به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

مجموعه سخنراني‌ها و مقالات برگزيده چهارمين همايش ملي كار

16 دي ماه 1387؛
دو شنبه 5 ژانويه 2009

چهارمين همايش ملي كار با حضور نمايندگان دولت، كارگران و كارفرمايان روزهاي 24 تا 26 آذر ماه 1382 در تهران برگزار شد. هدف‌هاي اين همايش عبارت بودند از:
- تقويت سه‌جانبه‌گرايي در روابط كار
- توسعه گفتگوهاي اجتماعي بين دولت و شركاي اجتماعي
- گسترش آموزش‌هاي مهارتي معطوف به بازار كار
- دستيابي به كارشايسته براي آحاد مردم
- افزايش توان توليد ملي و بهره‌وري نيروي كار
- ارتقاء فرهنگ كار و توليد در جامعه
- بسط فضاي همكاري بين كارگران و كارفرمايان

اميدواريم به مرور مجموعه‌ي اسناد چهارمين همايش ملي كار را در اين بخش سايت منتشر كنيم. تا آن زمان، كتاب مجموعه‌ي سخنراني‌ها و مقالات برگزيده‌‌ي آن همايش كه از سوي دبيرخانه همايش ملي كار در تاريخ 1383 و در هزار نسخه منتشر شد، به اجمال معرفي مي‌شود. . .

محمد رضا سپهري دير همايش ملي كار در بخشي از مقدمه‌ي خود بر كتاب مجموعه‌ي سخنراني‌هاي و كزيده‌ي مقالع‌هاي چهارمين همايش ملي كار نوشته است:‌

مباخثي كه براي بحث در كميسيون‌هاي تخصصي چهارمين همايش ملي كار در نظر گرفته شد داراي چهار محور اصلي و موضوع‌هاي فرعي بود كه به شرج زير است:‌

بهره‌وري

رشد اقتصادي و بهره‌وري، بهره‌وري كار و ساير عوامل توليد، مزد و بهره‌وري، پيمان‌هاي دسته‌جمعي و قراردادهاي بهوه‌وري، آموزش‌ و نقش فرهنگ در ارتقاء بهره‌وري

اشتغال و آموزش‌هاي فني و حرفه‌اي

جهاني‌شدن و بازار كار، نرخ ارز و بهره‌ بانكي، اشتغال پايدار و كارپاره‌وفت، خصوصي‌سازي، مهاجرت نيروي كار، نقل و انتقال‌هاي نيروي كار، رلبطه مزد و اشتغال، فرار مغزها،‌ نظام مشاوره شغلي،‌ گسترش آموزش‌هاي علمي و كاربردي

تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي

سه‌جانبه‌گرايي،‌ تعامل كارگران و كارفرمايان، تشكل‌هاي غيردولتي،‌ مدريت مشاركتي و توئسعه تشكل‌هاي كارگري وئ كارفرمايي بين‌المللي،‌ قوانين و مقررات

حمايت‌هاي اجتماعي

تقش تأمين اجتماعي در امنيت سرمايه و نيروي كار،‌ چاش‌ها و چشم‌اندازها، بازنشستگي،‌ آينده نيروي كار، بيمه بيكاري،‌ سياست‌هاي حمايتي و جبراني،‌ تعاوني‌ها، سهام كارگران،‌ مقررات مربوط به جفاظت و بهداشت كار،‌ نقش فرهنگ ايمني و بهداشت كار در تقليل حوادث، ارگونمومي، خدمات اجتماعي نيروي كار.

دبير همايش ملي كارد ر گزارش خود به مجمع چهارمين همايش ملي كار كه در كتاب چاپ شده برخي از اقدام‌هاي انجام شده در مورد قطعنامه‌ها‌ي اول،‌ دوم و سوم را نيز ارايه دده است. به عنوان نمونه:

 • توسعه مراكز آموزش فني و حرفه‌اي و برنامه‌هاي آموزشي متناسب با نياز‌هاي بازار كار كه از طريق سازمان آموزش فني و حرفه‌‌اي كشور دنبال شده است.
 • تشكيل دوره‌هاي آموزشي براي مديران،‌ كارگران و كارفرمايان و كارشناسان در خصوص قوانين كار و تأمين اجتماعي، سه‌جانبه‌گرايي و مسائل مربوط به كار كه از طريق برزگزاري كارگاه‌هاي آموزشي توسط مؤسسه كار و امور اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي به خوبي پيگيري و اجرا شد
 • پيشنهاد كاهش نرخ بهره‌ بانكي و نر‌خ‌هاي مالياتي به شوراي اقتصاد،‌بانك مركزي، شوراي عالي پول و اعتبار وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه شده و در دست پيگيري است
 • تصويب و ابلاغ قانون تجميع عوارض و يكپارچه‌سازي آن‌ها
 • تصويب و اجراي طرح بازنشستگي پيش از موعد
 • اجراي طرح طبقه‌بندي مشاغل - موضوع ماده 48 و 49 قانون كار
 • تدوين آئين‌نامه‌ها و ضابطه‌مند شدن خانه‌هاي بهداشت كارگري
 • فراهم‌سازي امكانات و تحهيزات آموزش براي تشويق كارگران مبتكر و مخترع و كارگران نمونه
 • پيگيري و تصويب مقاوله‌نامه 182 در زمينه محو بدترين اشكال كار كودك
 • برگزاري دوره‌هاي آموزش حقوق كار براي اعضاء مراجح حل اختلاف و توليد و پخش برنامه‌هايي براي گسترش فرهنگ كار

نام سخنرانان

در چهارمين همايش ملي كار افراد زير سخنراني كردند و متن سخنراني آنان در كتاب مجموعه‌ي مقالات همايش آمده است:

- 1. سيد صفدر حسيني وزيركار و امور اجتماعي
- 2.موسوي لاري وزير كشور
- 3. خواجه‌نوري مغاون روابط كار
- 4.محمد عطارديان دبيركال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران
- 5. عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و نماينده مجلس شوراي اسلامي
- 6. اكبريه مشاور وزير صنايع
- 7. عزت‌اله عراقي عضوهيأت علمي دانشگاه تهران
- 8. شريف‌زادگان مديرعال سازمان تأمين اجتماعي
- 9. حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار
- 10. هادي غنيمي‌فرد نماينده گروه كارفرمايي
- 11. دژپسند معاون وزير بازرگاني


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 719 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa  پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي ملي  پيگيرى فعاليت سايت همايش‌هاي ملي كار  پيگيرى فعاليت سايت چهارمين همايش ملي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License