يك ساعت در هفته و چهار ساعت در ماه- بگذرد شما بايد هزينه‌هاي شركت يا اتحاديه را با نرخ تجاري عادي و براي مدت زمان منطقي جبران كنيد. اگر شما از تجهيزات سازمان براي كاستن از اقلام مبارزاتي استفاده مي‌كنيد، بايد صرف‌نظر از اينكه چقدر وقت صرف كرده‌ايد، هزينه‌هاي سازمان را جبران كنيد. هر ميزان كه شما از تسهيلات استفاده كنيد كمك شما به كميته‌ي حزبي كه به آن كمك مي‌دهيد محسوب خواهد شد.

هزينه‌هاي سفر

شما مي‌توانيد تا 1000 دلار براي هر انتخابات خرج سفر خود به نمايندگي از سوي يك نامزد بكنيد، و تا 2000 دلار سالانه براي سفرهاي مرتبط با حزب بپردازيد، بدون اينكه كمك محسوب شود. (اگر كسي به جز كميته هزينه‌هاي سفر شما را جبران كند، مبلغ پرداختي به عنوان كمك آن شخص به كميته تلقي خواهد شد).

خدمات كسب‌وكار

تخفيف‌هاي غذا و نوشابه

اگر در كار فروش غذا و نوشيدني‌ها باشيد، كسب وكار شما، حتي اگر به ثبت نرسيده باشد، ممكن است به نامزدها و كميته‌هاي حزبي تخفيفي بدهد بدون آنكه كمكي كرده باشد. قيمت جنس تخفيفي دست‌كم بايد معادل هزينه‌ي آن اقلام باشد. با اين وجود، ارزش اين تخفيف- يعني تفاوت بين قيمت معمولي و مبلغ پرداختي از سوي كميته- بايد در چارجوب محدوديت‌هاي تعيين شده باقي بماند. حد و مرز تخفيف به يك نامزد براي يك انتخابات 1000 دلار است؛ حد و مرز تحفيف براي يك حزب سياسي در طول يك سال 2000 دلار است. وقتي تخفيف از اين محدوده بيشر شود مبلغ زيادي يك كمك محسوب مي‌شود. يك كسب و كار به ثبت رسيده نمي‌تواند از اين حد و مرز عبور كند چرا كه كمك‌هاي شركت‌هاي ثبتي ممنوع است.

خدمات حقوقي و حسابداري

كسب و كارها، از جمله شركت‌هاي ثبتي، مي‌توانند به روش ديگري نيز از نامزدها حمايت كنند. اگر كسب‌ وكارها افرادي را در استخدام دارند كه خدمات حقوقي و حسابداري ارايه مي‌دهند، آن كسب‌وكار مي‌تواند اين خدمات را تا وقتي شرايط زير رعايت شود، به صورت رايگان به يك كميته‌ي سياسي ارايه دهد:
- • اول، بنگاه فقط طبق قانون مالي مبارزات فدرال مي‌تواند خدماتي را به يك نامزد يا يك «پك» [كميته اقدام سياسي] با هدف كمك به كميته ارايه كند.
- • دوم، خدمات به نفع يك كميه‌ي حزبي ممكن است با هر هدفي كه مستقيماً انتخابات يك نامزد فدرال را به پيش نمي‌برد دريافت شود.
- • سوم، بنگاه بايد مستخدم عادي خود (نه مشاوران برون‌سازماني) را براي ارايه‌ي اين خدمات به كار بگيرد.
- • چهارم، كميته‌ي دريافت كننده بايد ارزش اين خدمت (مبلغ پرداختي از سوي كارفرما) را گزارش كند. البته، وقتي يك فرد شخصاً خدمات حقوقي و حسابداري را به صورت داوطلبانه به يك كميته ارايه دهد، محدوديت‌هاي فوق كاربرد نخواهد داشت.

مخارج مسقل

مخارج مسقل روش ديگري براي حمايت از نامزدهاي فدرال است. يك خرج مستقل پولي است كه براي يك پيام [3] صرف مي‌شود كه آشكارا از يك نامزد حمايت كند يا يك نامزد كاملاً مشخص را شكست ‌دهد. اين خرج فقط وقتي «مستقل» است كه فرد آن را به هيچ وجه در هماهنگي با نامزد يا اردو (يا آژانس نامزد يا اردو)يي كه از اين پيام سود مي‌برد هزينه نكند. مخارج مستقل كمك محسوب نمي‌شوند و نامحدود هستند. شما مي‌توانيد هر مقداري را براي هر پيامي هزينه كنيد تا وقتي كه اين مخارج حقيقتاً مستقل باشند.

