به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در پي فراخوان دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان:

در تدوين چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان مشاركت كنيم

17 بهمن ماه 1387؛ نشر دوم 29 بهمن ماه 1387؛

آنتونيو پنالوزا دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان كه تا كتون دو بار به ايران سفر كرده است تا بر حمايت 144 تشكل كارفرمايي عضو سازمان متبوع خود از حق فعاليت آزاد و مستقل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران تأكيد كند،‌ طي نامه‌اي خطاب به سازمان‌هاي ملي كارفرمايي از آنان خواست تا با ارايه‌ي نظرات و پيشنهادهاي خود نسبت به پيش‌نويس چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 در تدوين و نهايي شدن اين سند مهم استراتژيك مشاركت كنند.

به دليل اهميت مشاركت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در تصويب نهايي اين سند، ويرايش نخست ترجمه‌ي اين پيش‌نويس در ادامه تقديم مي‌شود.

از رابطان خبري تشكل‌هاي عضو با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا) انتظار مي‌رود متن اين سند را به روشي كه صلاح مي‌دانند تكثير كنند و در اختيار اعضاء تشكل‌هاي متبوع خود بگذارند و از آنان بخواهند تا نظرات و پيشنهادهاي خود را در باره اين سند،‌به دبيرخانه‌ي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منعكس كنند تا پس از جمعبندي آن‌ها، اين نظرات در اختيار دبيركل سازمان بين‌المللي كارفرمايان قرار بگيرد.

تلاش براي نقادي اين سند سبب خواهد شد تا مهارت تشكل‌هاي كارفرمايي در تدوين برنامه‌ي استراتژيك ويژه‌ي خودشان نيز ارتقاء يابد.

خاطر نشان مي‌شود ترجمه‌ي نخستين چارچوب استراتژيك سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2004 تا 2009 در نخستين شماره‌ي «پيام‌كارفرمايان»‌ ويژه‌ي تير ماه 1384 منتشر شده و از طريق همين سايت نيز در دسترس است(«پيام‌جراح» شماره يك را كليك كنيد)

در ادامه، پس از نامه‌ي آنتونيو پنالوزا،‌ ويرايش نخست ترجمه‌ي اين سند- كه به بازنگري نياز دارد- تقديم مي‌شود.

اعضای محترم آي.او.اي

به پیوست پیش‌نویس پيشنهادي «چارچوب استراتژيك» سازمان بين‌المللي كارفرمايان (آي.او.اي) براي سال‌هاي 2009 تا 2014 تقدیم شده است. ایندومین چارچوب از این نوع است که از سوي آي.او.اي تدوين شده است، و دبیرخانه، در پیش‌نویسي اين متن، از تجربه‌هاي پنج سال گذشته و نیز نكات مطرح شده در آخرين نشت هیات مدیره بهره برداری نموده است.

در ارائه این پیش‌نویس چند نکته باید مورد تاکید قرار بگیرد:

• این يك چارچوب استراژيك است. از همين رو، تمام اولویت‌های کاری آي.او.اي را تكرار یا هر کاري را که آي.او.اي در شش سال آتي انجام خواهد داد بیان نمی‌کند. این جزئيات در برنامه‌هاي كاري سالانه‌‌اي ثبت خواهد شد که در اجلاس نوامبر سال پیش رو به هیات مدیره ارايه مي‌شود.

• اين چارچوب مي‌كوشد تا آي.او.اي را بر چهار حوزه اصلي کاری متمرکز کند که نیازمند تاکید ويژه در اين دوره هستند. این امر اذعان به اين نكته است که آي.او.اي می‌تواند کارآیی و اثربخشي خود را از طریق تمرکزی که این چارچوب فراهم مي‌آورد ارتقا بخشد. کار روزانه دبیرخانه‌ي آي.او.اي در امر کمک به اعضای خود به منظور تأمين پيشرفت و تأثير واقعي در زمان‌ پيش‌بيني شده، تعديل خواهد شد.

