به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي برون شهري تهران وحومه با «شاكا» معرفي شد

25دي ماه1387؛
پنج شنبه 15 ژانويه 2009

حسين احمدي‌زاده رييس هيأت مديره كانون عالي انجمن‌‌هاي صنفي كارفرمايي ايران در سمت رئيس هديأت مديره‌ي انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي برون شهري تهران وحومه در نامه‌اي به شماره12125/17 مورخ 14 دي ماه1387 اميد قاسمي را به عنوان رابط خبري با آن انجمن با «شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران» (شاكا) معرفي كرد.

به استناد اين نامه زير بخش«انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي برون شهري تهران وحومه» در بخش«انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» ايجاد شد. كلمه شناسايي وكلمه عبور از طريق ايميل در اختيار رابط خبري قرار گرفت و

آموزش‌هاي اوليه مربوط به كار كردن با قسمت شخصي سايت از طريق تلفن به رابط خبري اين انجمن ارايه مي‌شود.

از اين پس اميد قاسمي رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي برون شهري تهران وحومه خواهد توانست اخبار وگزارش فعاليت‌هاي انجمن متبوع خود را به منظور اطلاع رساني به ساير تشكل‌هاي كارفرمايي به صورت مستقيم و بي‌واسطه در شاكا ارائه دهد.

خاطر نشان مي‌كند با همكاري كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران سايت خبري ويژه‌ي انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون شهري تهران و حومه نيزاز مدتي پيش راه‌ااندازي شده است و انتظار مي‌رود پس از آشنايي اميد قاسمي با دانش فني اين نرم‌فزار آن سايت نير فعال شود و تمام بنگا‌هاي عضو آن انجمن نيز بتوانند اخبار خود را به صورت مستقيم در شبكه اطلاع‌رساني ويژه‌ي انجمن خود منتشر كنند.

براي مراجعه به شبكه‌ي اطلاع ‌رساني انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاهاي برون شهري تهران و حومه اينحا را كليك كنيد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 166 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايان مؤسسات وشركت‌هاي حمل ونقل كالاي برون شهري (...)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار وگزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License