به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
از سوي انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني شركت‌هاي راه‌ و ساختمان استان كردسان:

چهل ونهمين رابط خبري تشكل‌هاي كارفرمايي ايران با «شاكا»معرفي شد

29 بهمن ماه 1387؛
سه شنبه 17 فوريه 2009

شاهرخ خيريه دبير انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان درنامه‌اي به شماره 87/5995 مورخ 20بهمن ماه 1387 سارا نقي پوريان مسؤل واحد رايانه انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان را به عنوان رابط خبري با «شاكا» معرفي كرد.

به استناد اين نامه زير بخش« انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان»در بخش «تشكل هاي كارفرمايي ايران » ايجاد شد و كلمه شناسايي وكلمه عبور از طريق ايميل در اختيار رابط خبري اين انجمن قرار گرفت و آموزش‌هاي اوليه مربوط به كاركردن با قسمت شخصي سايت نيز به نامبرده ارايه شد.

از اين پس سارا نقي پوريان رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان مي تواند با ارائه اخبار و گزارش‌هاي انجمن صنفي شركت‌هاي راه و ساختمان استان كردستان ساير تشكل هاي كارفرمايي را از دستاوردها، مشكلات و ابتكارهاي اين انجمن آگاه سازد.

خاطر نشان مي‌شود مقاله‌ي «چگونه در اين سايت مقاله منتشر كنيم؟» نيز راهنمايي‌هاي خوبي در اختيار علاقمندان قرار مي‌دهد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 173 / 420731

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي راه وساختمان استان كردستان   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License