به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در چهارمين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي به تصويب رسيد:

ايجاد ساختار دائمي براي نشست‌هاي دوجانبه

25 فروردين ماه 1388؛
سه شنبه 14 آوريل 2009

در چهارمين نشست دوجانبه‌‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي كه طبق قرار قبلي ساعت 30/14 دقيقه‌ي روز دوشنبه 24 فروردين ماه 1388 در دبيرخانه‌ي انجمن‌ شركت‌هاي ساختماني در تهران برگزار شد، پيشنهاد ايجاد نهادي دو‌جانبه و فراگير به منظور دفاع از حقوق و منافع مشترك كارگران و كارفرمايان به تصويب رسيد.

يكي ديگر از مصوبات چهارمين نشست دوجانبه كه در قالب ششمين دوره‌ي همايش ملي كار فعاليت خود را آغاز كرد، تشكيل كميته‌اي مركب از نمايندگن كارگران و كارفرمايان براي بررسي چگونگي تأسيس اين ساختار دو‌جانبه و ارايه‌ي گزارش‌هاي مورد نياز به پنجمين نشست دوجانبه بود.

در چهارمين نشست دوجانبه مسؤليت تعيين زمان برگزاري پنجمين نشست دوجانبه نيز به كميته‌ي پيش‌گفته واگذار شد.

خاطر نشان مي‌شود در ابتداء اين جلسه پيشنهاد مكتوب كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در خصوص تشكيل ششوراي عالي تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي كشور مطرح شد و به دنبال طرح همين پيشنهاد بود كه نكات گوناگوني در مورد نحوه‌ي سازماندهي به نشست‌هاي دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي مورد بررسي قرار گرفت.

نمايندگان تشكل‌هاي كارگري

 • سعيد نيازي رئيس هيأت مديره‌ي اتحاديه‌ي كاركنان بيمارستان‌ها و مراكز درماني كشور،
 • تورج ابوذرخاني رئيس هيأت مديره‌ي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران آزاد،
 • علامرضا توكلي بير واحد صنفي خانه كارگر،
 • عليرضا حيدري از خانه كارگر،
 • آرش فراز مشاور حقوقي اتحاديه‌ي كاركنان بيمارستان‌ها،
 • عليرضا محجوب دبيركل خانه‌ي كارگر و نماينده‌ي مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي

نمايندگان تشكل‌هاي كارفرمايي

 • سركار خانم مهري جوادزاده، عضو هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي،
 • بهاءالدين ضيائي دبيركل خانه صنعت و معدن تهران،
 • ناصر رئيسي‌فرد مشاور عالي كانون عالي كارفرمايي،
 • محمد عسگري مدير اجرايي كانون عالي كارفرمايي،
 • ‌ حسين فروتن‌مهر، نايب رئيس هيأت مديره‌ي كانون عالي كارفرمايي،
 • مرتض اخوان هزاوه، خزانه‌دار كانون عالي كارفرمايي،
 • محمد عطارديان دبيركل كانون عالي كارفرمايي،
 • محمود نجفي سهي بازرس كانون عالي كارفرمايي،
 • سيد جلال عجبايبي عضو شوراي مركزي خانه كشاورز،
 • مرتضي سقازاده بازرس كانون عالي كارفرمايي،
 • بهرام شهرياري نايب رئيس كانون عالي كارفرمايي،

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 254 / 475380

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي  پيگيرى فعاليت سايت همايش‌هاي ملي كار  پيگيرى فعاليت سايت ششمين همايش ملي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License