• اين چارچوب استراتژيك نتيجه‌محور است و اقدام‌هاي آي.او.اي را به شیوه و لحن مورد استفاده‌ي كنفدراسيون‌هاي عضو دسته‌بندي مي‌كند.

اکنون نیازمند توصیه و نظرات شما در خصوص این پیش‌نویس هستیم و چشم به انتظار دریافت آن خواهیم بود. بر اساس نظرات دریافتی، پیش‌نویس را برای ارائه به هیات مدیره در مارس آتي بازنويسي خواهیم كرد و سرانجام، وقتی مورد موافقت هيأت مديره قرار بگیرد در ماه ژوئن به شورای عمومی ارائه خواهد شد.

بسيار سپاسگذار خواهيم شد اگر نظرات شما در رابطه با مفاد و ساختار اين سند، پيش از 26 ژانویه 2009 به دست ما برسد.

- ارادتمند
- آنتونیو پنالوزا
- دبیرکل


رسالت ما

سازمان بين‌المللي كارفرمايان تنها تشكل رسمي است كه در موضوعات بين‌المللي سیاست‌ اجتماعي و کار منافع کارفرمایان را نمايندگي مي‌كند.

هدف‌هاي آي.او.اي عبارتند از:

- • ارتقاء فضاهاي سیاست اقتصادي، اشتغال و اجتماعی که برای توسعه‌ي پایدار اقتصاد بازار و آزاد ضروری است.
- • تامین بازار اندیشه بین المللی برای گرد هم آوردن، معرفی و ارتقای منافع سازمانهای کارفرمایان ملی و اعضای آنها در سرتاسر جهان در تمامی مسائل سیاست گذاری اقتصادی اجتماعی و کاری
- • کمک ، ارائه مشاوره و معرفی وتامین خدمات مرتبط و اطلاع رسانی به اعضا ،ایجاد و حفظ تماس دائم درمیان آنها وهماهنگی منافع کارفرمایان در سطح بین المللی بویژه در داخل سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای بین المللی
- • ارتقا وحمایت پیشرفت و تقویت سازمانهای مستقل وخودمختار کارفرمایی و ارتقای توانمندی ها و خدمات به اعضا
- • اطلاع رسانی به افکار عمومی و ارتقای درک وفهم دیدگاههای کارفرمایان
- • تسهیل وارتقابخشیدن به مبادله و انتقال اطلاعات ، تجربه و اقدامات خوب در میان اعضاء

اولویت های راهبردی 2009 تا 2014

1. توسعه‌ي اقتصاد

ایجاد و پایداری قالب کاری حقوقی و قانونی صحیح برای ایجاد و موفقیت بنگاه اقتصادی یکی از اهداف کلیدی آي.او.اي است. درمیانن این رشته از بنگاه های اقتصادی (سرمایه گذاری) ، بنگاه‌های کوچک ومتوسط اقتصادی همچنان بعنوان موتور رشد اقتصاد های ملی در سرتاسر جهان مطرح می باشند. آنها همچنین نقش مهمی را در توسعه آینده و وضعیت نمایندگی سازماننهای عضو آي.او.اي ایفا می کنند. به منظور جلب توجه به اهمیت بخش بنگاههای کوچک ومتوسط اقتصادی ، آي.او.اي موارد ذیل را در نظر دارد:
- • تمرکز بر توسعه وتدوین ابزار و اطلاعات برای پرداختن به مسائل کارآفرینی (سرمایه گذاری) و اشتغال جوانان در چهارچوب بافت ایجاد بنگاههای کوچک ومتوسط اقتصادی پایدار
- • بررسی مجدد و تقویت مجموعه بنگاه های کوچک و متوسط اقتصادی – سازمان بین المللی کار-آي.او.اي برای اعضا
- • کار با اعضا برای شناسایی و کسب ابزار و روشهایی که در جلب و حفظ اعضای بنگاههای کوچک ومتوسط اقتصادی برای سازمانهای کارفرمایی موفقیت آمیز بوده اند.
- • شناسایی راهبردهای موفق برای کمک به اعضا در توسعه بنگاه های کوچک ومتوسط اقتصادی ملی بویژه با توجه به ابزارهایی که به رسمی ساختن این چنین بنگاه‌هایی کمک نماید.
- • اجرا و پیگیری بحث‌های کنفرانس سازمان بین المللی کار از جمله مواردی که مرتبط با سرمایه گذاری (بنگاههای اقتصادی) پایدار و کشاورزی پایدار بعنوان حوزه اولویت برای کار در چهارچوب سازمان بین المللی کار مورد نظر است.
- • تداوم ارتقا ودفاع از بازار آزاد بعنوان پیش نیاز بهبود اقتصادی واجتماعی و به منظور توسعه بنگاه‌ها (سرمایه گذاری)

