به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان چهل و هفتمين رابط خبري با «شاكا» را معرفي كرد

29 بهمن ماه 1387
سه شنبه 17 فوريه 2009

عليرضا طاهري دبير انجمن شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان در نامه‌اي به شماره 1781/87 مورخ 20 بهمن ماه 1387 مهندس مهدي شايان عضو هيأت مديره انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان را به عنوان رابط خبري با «شاكا» معرفي كرد.

به استناد اين نامه زير بخش« انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان» در بخش «تشكل هاي كارفرمايي ايران» ايجاد، و كلمه شناسايي و كلمه عبور از طريق ايميل براي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني و تأسيساتي استان سيستان و بلوچستان ارسال شد تا بواند به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش فعاليت انجمن متوع خود را در «شاكا» منتشر كند.

گفتني است مقاله‌ي «چگونه در اين سايت مقاله منتشر كنيم؟» راهنمايي‌هاي لازم براي انتشار مقاله در اين سايت را در اختيار علاقمند قرار مي‌دهد. از همين رو از مهندس مهدي شايان درخواست مي‌شود از اين مقاله پرينت بگيرد و طبق دسورهاي آن عمل كند و اگر با مشكلي مواجه شد از طريق تلفن‌هايي كه در همان مقاله ارايه شده ما را در حريان بگذارد تا نسبت به تصيحيح آن‌ها اقدام شود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 400 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان سيستان (...)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License