به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن شركت‌هاي راه و ساختمان كردستان با «شاكا» معرفي شد

14 اسفند ماه 1387؛
چهار شنبه 4 مارس 2009

شاهرخ خيريه دبير انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان طي نامه ي مورخ 20 بهمن ماه 1387 به شماره 87/5995 سركار خانم سارا نقي پوريان مسؤل واحد رايانه‌ي انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان را به عنوان رابط خبري اين انجمن با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران معرفي كرد.

به استناد اين معرفي نامه، زير بخش «انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان» در بخش «تشكل هاي كارفرمايي ايران» ايجاد و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور به قسمت خصوصي سايت از طريق ايميل در اختيار خانم نقي‌پوريان قرار گرفت تا بتواند به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار تشكل كارفرمايي خود را در «شاكا» منتشر كند.

از خانم نقي‌پوريان درخواست مي‌شود مقاله‌ي «چگونه در اين سايت مقاله منتشر كنيم؟» را مطالعه كنند و اگر در انتشار مقاله در اين سايت همچنان با مشكلي مواجه شدند، با تلفن‌هاي ارايه شده در همان مقاله با «گروه نويسندگان» تماس بگيرد يا براي اين گروه ايميل بزند تا مشكل رفع شود.

از خانم نقي‌پوريان همچنين انتظار مي‌رود ضمن انعكاس اخبار و نظرات كارفرمايان عضو انجمن متبوع خود، اسناد و اخبار و نشريات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران را نيز تكثير كرده و در اختيار اعلضاء آن انجمن قرار دهد.

گفتني است كه انجمن راه و ساختماني كردستان، به ترتيب تاريخ معرفي رابط خبري،‌ چهل و پنجمين تشكل كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بوده است كه تا آن زمان نمايندگان و رابطان خبري خود را با «شاكا»‌ معرفي كرده‌ بودند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 360 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License