2. کار با دیگران

فعالیت‌ها وسیاست‌های انواع نهادهای سازمان ملل متحد ازجمله بانک جهانی و دیگر نهادهای مالی اکنون بطور ثابت اثر گذارند و در مراحلی به بحثهای وسیعتر کاری و اجتماعی منجر شده است که قبلا در حوزه کاری فقط سازمان بین المللی کارقرار داشت. نظیر این ، جامعه مدنی نیز بعنوان یک حلقه اتصال بین تجارت و سازمان ملل ایجاد شده است. بنابراین ضروری است که آي.او.اي در تعمیق همیاری و توجه به طیفی از بازیگران نهادی مربوطه و دیگران سرمایه گذاری کند. سازمان بین المللی کارفرماین اقدامات ذیل را در نظر می گیرد :
- • تخصیص منابع مناسب مالی وانسانی برای قادر ساختن دبیرخانه آي.او.اي درجهت ارتقای کارو درگیر شدن با نهادهای مربوطه
- • نظارت بربحث های سیاست گذاری و توسعه درچهارچوب سیستم وسیعتر سازمان ملل به منظور شناسایی حوزه ها برای آماده سازی مشارکت سیاست گذاری آي.او.اي
- • ارتقای جایگاههای آي.او.اي در بحث‌های نهادی مرتبط از طریق مشارکت در جلسات ونشست های مربوطه
- • جستجوی توسعه همکاری با نهادها در تححقق فرصتهای همکاری فنی ، مبادله اطلاعات و گفتگو به سود اعضا
- • ارتقای بینش کارفرمایان در خصوص سازمان بین المللی کار در چهارچوب سازمان بین المللی کار و استفاده از بیانیه 2008 سازمان بین المللی کار در زمینه عدالت اجتماعی برای جهانی شدن منصفانه. هدف هدایت مجدد کار سازمان بین المللی کار در جهت انعکاس نیازها ی مولفه های تشکیل دهنده آن و کمک به روشنگری در خصوص نقش آن در نظام وسیعتر سازمان ملل متحد خواهد بود
- • تلاش های حمایتی سازمان بهداشت جهانی در اجرای برنامه جهانی اقدام در خصوص سلامت کارگران، فرهنگ پیشگیری مرجع سیاست‌های OSH است
- • پیگیری نظام مندتر کار مرتبط با سازمان‌های غیر دولتی در سطح بین المللی و کشف حوزه های احتمالی منافع مشترک به منظور گفتگو وهمکاری در مواردی که این چنین نوع تبادلات متقابل سیاست‌ها ورسالت آي.او.اي را به پیش می برد.

