به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

براي شركت در مجمع عمومي آماده شويم!

2007

بند يك ماده سه‌ مقاوله‌نامه‌ي شماره‌ي 87 با عنوان «آزادي انجمن‌ها و حمايت از حق تشكل» تصريح مي‌كند: «سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان حق دارند اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي اداري خود را تدوين كنند و نمايندگان خويش را آزادانه انتخاب و اداره‌ امور و فعاليت‌ خود را تنظيم و برنامه عملي خود را اعلام دارند». بند 2 همين ماده نيز تصريح دارد كه: «مقامات دولتي بايد از هر گونه مداخله‌اي كه ممكن است اين حق را محدود و يا مانع اعمال قانوني آن باشد خودداري نمايند».

بند 2 ماده هشت اين مقاوله‌نامه نيز مي‌گويد: «قوانين هر كشور نبايد به تصميماتي كه اين مقاوله‌نامه پيش‌بيني مي‌نمايد لطمه وارد آورد يا اينكه به نحوي اجرا گردد كه چنين لطمه‌اي وارد شود(مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي كار. سازمان بين‌المللي كار. مؤسسه كار و تأمين اجتماعي. چاپ اول 1383).

هر چند جمهوري اسلامي ايران تا كنون به مقاوله‌نامه‌ي شماره 87 ملحق نشده‌ است، اما دست در كاران روابط كار بهتر از ديگران مي‌دانند كه بر اساس «بيانيه حقوق بنيادين كار»، تمام اعضاء‌ سازمان بين‌المللي كار، موظفند، حتي اگر به اين مقاوله‌نامه‌ نپيوسته باشند، مواد آن را رعايت كنند. به اين ترتيب،‌ سنديكاها و كنفدراسيون‌ها مي‌توانند مجامع خود را به طور مستقل برگزار كرده و امور خود را اداره كنند. بديهي است،‌ هرگاه خلافي در اين سازمان‌ها رخ دهد، دولت وظيفه دارد همانگونه رفتار كند كه با بروز تخلف در مؤسسات و شركت‌هاي حقوقي ديگر رفتار مي‌كند.

با توجه به همين اصول است كه مجمع عمومي فوق‌العاده و نيز مجمع عمومي عادي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران، به صورت فوق‌العاده، عصر روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه 1385 در تالار سپيده،‌ واقع در ابتداء خيابان خواجه عبداله انصاري(بالاتر از پل سيد خندان در خيابان دكترشريعتي) برگزار خواهد شد. آنچه كه در پي ارايه شده، نكاتي است كه توجه به آن‌ها سبب برگزاري مناسب‌تر اين دو مجمع مي‌شود:

● اول: گزارش فعاليت‌هاي هيأت مديره

يكي از دستورهاي مجمع عمومي عادي كه به صورت فوق‌العاده برگزار مي‌شود، ارايه گزارش فعاليت‌هاي هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به مجمع عمومي است. از آنجا كه گزارش عملكرد دومين هيأت مديره از ابتداء دوره فعاليتش تا 10 آبان ماه 1385 در كتابچه‌اي تهيه و در مجمع عمومي روز چهار‌شنبه 10 آبان ماه در اختيار اعضاء گذاشته شد،‌ متن اين گزارش تكثير شده و مجدداً از طريق پست يا پيك به تمام اعضاء تقديم شده است. از همين رو، از تمام اعضاء درخواست مي‌شود اين گزارش را در فرصت باقي مانده تا برگزاري مجمع عمومي 15 اسفند ماه 1385 مطالعه كنند و در صورت لزوم مفاد آن را در مجمع عمومي مورد بررسي قرار دهند. خاطر نشان مي‌شود كه در صفحه‌ي 2 همين شماره‌ي «پيام كارفرمايان» فشرده‌اي از «گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» ارايه شده است. گفتني است كه گزارش هيأت مديره از تاريخ 10 آبان تا 15 اسفند سال 1385 آماده شده و در جريان برگزاري مجمع به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسيد.

