به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تبريز با «شاكا»‌ معرفي شد

20 اسفند ماه 1387؛
سه شنبه 10 مارس 2009

جناب آقاي فريدون شقاقي رئيس هيأت مديره‌ي انجمن شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تبريز و حومه در نامه‌ي مورخ 30 بهمن ماه 1387 به شماره‌ي 686/811 خطاب به مهندس بيژن سعيژدآبادي مدير مسؤل «پيام‌كارفرمايان»‌ آقاي حسن افخمي را به عنوان رابط آن انجمن با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) معرفي كرد.

به استناد اين معرفي نامه بخش «انجمن شركت‌ها و مؤسسات حمل و نقل تبريز و حومه» در بخش «تشكل‌هاي كارفرمايي ايران» راه‌اندازي و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور به قسمت خصوصي اين سايت از طريق ايميل تقديم راابط خبري اين انجمن شد تا به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش فعاليت انجمن را در شاكا منتشر كند.

خاطر نشان مي‌شود مقاله‌ي «چگونه در اين سايت مقاله منتشر كنيم؟» رهنمودهاي لازم براي انتشار مقاله را ارايه داده است. از همين رو از جناب افخمي انتظار مي‌رود از اين پس تمام اخبار فعاليت‌هاي انجمن متبوع خود را از طريق شاكا در اختيار اعضاء آن انجمن و تمام كارفرمايان كشور قرار دهد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 158 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌ها ومؤسسات حمل ونقل تبريز وحومه   پيگيرى فعاليت سايت اخبار وگزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License