به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

«شبكه اطلاع‌رساني پيمانكاران ايلام» فهرست شركت‌هاي پيمانكار ايلامي را منتشر كرد

21 فروردين ماه 1388؛
جمعه 10 آوريل 2009

«شبكه‌ اطلاع‌رساني پيمانكاران ايلام» (شاپا) كه با همكاري «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»(شاكا) راه‌اندازي شد، در يك اقدام ابتكاري «فهرست شركت‌هاي پيمانكار ايلام‌» را منتشر كرد. هرچند تا تنظيم اين خبر بخش كمي از مشخصات شركت‌هاي پيمانكار ايلام در شبكه اطلاع‌رساني انجمن صنفي پيمانكاران ايلام منتشر شده، اما بر اساس آنچه كه تا كنون انتشار يافته است، مي‌توان گفت كه شركت‌هاي پيمانكار ايلام، به طور طبيعي و به خاطر مشكلات ساختاري موجود در بسياري از شهرستان‌ها ايران از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات استفاده‌ي چنداني نكرده‌اند و از كم‌تر شركتي نشاني ايميل و سايت داده شده است به طوري كه حتي در رديف اول جدول اين فهرست حتي جايي براي نشاني ايميل و وب‌سايت شركت‌هاي پيمانكار ايلام پيش‌بيني نشده است.

با اين همه،‌ انجمن پيمانكاران ايلام يكي از نخستين تشكل‌هاي كارفرمايي است كه ضرورت استفاده از يك نرم‌افزار استاندارد براي انتشار نشريه‌ به صورت گروهي از سوي اعضاء را مورد توجه قرار داد و مي‌توان اميدوار بود كه به مرور استفاده از اين تكنولوژي در ايلام رواج يابد و هر يك از شركت‌هاي عضو انجمن پيمانكاران ايلام نيز از همين نرم‌افزار استفاده كنند تا از پرت هزينه‌ها و دوباره‌كاري‌ها جلوگيري شود.

در پايان خاطر نشان مي‌شود لگوي اين مقاله از شبكه اطلاع‌رساني پيمانكاران ايلام كپي شده است.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1074 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي پيمانكاران ايلام   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License