به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

فهرست مطالب «پيام كارفرمايان». شماره 1. تير ماه 1384

2007

فهرست مطالب نخستين شماره‌ي نشريه‌ي «پيام‌ كارفرمايان» ويژه تير ماه 1387 در زير ارايه شده است. همانطور كه ملاحظه خواهيد كرد، گزارش اصلي نخستين شماره نشريه به تشريح روند تدوين برنامه‌ استراتژيك كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا) اختصاص داده شده است. پيام كارفرمايان خواهد كوشيد تا در هر شماره خود جريان پيشرفت اين روند را دنبال كند و گزارش آن را به اطلاع خوانندگان محترم برساند.

1 - كارفرمايان به مثابه يك طبقه‌‌ي پيشتاز

2- تدوين استراتژي كانون عالي تجربه‌اي براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي

2 - 1 - گزارش تجربه‌ي تدوين برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي

3 - تجربه‌اي بين‌المللي براي تشكل‌هاي كارفرمايي ملي

4 - نمايندگان كارفرمايان ايران در نود و سومين كنفرانس بين‌المللي كار

5 - سفر دبيركل سازمان بين‌المللي كار به ايران در آستانه‌ي برگزاري انتخابات رياست جمهوري

6 - تشكل‌هاي كارفرمايي و هدف‌هاي توسعه‌ي هزاره

7 - مصوبات شوراي عالي كار مصوبات شوراي عالي كار نيست!

8 - انتقادهاي يك تشكل‌ كارفرمايي از كانون عالي

9 - انجمن مشاوران مديريت و اخلاق حرفه‌اي

10 - اخبار تشكل‌ها


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1820 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 1   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License