به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در واكنش به پيشنهاد گروه كارفرمايان:‌

برنامه‌هاي نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار تغيير مي‌‌كند

14 فروردين ماه 1388 (تصوير: شوراي حكام)
جمعه 3 آوريل 2009

در پي طرح پيشنهاد گروه كارفرمايان مبني بر ايجاد تغيير در برنامه‌هاي عادي نود و هشتمين كنفرانس بين‌ا‌لمللي كار كه از 3 تا 19 ژوئن در ژنو برگزار خواهد شد، شوراي حكام دفتر بين‌المللي كار مذاكرات خود در مورد بحران مالي و اقتصادي جهاني را با تدوين يك مجموعه توصيه‌هايي كه هدفشان كاستن از تأثيرات اين بحران و شكل‌بخشي به بهبود پايدار خواهد بود، به پايان رساند.

در بيانيه‌ي مطبوعاتي كه روز 27 مارس 2009 از سوي آي.ال.او منتشر شد، به برخي از اين توصيه‌ها اشاره شده است. از جمله:

  • دعوت از نشست آتي گروه 20 در لندن براي افزايش توجه به مشاغل و جنبه‌هاي اجتماعي بحران جهاني اقتصادي، شامل پيشنهادي براي تدوين يك «ميثاق جهاني مشاغل»‌.
  • تبديل كردن بحران اقتصادي به موضوع اصلي كنفرانس بين‌المللي كار كه بيش از 4000 نفر از كارگران، كارفرمايان، و نمايندگان دولت را در ژنو گردهم خواهد آورد.
  • برنامه‌ي خود كنفرانس نيز به نحوي تعديل خواهد شد تا عالي‌ترين اولويت به روش‌هايي براي فائق آمدن بر آثار اجتماعي و شغلي اين بحران داده شود.

گروه كارفرمايان در سند پيشنهادي خود چهار موضوع را براي مذاكره مطرح كرده بودند و برنامه‌ي جامعي براي عطف توجه نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار به بحران جاري جهاني ارايه داده بودند.

بيانيه‌ي مطبوعاتي آي.ال.او نشان مي‌دهد كه اين سازمان توانست به موقع نسبت به بحراني كه گفته مي‌شود در سال جاري ميلادي سبب بيكاري 50 ميليون نفر خواهد شد، واكنش مناسب نشان دهد.

براي مطالعه‌ي متن كامل پيشنهاد گروه كارفرمايان اينجا را كليك كنيد. براي ديدن برنامه‌ي قبلي نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار نيز اينجا را كليك نماييد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 175 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار (ك.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت نود و هشتمين كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License