به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

خلاصه‌ گزارش سمينار آموزشي دو روزه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران

30 بهمن ماه 1387؛
چهار شنبه 18 فوريه 2009

دبيرخانه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران «خلاصه گزارش سمينار آموزشي دو روزه كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» را منتشر كرد. متن آن عييناً نقل مي‌شود:‌

با توجه به نيازسنجي و برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته، تعداد 8 سمينار 90 دقيقه‌اي در دو روز با موضوعات مرتبط، براي اعضاء كانون عالي و ساير تشكل‌هاي كارفرمايي، انتخاب و از طريق بخش‌نامه به اطلاع آنان رسيد كه از بين كليه مخاطبان، تعداد 177 نفر براي گذراندن دوره‌هاي مختلف ثبت نام و از بين آنان حدود 133 نفر به شرح زير در دوره‌هاي مربوطه شركت نمودند:

رديفنام سمينار تعداد ثبت‌نام‌كنندگان تعداد شركت‌كنندگان
1 شيوه تأسيس و اداره مطلوب تشكل‌هاي صنفي 18 17
2 چگونگي ايجاد و بهره‌گيري از كنسرسيوم‌هاي صادراتي 19 16
3 حقوق و آزادي‌هاي مدني تشكل‌هاي صنفي 16 15
4 ترويج و حمايتگري در تشكل‌هاي صنفي 11 15
5 معيارهاي اخلاق رفتار سازماني 21 17
6 برنامه‌ريزي استراتژيك براي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي پايدار 31 14
7 چگونگي تقويت كسب‌وكارهاي كوچك و متوسط 25 23
8 فنون رايزني و مذاكره 36 23
جمع نفرات 177 133

با توجه به اطلاعات جمع‌آوري شده از پرسش‌نامه‌ها، 72 درصد از شركت‌كنندگان مرد و 28 درصد آنان زن بودند. 7 درصد شركت‌كنندگان داراي تحصيلات ديپلم، 13 درصد آن‌ها فوق ديپلم، 47 درصد ليسانس، 22 درصد فوق ليسانس و 11 درصد آنان نيز داراي مدرك دكترا بودند. نظم و ترتيب سمينار از بين چهارگزينه‌ي عالي،‌ خوب، متوسط، و ضعيف و امتياز كلي 100، رتبه 71 را كسب كرد. محتواي سخنراني‌ها به طور ميانگين، 78 و نحوه‌ي مديريت سمينار و عوامل اجرايي آن نيز 73 ارزيابي شد. در خصوص مباحث طرح شده در سمينار و برآورده ساختن نياز شركت‌كنندگان به طور ميانگين رتبه 82 و تسلط سخنرانان به ارايه موضوعات نيز رتبه 77 حاصل گرديد. همچنين در ارتباط به نظر سنجي توصيفي، اكثريت افراد، روند برگزاري اين گونه دوره‌ها را خواستار شندند و برخي نيز به ارايه جزوات تكميلي و ساير موارد اشاره داشتند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 296 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت ساير فعاليت‌ها‌ي كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت فعاليت‌هاي آموزشي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License