به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
مشاركت در ترجمه‌ي كتاب:‌

رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي

25 اسفمد ماه 1387؛

موضوع دومين راهنماي عملي از بسته‌ي آموزشي سازمان بين‌المللي كار در مورد كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي «استراتژي» است. عنوان فرعي اين كتاب «رويكر استراتژيك به مديرت تشكل‌هاي كارفرمايي» است.

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران كه تا كنون قرارداد مربوط به ترجمه و انتشار يك كارافزار الكترونيكي در مورد «رسيدگي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» را با سازمان بين‌المللي كار منعقد كرده است، در تدارك انعقاد قراداد با اين سازمان در مورد ترجمه و انتشار بسته‌ي آموزشي «تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد» است كه از چهار كتاب به هم مرتبط تشكيل شده است. عنوان نخسيتن كتاب اين مجموعه «حكمراني در تشكل‌هاي كارفرمايي» است و عنوان دومين كتاب اين مجموعه نيز «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» است و در ادامه فهرست مطالب اين كتاب ارايه مي‌شود.

در انتهاي اين نوشته لينك‌هايي براي دسترسي به متن پي.دي.افي انگليسي كتاب ارايه شده است و از تمام رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران انتظار مي‌رود يك كپي از آن را در اختيار اعضاء‌‌ هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود قرار دهند تا مورد توجه آنان قرار بگيرد.

ار تمام كساني كه مهارت و فرصت ترجمه‌ي بخش‌هايي از اين كتاب‌ها را براي انتشار در اين سايت دارند به طور جدي درخواست مي‌شود با «گروه نويسندگان» تماس بگيرند تا هماهنگي‌هاي لازم ايجاد شود و دوباره كاري نكنيم.

براي بخش‌هاي ترجمه‌شده لينك ايجاد مي‌شود تا با كليك كردن‌‌ آن‌ها ترجمه‌ها را بخوانيد.

JPEG - 41.6 kb
روي جليد كتاب «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي»

فهرست مطالب كتاب «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي»

بخش اول: روش استفاده از اين راهنما
- چك ليست‌ها
- بهترين نمونه‌ها
- تمرين‌هاي عملي
- نقل‌فول‌ها

بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و برنامه‌ريزي استراتژيك
- تشكل‌هاي كارفرمايي در جهان به سرعت متغيير
- نياز به رويكرد اسراتژيك
- برنامه‌ريزي استراتژيك در عمل
- نياز ضروري - اما دلايل ضروري براي بي‌توجهي به آن
- مجاب ساختن تصميم‌سازن
- آغاز كار
- تمرين‌ عملي
- چك ليست برنامه‌ريزي استراتژيك - آغاز كار

بخش سوم: تدوين بيانيه‌ي مأموريت
- ويژگي‌هاي يك بيانيه‌ي مأموريت خوب
- نوشتن بيانيه‌ي مأموريت
- تمرين‌ عملي
- ايجاد تعهد نسبت به بيانيه‌ي مأموريت
- بهترين نمونه‌ةا
- چك ليست بيانيه‌هاي مأموريت و جشم‌انداز

بخش چهارم: توافق بر سر اولويت‌هاي استراتژيك
- تحليل درون و برون‌سازماني
- فهم «ضعف، قوت، فرصت، و تهديد»(اس.دبليو.او.تي) و عوامل سياسي. اقتصادي، اجتماعي و تكنولوژيكي(پي.اي.اس.تي)
- انجام تحليل اس.دبليو.او.تي(سوات)
- تمرين عملي
- ماتريس سوات
- فرصت‌ها و تهديدةاي درون‌سازماني
- انجام تحليل پي.اي.اس.تي(پست)
- نظرسنجي از اعضاء
- تمرين عملي
- پرسش‌ها يا مصاحبه‌هاي نمونه
- تصميم‌گيري در مورد اولويت‌هاي سازماني
- اجماع‌سازي در مورد اولويت‌هاي استراتژيك
- چك ليست اجماعي‌سازي اولويتي

بخش پنجم: تبديل اولويت‌هاي استراتژيك به هدف‌ها و كارنقشه‌ها
- نقل قول از توماس اديسون: يك درصد استراتژي فرمول‌بندي و 99 درصد آن اجراست!
- بهترين نمونه‌ها
- سازمدهي به اجراي برنامه
- بودجه نويسي براي بنرامه
- نگارش و تصويب برنامه
- تدوين كارنقشه‌ها
- نقل قول از دونالد كيمبل: فقط در ديكشنري (به زبان انگليسي) «موفقيت» را پيش از «كار» پيدا مي‌كنيد!».
- تمرين عملي
- چه كساني بايد كارنقشه‌ها را تدوين كنند؟‌
- چك ليست تبديل اولويت‌هاي استراتژيك به هدف‌ها و كارنقشه‌ها

بخش ششم: سنجش و بازنگري پيشرفت
- بازنگري بخش منظم روند كار
- اولويت‌هاي تغيير
- بازنگري برنامه استراتژيك
- چك ليست سنجش و بازنگري پيشرفت

بخش هفتم: طرح تدوين برنامه استراتژيك و چك ليست نهايي
- برنامه‌ريزي استراتژيك: طرحي براي موفقيت
- مرحله‌ي اول: تضمين دروني
- مرحله دوم: تدوين برنامه‌ي پيشرفت
- مرحله سوم: اجماع در مورد بيانيه‌ي مأموريت
- مرحله‌ چهارم: توافق در مورد اولويت‌هاي استراتژيك
- مرحله‌ي پنجم: ترجمه‌ي اولويت‌هاي استراتژيك به هدف‌ها
- مرحله‌ي ششم: ترجمه‌ي هدف‌ها به كارنقشه‌ها
- مرحله‌ي هفتم: سنجش و بازنگري پيشرفت
- مجموعه‌ي چك ليست‌ها:

  • چك ليست آغاز كار
  • چك ليست بيانيه‌هاي مأموريت و چشم‌انداز
  • چك ليست اجماع براي اولويت‌هاي استراتژيك
  • چك ليست تبديل اولويت‌هاي اسراتژيك به هدف‌ها و كارنقشه‌ها
  • چك ليست سنجش و بازنگري پيشرفت

بخش هشتم: پيشكسوتان كسب‌وكار چه مي‌گويند
- برنامه‌ريزي استراتژيك
- مدل «پنج نيروي» پورتر
- سوات و پست
- مدل «7 اس» مك‌كينزي
- مدل «بكن نكن»‌ ربكا اسانتن رينشتين

بخش نهم: منابع و مراجع بيشتر در مورد برنامه‌ريزي استراتژيك در انجمن‌هاي كسب‌وكار


- براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه و ايجاد هماهنگي در امر ترجمه‌ي اين كتاب‌ها با «گروه نويسندگان» مكاتبه كنيد.
- براي دستيابي به بسته‌ي آموزشي سازمان بين‌آلمللي كاراينجا را كليك كنيد.
- براي متن پي.دي.افي «رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي» اينجا را كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 2153 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي  پيگيرى فعاليت سايت رويكرد استراتژيك به مديريت تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License