به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
به دعوت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران:

دومين نشست دوجانبه‌ي ششمين همايش ملي كار برگزار مي‌شود

19 بهمن ماه 1387؛
شنبه 7 فوريه 2009

دومين نشست دوجانبه‌ي نمايندگان تشكل‌هاي كارگري و تشكل‌هاي كارفرمايي عضو «شوراي هماهنگي كارفرمايان كشور» از ساعت 30/14 تا 30/16 روز دوشنبه 21 بهمن ماه 1387 در دبيرخانه‌ي انجمن شركت‌هاي ساختماني در خيابان طالقاني خيابان شهيد برادران مظفر (صباي جنوبي) شماره 88 برگزار خواهد شد.

براساس دعوت‌نامه‌‌اي كه از سوي مهندس محمد عاطارديان خطاب به مدعوان ارسال شده است، در دومين نشست نيز قانون و مقررات كار، بهره‌وري نيروي كار، حداقل دستمزد كارگران در سال 1388، مزاياي شغلي،‌ پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار و ساير موضوع‌هاي مرتبط مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

خاطر نشان مي‌شود نخستين نشست دوجانبه‌ي ششمين همايش ملي كار روز يك‌شنبه 15 دي ماه 1387 در همان محل برگزار شد و گزارش آن در پانزدهمين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان» منتشر شده است. در‌ همان گزارش نام نمايندگان گروه كارگر و گروه كارفرما و گروه مشاوران به چاش رسيده است.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد همايش ملي كار، كليد واژه‌ي «همايش ملي كار» در قسمت پائين همين نوشته را كليك كنيد. عنوان مجموعه‌ي از مقالات مرتبط با اين مقوله مشاهده مي‌شود. هر يك از آن‌ها را كه مايل بوديد كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 244 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي   پيگيرى فعاليت سايت همايش‌هاي ملي كار   پيگيرى فعاليت سايت ششمين همايش ملي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License