به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

نقادي خبرنامه «پيام‌كارفرمايان»

30 بهمن ماه 1387؛
چهار شنبه 18 فوريه 2009

حسين حق بيان دبير انجمن صنفي‌ توليد‌كنندگان سيم و كابل ايران با ارسال نامه‌اي به بيژن سعيدآبادي مدير مسؤل پيام‌كارفرمايان نظرات خود را در مورد اين نشريه اعلام كرده است:

از نظر صفحه‌بندي و شكل ظاهري:

- 1. بهتر بود صفحه‌اي به عنوان شناسنامه در نظر گرفته مي‌شد
- 2. به نظر مي‌رصد ستون‌‌بندي‌ها طبق دستورالعمل خاصي صورت نمي‌پذيرد(برخي از مطالب 4 ستوني، برخي تك ستونه مي‌باشند در حالي كه محتماي يكسان است)
- 3. بسياري از ستون‌ها بسيار كوچك و همين امر باعث افزايش ستون‌ها و در نتيجه عدم خوانايي مطلب مي‌شود.
- 4. استفاده از رنگ‌هاي متعدد و انتخبا فرمت بولد(سياه) براي نوشته‌هاي خبري باعث شلوغي مي‌گردد و از زيبايي نشريه مي‌‌كاهد.
- 5. بهتر بود براي معرفي سمينارها از جدول زمانبندي استفاده مي‌شد.
- 6. در انتخاب آگاهي‌ها دقت مي‌شد تا از كيفيت لازم براي چاپ برخوردار باشند(آگاهي شركت زمردراه)

از نشر محتوا و مطالب:

- 1. با توجه به محدود بودن صفحات نشريه بهتر است كليه آگاهي به انتهاي نشريه منتقل شوند تا از هم گسيختگي مطلب وجود نداشته باشد.
- 2. از مطالب به روزتر در نشريه استفاده شود.
- 3. ويرايش روي مطالب صورت گيرد تا اشتباه چاپي وجود نداشته باشد(اشاره به نام رابط خبري انجمن سيم و كابل ايران)

دبير انجمن صفي توليد‌كنندگان سيم و كابل ايران در انتهاي نامه خود اظهار اميدواري كرده كه به جاي دو كانون به موزات هم از يك كانون واحد و قدرتمند بهره‌مند گرديم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 199 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنايع توليدي كالاها و خدمات گوناگون   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي توليدكنندگان سيم و كابل ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License