به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي با «شاكا»معرفي شد

5 بهمن ماه 1387؛
چهار شنبه 28 ژانويه 2009

علي علي‌نژاد دبير انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي درنامه‌اي به شماره 3528-17مورخ 29 دي ماه 1387 مجيد تربتي مسؤل امور كامپيوتر اين انجمن را به عنوان رابط خبري با سايت پيام كارفرمايان معرفي كرد.

به استناد اين معرفي‌نامه زير بخش «انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي» در بخش «تشكل‌هاي كارفرمايي ايران »ايجاد و كلمه شناسايي وكلمه عبور از طريق ايميل براي رابط خبري فرستاده شد وآموزش‌هاي اوليه كاركردن با قسمت شخصي سايت به صورت تلفني در اختيار رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي قرارمي‌گيرد.

از آن پس مجيد تربتي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي مي‌تواند اخبار وگزارش‌ فعاليت‌هاي انجمن متبوع خود و نظرات، انتقادات و پيشنهادهاي اعضاء انجمن را به صورت مستقيم و بي‌واسطه در «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران»‌ منتشر كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 192 / 456893

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي خراسان رضوي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License