به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان اردبيل با «شاكا» معرفي شد

28 دي ماه 1387؛
شنبه 17 ژانويه 2009

سارا غفار‌زاده رييس هيأت مديره انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان اردبيل درنامه‌اي به شماره 1626 مورخ24 دي ماه 1387 مهندس رضا زرگري را به عنوان رابط خبري با سايت پيام كارفرمايان معرفي كرد.

به استناد اين معرفي نامه زيربخش «انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان اردبيل » در بخش «تشكل‌هاي كارفرمايي ايران»ايجاد و كلمه‌ي شناسايي و كفمه‌ي عبور از طريق ايميل براي رابط خبري ارسال شد.آموزش‌هاي اوليه مربوط به كار كردن با قسمت شخصي سايت در اختيار رابط خبري اين انجمن قرار مي‌گيرد.

از آن پس مهندس رضا زرگري رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان اردبيل مي‌تواند اخبار وگزارش‌ فعاليت‌هاي انجمن متبوع خود را به صورت مستقيم و بي‌ واسطه درشبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ ارائه دهد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 232 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي ساختماني وتأسيساتي استان اردبيل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License