به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
در پانزدهمين شماره پيام‌كارفرمايان اعلام شد:‌

قرارداد كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با سازمان بين‌المللي كار

30 دي ماه 1387؛
دو شنبه 19 ژانويه 2009

به دنبال مكاتبات كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با سازمان بين‌المللي كار(آي.ال.او)، سرانجام قرارداد مربوط به ترجمه و انتشار كارافزار الكترونيكي «رسيدگي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» كه از سوي سازمان بين‌المللي كار و سازمان بين‌المللي كارفرمايان(آي.او.اي) براي ارتقاء كار‌آمدي و اثربخشي تشكل‌هاي كارفرمايي منتشر شده، در 12 ماده به امضاء مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي و مقام مسؤل آي.ال.او رسيد.

در بند يك اين قرارداد تصريح شده است كه آي.ال.او پروانه غير‌قابل انتقال و غيرانحصاري ترجمه‌ي فارسي اين كارافزار براي نشر رايگان در وب‌سايت كانون عالي و نشر رايگان كاغذي آن در سطح جهان را، در چارچوب شرايط مندرج در قرارداد به كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران اعطاء مي‌كند.

در بند دوم تصريح شده كه حقوق انحصاري اين اثر در مالكيت آي.ال.او و آي.او.اي باقي خواهند ماند، كه به موجب اين قرارداد به كانون عالي وكالت مي‌دهد تا به هزينه‌ي خودش،‌ نسبت به انجام هر عمل قانوني و اعمال ديگري كه براي حفظ حقوق خود ضروي مي‌داند اقدام كند.

در بند سوم قرارداد خاطر نشان شده كه ويرايش كاغذي و الكترونيكي اين سند بايد پيش از اول نوامبر سال 2009 آماده شود. و اگر تا شش ماه پس از اين تاريخ كانون عالي قادر به انتشار اين سند نشود، حقوق اعطاء شده به آي.ال.او مرجوع خواهد شد مگر آنكه طرفين به صورت مكتوب به شكل ديگري توافق كنند.

بند چهارم قرارد تصريح كرده است كه ترجمه‌ي متن مربوط به حق مؤلف، در سه پارگراف، بايد در ابتداء ويرايش فارسي نشر كاغذي و الكترونيكي اثر گنجانده شود.

به دليل جنبه‌هاي آموزشي اين قرارداد كه ما را با روش اصولي حفظ حقوق مؤلف آشنا مي‌سازد، ترجمه‌ي متن كامل آن همراه با ترجمه‌ي متن كامل كارافزار «رسيدگي به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط» در سايت «پيام‌كارفرمايان دات كام» منتشر خواهد شد و به صورت رايگان در اختيار تشكل‌هاي كارفرمايي قرار خواهد گرفت.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 317 / 505424

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام‌كارفرمايان شماره 15   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License