3.مسئولیت جمعی

آي.او.اي از اقدامات داوطلبانه توسط بخش تجاری که در پی همخوان بیشتر با قانون در پرداختن به نیازهای اجتماعی وعملی می باشد حمایت می کند. همخوانی تجارت با و احترام به قانون از اصول بنیادین هستند. بازرسی و مدیریت کار ملی کارآمد کلید ایجاد فرهنگ همخوانی است. آي.او.اي نیاز دولت‌ها را برای اثر بخشی و اجرای تعهدات قانونی بین المللی وملی خود آنها از جمله حوزه های حقوق بشر را تقویت می کند و بدین ترتیب فاصله های اجتماعی که اقدامات مسئولیت جمعی و سایر پاسخهای تجاری دیگر لازم است به آن توجه کنند محدودتر می گردد. در تداوم معرفی منافع جامعه کارفرمایی و حمایت از این تلاشهای داوطلبانه ، بویژه موارد ذیل مورد توجه قرار خواهد داشت:
- • دفاع از این امر که توسعه ، اتخاذ نهایی و اجرای استاندارد ایزو 26000 در زمینه مسئولیت اجتماعی بعنوان یک استاندارد راهنمای داوطلبانه همچنان بر جای خواهد ماند
- • تداوم مشارکت در دستور کاری سوم نماینده مخصوص دبیر کل ملل متحد در خصوص حقوق بشر وتجارت بموازاتی که وی به سوی شناسایی راه‌های عملی ساختن یک قالب کاری پیش بینی درخصوص وظیفه دولت درجهت حمایت از وظیفه تجارت برای ارتقا و دسترسی ارتقا یافته به مکانیزم های grievance حرکت می نماید
- • تداوم حمایت از فشردگی جهانی و اصول آن بعنوان یک مرجع هدایتگر برای مسئولیت اجتماعی جمعی
- • تضمین این امر که صدای تجارت در توسعه آینده هر استاندارد(استانداردهای) اخلاقی یا هر نوع پاسخ دیگری که ممکن است از بحران مالی جهانی 2008 ایجاد شود شنیده خواهد شد.
- • ارتقای ثابت نتایج مسئولیت جمعی در اشکل مختلف در هرکجا که مسئولیت جمعی مورد بحث قرار می گیرد.

4.روابط صنعتی جهانی

شرکت های چند ملیتی و اتحادیه های کارگری جهانی در حال افزایش درگیری خود از طریق گفتگوهای روابط صنعتی بویژه در سطح جهانی هستند. آي.او.اي بصورت فعالانه بر این پیشرفت ها نظارت خواهد کرد و برای اعضا و شرکت های آنها اطلاعات ومشاوره در زمینه معانی ضمنی چنین گفتگوهایی و با توجه به تلاش اتحادیه ها بر علیه شرکتها وو ساختارهای تجاری جدید و درحال ظهور بخصوص در سطح بخشی فراهم خواهد آورد. آي.او.اي با استفاده از شبکه روابط صنعتی جهانی خود و سایر مکانیزمها از جمله بحث با اتحادیه های جهانی بعنوان تامین کننده عمده اطلاعات ودانش در زمینه مسائل روابط صنعتی جهانی عمل خواهد کرد.

5. وسایل اقدام

چهار اولویت راهبردی شناسایی شده فوق از میان حوزه عمل موجود آي.او.اي ظاهر می گرددد. برای پرداختن به آنها ، آي.او.اي بر سه وسیله اقدام اصلی ذیل تمرکزخواهد گذاشت:

6.ارتباط بیشتر با اعضاء

تقویت کانون های عضو و پاسخ به انتظارات آنها در کانون اولویت های آي.او.اي قرار دارد. بموازاتی توسعه سیاست گذاری آي.او.اي ، برای اعضای آي.او.اي این موضوع مهم است که خود در شناسایی حوزه های مرتبط اقدام و در تدوین وتوسعه مواضع اتخاذی مشارکت کنند. این امر همچنین به دبیرخانه کمک می کند تا نیازهای متغیر اعضا را بموازاتی که بر تحویل روزانه خدمات اثر می گذارند بهتر درک کند . روشهای کاری بنابراین اتخاذ خواهد شد تا چنین نوع مشارکت ودرگیری و ارتباط را تسهیل کند. همچنین مکانیزمهای ارتباطی برای کمک به این موضوع بهبود خواهد یافت و انتشار اطلاعات آي.او.اي به اعضا به شیوه ای موثرتر ، بموقع و قابل استفاده انجام خواهد شد.