به عنوان نمونه، شما مي‌توانيد يك تبليغات را در روزنامه يا از راديو پخش كنيد و از مردم بخواهيد تا به نامزدي كه شما دوست داريد انتخاب شود، رأي بدهند. يا پوسترهايي را چاپ و توزيع كنيد كه به مردم مي‌گويند به نامزدي كه شما مخالفش هستيد رأي ندهند.

وقتي مخارج مسقل را انجام مي‌دهيد بايد ياداشتي را بگنجانيد كه اعلام كند شما هزينه‌ي آن پيام را پرداخته‌ايد و از سوي كميته‌ي هيچ نامزدي تأييد نشده است. (هزينه‌ي اين آگهي را جان دو پرداخته است و هيچ كميته‌اي آن را تأييد نكرده است). به علاوه، وقتي در طول يك سال شمسي براي يك «مخارج مستقل» بيش از 250 دلار هزينه‌‌ي يك نامزد مفروض مي‌كنيد، بايد به كميسيون انتخابات فدرال گزارش بدهيد (فرم شماره‌ي 5 كميسيون از طريق وب‌سايت در دسترس است)، يا اظهاريه‌اي را كه شامل همان اطلاعات است امضاء كنيد. چون اين مختصر تمام آنچه را كه لازم است در مورد مخارج مستقل بدانيد در بر نمي‌گيرد، براي كسب اطلاعات بيشتر با كميسيون تماس بگيرد.

فعاليت به عنوان گروه

اگر شما و ساير افراد به عنوان يك گروه براي تأثيرگذاري بر يك انتخابات فدارال با همكاري يكديگر فعاليت كنيد، اين گروه مي‌تواند به يك «كميته‌ي سياسي» تبديل شود. به طور كلي، گروهي كه براي تأثيرگذاري بر انتخابات بيش از 1000 دلار در طول يك سال هزينه يا گردآوري كند، بايد به ثبت برسد و گزارش‌هاي معاملات مالي خود نگه دارد و فرم‌هاي مربوط به فعاليت‌هاي كميته را پركند. اگر مايليد گروهي را براي مشاركت در انتخابات فدرال تشكيل دهيد و در طول يك سال شمسي بيش از 1000 دلار گردآوري يا هزينه كنيد، بايد با كميسيون انتخابات فدرال مكاتبه يا تماس بگيرد و اقلام مورد نياز براي ثبت يك گروه به عنوان كميته‌ي سياسي را درخواست كنيد.

اطلاعات مالي انتخابات

قانون مالي مبارزات انتخاباتي بسياري از شركت‌كنندگان در روند انتخابات را ملزم مي‌سازد تا در مورد فعاليت‌هاي مالي خود گزارش بدهند. اين گزارش‌ها سپس در گزارش عمومي گنجانده مي‌شوند. به طور كلي، يك فرد لازم نيست گزارش بدهد. با اين وجود، كميته‌هاي سياسي بايد پرونده‌ي گزارش‌هاي دقيق مربوط به پولي را كه گردآوري و خرج كرده‌اند تشكيل دهند. از شما، به عنوان يك فرد كمك كننده خواسته خواهد شد تا اطلاعات مربوط به كميته‌ي دريافت كننده‌ را براي گزارش‌هايش ارايه دهيد.

اطلاعات كمك‌كنندگان

اگر شما بيش از 200 دلار به يك كميته كمك كرده باشيد، كميته ملزم است بيشترين تلاش خود را به كار برد تا در يك گزارش مالي نام، نشاني، شغل و كارفرماي شما، و نيز تاريخ و مبلغ كمك شما را گردآوري و به صورت علني افشاء كند. كميته‌ها گاهي اين اطلاعات را حتي براي كمك‌هاي كوچكتر نيز گردآوري مي‌كنند، چرا كه يك كميته بايد تا سقف 200 دلار كمك‌هاي شما در طول يك سال را گزارش كند. به عنوان مثال، شما ممكن است در طول سال چندين كمك كوچك به يك كميته داده باشيد. وقتي اين كمك‌ها به 200 دلار برسد كميته بايد اطلاعات كمك‌دهنده را گزارش كند.

