به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

شصت و يكمين رابط خبري با «شاكا» از سوي انجمن شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي معرفي شد

22 اسفمند ماه 1387؛
پنج شنبه 12 مارس 2009

فرهاد نجفي دبيرانجمن شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي با ارسال نامه‌ي مورخ 29 بهمن ماه 1387 به شماره‌ي 3923 خطاب به مهندس بيژن سعيد‌بادي مديرمسؤل «پيام‌كارفرمايان»، سركار خانم سولماز رحماني را به عنوان رابط خبري انجمن با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران‌» معرفي كرد.

به استناد اين معرفي‌نامه بخش«انجمن‌ شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي» در بخش «تشلكل‌هاي كارفرمايي ايران»‌ راه‌اندازي شد و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور به قسمت خصوصي سايت از طريق ايميل در اختيار نامبرده قرار گرفت تا بتواند به صورت مستقيم و بي‌وساطه اخبار انجمن شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي را در شاكا منتشر كند.

از سركارخانم سولماز رحماني درخواست مي‌شود طبق رهنمودهاي ارايه شده در«چگونه در اين سايت مقاله منتشر كنيم؟» نسبت به انتشار اخبار و گزارش فعاليت‌هاي انجمن شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي در شاكا اقدام كند و در صورت مواجه شدن با مشكل به «گروه نويسندگان» ايميل بزند با از طريق تلفن‌هاي شماره 88911017 و 18 با مسؤل سايت تماس بگيرد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 163 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنايع توليدي كالاها و خدمات گوناگون   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License