به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در شانزدهمين شماره‌ي پيام‌كارفرمايان مطرح شد:

شرايط موفقيت نشست‌هاي دوجانبه

10 اسفتند ماه 1387؛

در حاليكه قرار است سومين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي بخش خصوصي، بدون حضور نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي، روز چهارشنبه 14 اسفند ماه 1387 در تهران برگزار شود، اين پرسش كليدي مطرح است كه شرايط و الزام‌هاي موفقيت اين نشست‌ها چيست؟ و آيا نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي خواهند توانست، بدون قدرت فائقه‌ي دولت به عنوان شريك سومي كه مجبور است در يك زمان مشخص به تصميم‌ برسد،‌ دست‌كم در مورد چند موضوع مبرم توافق كنند و به توافقات خود پايبند بمانند؟ به نظرم اين تجربه در سطح ملي از چنان اهميتي برخودار هست كه همه‌ي ما مسؤليم تا تمام توان خود را براي موفقيت اين تجربه به ميدان بياوريم. از همين رو، به چند نكته اشاره مي‌كنم تا مورد توجه قرار بگيرد:

سطح توقع خود را پائين نگه داريم.

توجه داشته باشيم كه در طول تاريخ ايران اين امكان شايد براي نخستين بار فراهم آمده باشد كه نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي دو طرف يك ميز مذاكره بنشينند تا در مورد مشكلات مشترك خود به صورت دوجانبه مذاكره كنند. در نتيجه،‌ حتي اگر در اين دور از مذاكرات، فقط به همين نتيجه هم برسيم كه دور بعدي مذاكرات را ادامه دهيم، دست‌آورد كمي نيست.

♦ به منافع ملي و منافع مشترك توجه كنيم.

توجه داشته باشيم كه وجود تضاد منافع در هر جامعه‌ي انساني طبيعي است و در ميان كارگران و كارفرمايان اين تضاد منافع بسيار صريح‌تر و عميق‌تر است. از همين رو، بسياري از نيروهاي اجتماعي، كه صادقانه در پي استقرار عدالت اجتماعي بوده‌اند و هستند، با اين تصور كه مي‌توان تضاد منافع را از جامعه‌ي انساني حذف كرد، در پي دامن زدن به اين تضاد بوده‌اند و دو طرف اين تضاد نيز هر نوع مذاكره و مصالحه بين كارگران و كارفرمايان را به عنوان خيانت به آرمان‌هاي طبقه‌ي خود محكوم مي‌كردند. متأسفانه تجربه‌ي انقلا‌ب‌هاي ملي نشان داد، مديريت‌ تضادها و رسيدن به توافق در چارچوب منافع مشترك، روشي انساني‌تر، اخلاقي‌تر و مدني‌تر است.

♦ در چارچوب قواعد عمل كنيم.

مرور دو نشست اخير نمايندگان كارگران و كارفرمايان نشان مي‌دهد كه اين نشست‌ها نيز همانند تمام نشست‌هاي ديگري كه برگزار مي‌كنيم تابع قواعد منظمي نبودند و بدون ترديد، يكي از اصلي‌ترين دليل اينكه گفته مي‌شود ما ايرانيان در انجام كار گروهي ضعيف و ناتوان هستيم، همين است كه با قواعد تصميم‌گيري جمعي آشنا نيستيم و طبيعي است كه آن‌ها را رعايت هم نكنيم.

كساني كه در كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار شركت كرده‌اند مي‌دانند كه رمز موفقيت چنان سازمان‌هايي از جمله اين است كه طبق مجموعه‌ي قواعد مدون و منسجم و منطقي عمل مي‌كنند و بر اساس همان قواعد قادرند به شكل عادلانه و منصفانه و دموكراتيك تصميم بگيرند و چون اين روش‌ تصميم‌گيري كاملاً عادلانه و منصفانه است، تمام شركت‌كنندگان به تصميم‌هاي گرفته شده نيز پايبند باقي مي‌مانند.

اجمالاً بايد توضيح بدهم كه مجموعه‌ي اين قواعد در سطح جهان به عنوان «قانون پارلمان» يا «عرف پارلماني»‌ شناخته شده است و تمام سازمان‌هاي دموكراتيك عرفاً طبق «قانون پارلمان» عمل مي‌كنند كه سابقه‌ي آن به روش اداره‌ي نشست‌هاي شهروندي در دولت‌‌شهرهاي يونان باستان مي‌رسد و در كشوري مانند انگلستان به عرف بدل شده است. اين قواعد اكنون در قالب كتاب‌هايي تدوين شده است و سازمان‌هاي دموكراتيك اين كتاب‌ها را به عنوان «مرجع پارلماني» خود انتخاب مي‌كنند كه در واقع «نظام‌نامه‌ي انجمن»‌ محسوب مي‌شود.

كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با همكاري «مؤسسه اخلاق پزشكي ايرانيان» (ماپا) يكي از رايج‌ترين اين كتاب‌ها را كه حدود 800 صفحه دارد، ترجمه كرده و به زودي آن را منتشر خواهد كرد.

به علاوه، يكي از كارشناسان «عرف پارلماني» نيز آمادگي خود را براي همكاري با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعلام كرده است تا به مرور قواعد استاندارد اداره‌ي مجامع و نشست‌هاي تصميم‌گيري را به تشكل‌هاي عضو كانون عالي آموزش دهد.

با اين مقدمه مي‌خواهم پيشنهاد كنم، در كنار برگزاري نشست‌هاي دوجانبه، تمام كساني كه قرار است در اين نشست‌ها شركت كنند، به نحوي با «قانون پارلماني» يا «نظام‌نامه انجمن» آشنا شوند و بكوشند كه به مرور طبق اين قواعد عمل كنند.

كارشناس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران آمادگي دارد تا جزوه‌ها،‌ مقالات، و كتاب‌هاي مورد نياز را در اختيار شركت‌كنندگان قرار دهد و به هر نحوي كه بخواهند اين قواعد را به آنان بياموزد.

به علاوه، وي‌ مي‌تواند در صورتي كه شركت‌كنندگان در نشست‌هاي دوجانبه موافق باشند، به عنوان كارشناس امور پارلماني، مسؤليت فني اداره‌ي نشست‌ها را بر عهده بگيرد و در جريان كار، به مرور قواعد پارلماني را نيز آموزش بدهد.

در پايان لازم است اين نكته را خاطر نشان كنم كه روش اداره‌ي جلسات ما شبيه شطرنج بازي دو نفر است كه با منطق حاكم بر حركت مهره‌هاي شطرنج آشنا نيستند و به صورت دلبخواهي مهره‌ها را جا به جا مي‌كنند و سرانجام، مانند آن صحنه‌ي بسيار زيباي سريال «شب‌هاي برره» با لنگه ‌كفش به جان هم مي‌افتند ■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 350 / 465331

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌كارفرمايان شماره 16   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License