توجه داشته باشيد كه اگر شما كمك‌ها را گردآوري و به كميته بدهيد، بايد آن‌ها را در يك دوره‌ي زماني مشخص منتقل كنيد و همچمنين بايد بعضي اطلاعات مربوط به كمك‌كنندگان را نيز به كميته ارايه نماييد. به علاوه،‌ شما بايد الزام‌ها را نيز گزارش كرده باشيد. براي كسب اطلاعات بيشتر با كميسيون تماس بگيريد.

اطلاعات قابل‌دسترس مردم

به عنوان يك رأي‌دهنده، ممكن است تمايل داشته باشيد بدانيد كه يك نامزد خاص اردوي تبليغاتي خود را چگونه تأمين مالي مي‌كند. چه كسي به او كمك مي‌رساند؟‌ چقدر؟ آيا كانديدا پول‌هاي شخصي خود را صرف مبارزه‌ي انتخاباتي مي‌كند؟‌ آيا كميته‌ قرض مي‌گيرد؟‌ يا شايد بخواهيد بدانيد كه يك كميته‌ي حزبي يا يك «پك» از كدام كانديدها حمايت مي‌كنند؟‌ و كميته چه مقدار مي‌پردازد؟

اين اطلاعات در گزارش‌هاي مالي مبارزات انتخاباتي كه به طور مرتب از سوي تمام كميته‌هاي سياسي تسليم مي‌شود در اختيار مردم قرار مي‌گيرد. شما مي‌توانيد به وسيله‌ي كامپيوتر خانه‌ي خود و از طريق اينترنت (www.fec.gov) به اين گزارش‌ها و ديگر اطلاعات مالي مبارزات انتخاباتي كميسيون انتخابات فدرال دست پيدا كنيد. اداره‌ي گزارش‌ها عمومي كميسيون نيز تمام اين گزارش‌ها را در پرونده نگاه مي‌دارد، و طبق درخواست يك كپي از آن‌ها را براي شما ارسال خواهد كرد. نيز مي‌توانيد نسخه‌ي پرينت شده‌ي اين اطلاعات را از طريق تلفن‌هاي شماره . . . سفارش بدهيد.

طرح شكايت

اگر فكر مي‌كنيد كه قانون مالي مبارزات انتخاباتي فدرال نقض شده است مي‌توانيد به كميسيون انتخابات فدرال شكايت كنيد. نامه‌اي به كميسيون بنويسيد و توضيح دهيد چرا شما (شاكي) فكر مي‌كنيد قانون ممكن است نقض شده باشد، و واقعيت‌هاي مشخصي را توضيح دهيد و نام افراد و سازمان‌هاي مسؤل را ذكر كنيد. شكايت شما بايد همچنين خاطر نشان كند كدام اتهام‌ها مبتني بر دانش شخصي شما‌ست تا منابع بيروني (به عنوان نمونه، مقالات روزنامه‌ها). اين نامه بايد سوگندخورده و امضاء شده و (در دفتر ثبت اسناد رسمي) به ثبت رسيده باشد. شكايات دريافتي مربوط به اتهام نقض شماره‌ي مورد دريافت كرده و عنوان «موضوع‌هاي در دست بررسي» به آن داده مي‌شود.

كميسيون يك كپي از شكايت را براي پاسخ‌دهندگان مي‌فرستد، تا فرصت بيابند كه توضيح دهند چرا كميسيون نبايد شكايت را دنبال كند (به عنوان نمونه، به خاطر اينكه نقضي صورت نپذيرفته است يا به خاطر عوامل مخففه). آژانس نظرات دو طرف را بررسي مي‌كند و ممكن است براي گردآوري اسناد دست به بازرسي بزند. تا حل شدن «موضوع در دست بررسي» كميسيون بايد، طبق قانون، تمام مراحل كار را محرمانه نگاه دارد. آژانس پس از صدور حكم، براي شاكي و پاسخگويان اطلاعيه‌اي ارسال مي‌كند. حكم و شواهد تأييد كننده‌ي آن سپس علني مي‌شوند

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد قانون انتخابات فدرال ايالات متحد آمريكا ايجا را كليك كنيد.

[1] اين محدوديت براي كمك به هر نوع كميتهَ‌ي سياسي كاربرد دارد اگر كمك‌كننده بداند كه سهم اساسي كمك براي حمايت از يك نامزد خاص مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

[2] poletical action committee

[3] communication


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 322 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت سرمشق‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License