به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان همدان پنجاه و هفتمين رابط خبري را معرفي كرد

17 اسفند ماه ماه 1387؛
شنبه 7 مارس 2009

امين نوبري دبير كانون انجمن هاي صنفي كارفرمايي استان همدان طي نامه‌اي به شماره 566 -6 مورخ 6 بهمن ماه 1387 سارا رقيبيان را يه عنوان رابط خبري آن كانون با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» معرفي كرد.

به استناد اين معرفي نامه زيربخش«كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان همدان» در بخش «تشكل‌هاي كارفرمايي ايران» ايجاد شد و كلمه شناسايي و كلمه عبور به قسمت خصوصي سايت از طريق ايميل در اختيار رابط خبري قرار گرفت تا بتواند به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش عملكرد آن كانون ار در شاكا منتشر كند.

از سركار خانم رقيبيان درخواست مي‌شود مقاله‌ي «چگونه در اين سايت مقاله منتشر كنيم؟» را با دقت مطالعه كند و طبق رهنمودهاي آن پيش برود و اگر با مشكلي مواجه شد با «گروه نويسندگان» مكاتبه كند يا با تلفن‌هاي شماره‌ي 88911017 و 18 با مسؤل سايت «پيام‌كارفرمايان»‌تماس بگيرد تا مشكل برطرف شود.

همين جا خاطر نشان مي‌شود اگر اعضاء هيأت مديره‌ي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان همدان تمايل داشته باشند، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران آمادگي دارد «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان استان همدان»‌(شاكاه)‌ را براي آنان راه‌اندازي كند و به تمام تشكل‌هاي عضو آن كانون آموزش‌هاي لازم براي كاركردن با اين سايت را نيز آموزش دهد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 250 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت كانون‌هاي كارفرمايي استاني   پيگيرى فعاليت سايت كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان همدان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License