آي.او.اي نیز تقویت همکاری خود را با حمایت اعضا در سرتاسر سازمانهای منطقه ای آنها یعنی CAPE-PEC- و BusinessEurope و نشست های گوناگون منطقه ای اش مثلا CEATAL-APEC-ACE-ASEAN-NEPAD وغیره ادامه خواهد داد.

7.سازمان بین المللی کار و سایر نهادهای سازمان ملل وچند ملیتی

همانگونه که نهاد سازمان ملل در برنامه خود پیشرفت کار جهانی وسیاست گذاری اجتماعی را در نظر دارد ، سازمان بین المللی کار نیز در قلب کار آي.او.اي قراردارد. آي.او.اي بعنوان دبیرخانه گروه کارفرمایان حمایت سیاست گذاری فعال خویش و درگیری وارتباط با گروه را در تمامی تعاملات خویش با سازمان در همکاری با ACT/EMP ادامه خواهد داد. تاکید در این دوره به ارتقای تحقق بینش کارفرمایان سازمان بین المللی کار بوِیژه با توجه به اصلاحات سیاست استاندارد ، سرمایه گذاری(کارآفرینی) و ایجاد بنگاههای اقتصادی ، ارتقای مدلهای تامین اجتماعی با تامین مالی عادلانه و پایدار و تقویت ظرفیت کارفرما در گفتگو با دولت و کارگران خواهد بود. حمایت در جهت تحقق اهداف شناسایی شده برای بهبود ارتباط آي.او.اي با اعضا در چهارچوب اعلامیه 2008 در زمینه عدالت اجتماعی برای جهانی شدن منصفانه فراهم خواهد شد.

نظیر آن ، مواضع سیاسی اتخاذ شده توسط کارفرمایان درچهارچوب آي.او.اي نیز در تعداد رو به رشد سایر نهادهای ملل متحد و سازمانهای چند جانبه بیان خواهد شد که در آن سازمانهای سیاست گذاری اجتماعی و کاری بنحو فزاینده ای مورد بحث قرار می گیرد. بویژه این امر منجر به ارتباط ودرگیری سیاست گذاری ارتقا یافته با نهادهایی مانند UNEP ، برنامه عمران ملل متحد، سازمان بهداشت جهانی ، بانک جهانی ، بانکهای توسعه منطقه ای، IOM- UNHCHR و سازمان تجارت جهانی و همچنین سازمانهای منطقه ای ازجمله اتحادیه افریقایی، OAS، G8، اتحادیه اروپایی ، Global Compact- ECOSOC-UNAIDS-UNCTAD وغیره خواهد گردید.

8. گفتگو

بحثهای سیاست گذاری کار ی واجتماعی در برگیرنده حضور آي.او.اي در گفتگوهایی با انواع مختلف بازیگران متقاوت است که رشته وسیعی از سازمانهای تجاری ازجمله BusinessEurope-ICC-BIAC-سازمانهای بخشی ، اتحادیه افریقایی ، سازمان دولتهای امریکایی، بانکهای توسعه منطقه ای وغیره تا اتحادیه های تجاری بین المللی ازجمله ITUC و نیز انواع مختلف بازیگرانن جامعه مدنی و شرکتها را در بر می گیرد. هر یک از این بازیگران نیازمند وسایل مختلف ارتباط برای اهداف مختلف هستند اما همه آنها مسیرهایی را فراهم می سازند که از طریق آنها آي.او.اي می تواند سیاستهایش را ارتقا بخشد ، نمایندگی خود را برجسته تر سازد و بیاموزد. آي.او.اي کار خود را در زمینه کشف حوزه های مشترک مورد علاقه برای اهداف گفتگو و همکاری ادامه خواهد داد. همکاری با سایر سازمانهای تجاری بین المللی به تضمین این امر کمک خواهد کرد که پاسخ های سیاست گذاری قوی باشند و از حمایت تجاری وسیع برخوردار و کمک نمایند که تضمین شود تجارت با یک صدا در خصوص موضوعات مرتبط با سیاستگذاری صحبت می کند.

