به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

فهرست مطالب پيام‌كارفرمايان شماره 16

10 اسفند ماه 1387؛
شنبه 28 فوريه 2009

شانزدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» ويژه‌ي بهمن ماه 1387 در 16 صفحه (بدون آگهي‌ها 8 صفحه) منتشر شد. در ادامه فهرست مطالب اين شماره‌ي نشريه تقديم مي‌شود. با كليك كردن روي‌ شماره‌ي عنوان‌ها، مقاله‌ي دلخواه خود را مطالعه فرماييد.

متن پي.دي.افي اين شماره‌ي نشريه نيز با كليك كردن آيكون مربوطه در دسترس قرار خواهد گرفت.

از رابطان خبري تقاضا مي‌شود به هر نحو كه مناسب مي‌دانند اين شماره‌‌ي نشريه‌ي را به تعداد دلخواه تكثير كرده و در اختيار اعضاء علاقمند انجمن متبوع خود قرار دهند.

- 1. درك متقابل كارگران و كارفرمايان بخش خصوصي براي گذر از بحران
- 2. سازمان بين‌المللي كارفرمايان پيشنهاد مي‌كند:‌سازوكارهايي براي حفظ كاركنان
- 3. شرايط موفقيت نشست‌هاي دوجانبه
- 4. انجمن شركت‌هاي اتوماسيون صنعتي و طرح حضور مجازي اعضاء تحت پوشش در نمايشگاه‌ها
- 5. نامه انجمن شركت‌هاي ساختماني تأسيساتي استان مازندران به شوراي فني اين استان در خصوص مصالح سنگي
- 6. تا كنون 65 تشكل عضو رابط خبري خود با «شاكا» را معرفي كردند.
- 7. خطابه‌اي براي رابطان «شاكا»
- 8. مهندسي معكوس: پشت‌خواني «چارچوب استراتژيك» آي.او.اي
- 9. نيازمند نظرات شما هستيم
- 10. شبكه اطلاع رساني انجمن پيمانكاران ايلام راه‌اندازي شد
- 11. سومين نشست دوجانبه‌ي كارگران و كارفرمايان برگزار مي‌شود
- 12 هشت سمينار آمزوشي براي تشكل‌هاي كارفرمايي
- 13. بيانيه سازمان بين‌المللي كارفرمايان در مورد: بهود اقتصادي و اشتغال


اسناد پيوسته

28 فوريه 2009
سند : PDF
1.9 Mb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 689 / 465331

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌كارفرمايان شماره 16   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License