● گزارش‌هاي ديگر

همراه با «گزارش دومين هيأت مديره به مجمع عمومي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» دو سند ديگر نيز به اعضاء تقديم شده است. يكي از اين سندها، گزارش هيأت اعزامي از كانون عالي كارفرمايي به نشست نود و پنجم كنفرانس بين‌المللي كار است كه روزهاي 10 تا 26 خرداد ماه 1385 در ژنو برگزار شد. در بخش اول اين گزارش، نهادهاي بين‌المللي و از جمله سازمان بين‌المللي كار معرفي شده است. پس از آن، برنامه‌هاي نشست نود و پنج مورد بررسي قرار گرفته‌اند. در ادامه‌ي همين بخش از گزارش،‌ مواضع گروه كارفرمايي ايران نسبت به اسناد مصوب اجلاس معرفي شده است. تركيب هيأت اعزامي كارفرمايي، تقسيم‌ وظايف در ميان اعضاء گروه كارفرمايي، ملاقات‌هاي گروه كارفرمايي ايران با مقامات سازمان‌هاي بين‌المللي و مذاكره با آنان، محورهاي اين مذاكرات، و چالش دولت با كميته‌ي اعتبارنامه‌ها از جمله برخي از عنوان‌هاي اين بخش از گزارش هستند.

● چالش دولت با كميته اعبتارنامه‌ها

در نشست نود و پنجمين كنفرانس بين‌المللي كار،‌ بين دولت جمهوري اسلامي ايران و كميته‌ اعتبارنامه‌هاي كنفرانس چالش در خور تأملي بروز يافت كه جا دارد مورد توجه مسؤلان قرار بگيرد.

به گزارش هيأت كارفرمايي در اين نشست «ميان گروه اعزامي دولت و كميته اعتبارنامه‌ها يك چالش اساسي وجود داشت. موضوع عدم اجراي الزامات كميته اعبتارنامه‌ها از سوي دولت ايران و مداخله‌ي دولت در تعيين گروه كارگري اعزامي به اجلاسيه 95، هر روز در نشست‌هاي روزانه گروه كارفرمايي گزارش مي‌شد. يك گزارش نهايي نيز توسط كميته اعتبارنامه‌ها به صورت رسمي در خصوص ايران منتشر شد و از دولت خواسته شد به مواد خاصي كه در سند رسمي مربوطه آمده است پاسخ دهد».

در ادامه‌ي اين قسمت از سند آمده است: «قرار دادن يك فرد شاغل در وزارت كار و امور اجتماعي در گروه اعزامي كارگر يكي از اعتراضات كميته اعتبارنامه‌ها بود. همچنين يكي ديگر از اعضاء گروه كارگر ايران يك آژانس خصوصي كاريابي داشت كه شماره و تاريخ ثبت آن نيز در اسناد سازمان بين‌المللي كار موجود بود. كميته اعبتارنامه‌ها به اين موضوع نيز اعتراض داشت». در پايان اين بخش از گزارش گروه اعزامي كارفرما به نشست نود و پنجمين كنفرانس بين‌المللي كار آمده است: «با توجه به اهميت كار كميته اعتبارنامه‌ها، توجه دولت به گزارش صادره از سوي كميته مذكور و اهميت پاسخگويي مستدل به آن امري ضروري است. اين ضرورت به خصوص در چارچوب اجلاس‌هاي آتي كنفرانس بين‌المللي كار دو چندان مي‌شود». با اين همه،‌ برخورد‌هاي غيراصولي، غيرمنطقي و غيرقانوني مسؤلان وزارت كار و امور اجتماعي با تشكل‌هاي صنفي ادامه يافت و نمونه‌ي حيرت‌انگيز آن، رفتار مسؤلان اداره كل سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي اين وزارتخانه با كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران است كه با توجه به پيامد‌هاي بين‌المللي منفي اين برخوردها، يافتن دليلي براي اصرار بر تداوم اين نوع رفتارها غيرقابل درك باقي مي‌ماند.

در گزارش گروه كارفرمايي از اجلاس نود و پنج كنفرانس بين‌المللي كار ترجمه و متن اصلي برخي از اسناد آن كنفرانس نيز ارايه شده است.