ارائه

ارائه این اهداف نیازمند یک سازمان قوی و متمرکز شده است . سازمان بین الملی کارفرمایان سازمانی متحرک مبتنی برعضو ، تحلیل گر و هواخواه اقدام است.

سازماني متكي به اعضاء

- • بعنوان صدای کارفرمایان جهان عمل می کند
- • رهبری در بحثهای بین المللی را در زمینه سیاست گذاری کار و اجتماعی را فراهم می سازد
- • وسایل کارآمدی را برای مشاوره عضو تدارک وتوسعه می دهد
- •بصورت روشن و آشکاری بعنوان نماینده سازمانهای کارفرمایی از تمامی مناطق جهان به رسمیت شناخته شده است.

تحلیل گر است:

آي.او.اي:
- • مواضع بحث شده وپژوهش شده را در زمینه موضوعات برای استفاده کارفرمایان تهیه می کند
- • منبع اطلاع رسانی در زمینه جایگاه ها ومواضع کارفرمای بین المللی در زمینه سیاست های کار واجتماعی است
- • منبعی پژوهشی برای کانونهای عضو در زمینه سیاست های اجتماعی وکاری است

هواخواه اقدام است:

آي.او.اي :
- • بعنوان مدافع معتبر ، فعال و خودمختار در جهت منافع کانونهای عضو مورد توجه است
- • در شناسایی و پاسخ دهی به مسائل در حال ظهور کارفرمایان هواخواه اقدام وعمل است
- • نسبت به درخواست ها ونیازهای اعضا سریعا واکنش نشان می دهد
- • آن گروه ازروندهای داخلی را اتخاذ می کند که حامی ارائه وتحقق اهدافش هستند.

ارزیابی

ر ساله ، سازمان بین المللی کارفرماین یک برنامه (طرح) کاری سالیانه را در راستای این اهداف تهیه می کند که در پی دستیابی به آن اهداف هستند. این برنامه کاری در نشست نوامبر قبل از شروع برنامه کاری سال در اختیار هیات مدیره قرار می گیرد. در همان نشست، یک بررسی بر روی برنامه کاری جاری انجام می شود لذا پیشرفت کار می تواند ارزیابی گردد و فعالیت های سال بعد ترتیب داده شود.

در طی دوره سال ، پیشرفت کاری توسط دبیرکل از طریق مشاوره با کارکنان متخصص نظارت می شود. ریاست و نایب رئیس اجرایی درخصوص مسائل حاصله از این ارزیابی ها که ممکن است نیازمند اصلاحاتی در برنامه کاری جاری باشد مطلع می گردند. در نفس وذات این عمل این نکته نهفته است که نیاز به منعطف باقی ماندن در پاسخ دهی به مسائل درحال ظهور به رسمیت شناخته شده است.


متن پي.دي.افي انگليسي پيش‌نويس «چارچوب استراتژيك» سازمان بين‌المللي كارفرمايان براي سال‌هاي 2009 تا 2014 تقديم مي‌شود. از تمام رابطان خبري درخواست مي‌شود اين متن را نيز تكثير كرده و در اختيار اعضاء‌ هيأت مديره‌ي تشكل متبوع خود قرار دهند و اگر اين امكان وجود دارد نظرات افراد صاحب نظر در مورد ترجمه‌ي فارسي اين سند را نيز در اختيار كانون عالي بگذاريد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 563 / 467762

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت دومين برنامه استراتژيك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License