به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

فهرست مطالب پيام‌كارفرمايان شماره 11

28 دي ماه 1387؛
شنبه 17 ژانويه 2009

يازدهمين شماره «پيام‌كارفرمايان»، شهريور ماه 1387 در 16 صفحه(8 صفحه آگهي) منتشر و در سطح كشور و در ميان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران توزيع شد. در اين مقاله فهرست مطالب اين شماره‌ي پيام‌كارفرمايان ارايه مي‌شود. با كليك كردن آن‌ها خواهنيد توانست متن كامل آن نوشته را قرائت كنيد.

خاطر نشان مي‌شود متن پي.دي.افي اين شماره‌ي پيام‌كارفرمايان نيز با كليك كردن علامت مربوطه در دسترس قرار خواهد گرفت.

از تمام رابطان تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي درخواست مي‌شود به نحوي كه شايسته مي‌دانند مطالب اين شماره‌ي خبرنامه را به صورت كاغذي يا الكترونيكي در اختيار اعضاء علاقمند تشكل متبوع خود قرار دهند.

- 1.در مجمع كارفرمايان مستقل شركت مي‌كنيم
- 2. به هر عضو يك بخش در دنياي محازي
- 3. خدمتات رايگان اينترنتي براي اعضاء كانون عالي
- 4. ساخت انجمن‌هاي كارفرمايي كارآمد
- 5. تبريك انجمن شركت‌هاي ساختماني به كانون عالي كارفرمايي
- 6. كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران منتشر كرد:‌«آزادي انجمن»
- 7. فراخوان عمومي براي تمام تشكل‌هاي كارفرمايي
- 8. همه بايد به اين كانون عالي احترام بگذاريم
- 9. بازتاب جهاني سوءمديريت‌هاي بومي
- 10 توصيه‌هاي تاريخي كميته آزادي انجنمن
- 11. زيرآب‌زني‌هاي قجري
- 12 شرافتمندانه رقابت كنيم
- 13. گزارش نماينده اعزامي كانون عالي كارفرمايي به هيجدهمين كنگره جهاني ايمني و بهداشت كار
- 14. كارابزار الكترونيكي براي سازمان‌هاي كارفرمايي: توجه به بنگاه‌هاي كوجك و متوسط
- 15. نخستين كارشناس ايراني عرف پارلمناي در خدمت اعضاء كانون عالي كارفرمايي


اسناد پيوسته

پيام‌كارفرمايان شماره 11

18 ژانويه 2009
سند : PDF
385.7 kb

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 612 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت «پيام كارفرمايان»: نشريه كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت پيام كارفرمايان شماره 11. (ماهنامه خبري)   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License