● كنفدراسيون‌هاي بخش خصوصي حوزه‌ درياي سياه و بحرخزر

به دعوت و ميزباني «انجمن بازرگانان و صنعتگران تركيه» نشست دو روزه‌ي مجمع عمومي مؤسس «اتحاديه كنفدراسيون‌هاي بخش خصوصي كشورهاي حوزه‌ي درياي سياه و بحر خزر»، روزهاي 5 و 6 آذر ماه سال 1385 در استانبول، تركيه، برگزار شد. براي رسميت‌يافتن مجمع مؤسس اين اتحاديه از كشورهاي زير دعوت شده بود: روسيه، ايران، اكراين، روماني،‌ ازبكستان، قزاقستان،‌ صربستان و مونتنگرو، بلغارستان،‌ كروآسي، آذربايجان، تركمنستان، بوسني و هرزه‌گوين، گرجستان، آلباني، مولداوي، ارمنستان،‌ مقدونيه. تركيه نيز به عنوان ميزبان و عضو هيأت مؤسس اتحاديه در اين نشست حضور فعالي داشت.

گفتني است كه از ســوي كانون عالي انجمن‌هــاي صنــفي كــارفرمايي ايران، مهندس محمد رضا نجفي‌منش دبير انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو و شهره تصديقي مشاور امور بين‌المللي كانون عالي كارفرمايي در مجمع مؤسس اتحاديه كنفدراسيون‌هاي بخش‌هاي خصوصي درياي سياه و بحر خزر شركت كرده بودند.

در مجمع مؤسس اين اتحاديه،‌ اساسنامه و آئين‌نامه‌هاي اجرايي اتحاديه به تصويب رسيد. ماده 2 اساسنامه‌،‌ هدف‌هاي اتحاديه را در 6 بند تعريف كرده است. بر اساس بند اول ماده 2 اساسنامه هدف اتحاديه «ايجاد و برقراري همكاري نهادينه شده ميان سازمان نمايندگي بخش خصوصي و غيردولتي كشورهاي عضو،‌ به منظور كمك به بهبود و ارتقاء شرايط اقتصادي اجتماعي منطقه و توسعه آن مي‌باشد».

خاطر نشان مي‌شود كه در جريان انتخاب مسؤلان اتحاديه،‌ كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران به عنوان يكي از اعضاء هيأت مميزان انتخاب شد.

● مجمع عمومي فوق‌العاده

همانگونه كه پيشتر خاطر نشان شد، روز سه‌شنبه 15 اسفند ماه 1385، دو مجمع برگزار خواهد شد: از ساعت 14 تا 16 مجمع عمومي فوق‌العاده، و از ساعت 16 به بعد، مجمع عمومي عادي، به طور فوق‌العاده. در مجمع عمومي فوق‌العاده اصلاح تعدادي از مواد اساسنامه مورد بررسي قرار خواهد گرفت و در صورت تصويب اين مواد از سوي مجمع عمومي، انتخاب اعضاء سومين دوره هيأت مديره‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران بر اساس اساسنامه‌ي اصلاح شده،‌ انجام خواهد شد.

گفتني است كه براي اصلاح تعدادي از مواد اساسنامه، در سال 1384 و با ارسال نامه‌هايي به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، نظر آن‌ها گردآوري و با توجه به دستاوردهاي برنامه‌ي استراتژيك كانون عالي كارفرمايي،‌ مواد اصلاحي پيشنهاد شده است. از همين رو، اساسنامه‌ي جديد نيز يكي از اسنادي است كه پيش از برگزاري مجامع در اختيار تمام تشكل‌هاي عضو گذاشته شده است تا اعضاء‌ فرصت كافي براي مطالعه‌ي دقيق آن را داشته باشند. در نتيجه انتظار مي‌رود در مجمع عمومي فوق‌العاده فقط مواد اصلاحي مورد بررسي قرار بگيرد.

● نظر وزارت كار و امور اجتماعي

ممكن است اين پرسش مطرح شود كه نظر وزارت كار و امور اجتماعي در مورد برگزاري مجامع فوق چيست؟ در پاسخ به اين پرسش، كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران معتقد است كه يا واكنش وزارت كار در اين زمينه قانوني خواهد بود يا غيرقانوني. در صورت قانوني بودن تصميم مسؤلان آن وزارتخانه،‌ همه وظيفه دارند از آن‌ها پيروي كنند. در غير اين صورت، اخلاق كارفرمايي حكم مي‌كند كه از راه‌هاي قانوني بايد تصميم‌هاي غيرقانوني مسؤلان آن وزارتخانه را تصحيح كرد. و چنين رفتاري يعني دفاع از منافع ملي.■


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 221 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان. شماره 8(ويژه‌نامه برگزاري مجمع عمومي 15 اسفند (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License