به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن ماشين سازان وقطعه‌سازان خودرو تبريز با «شاكا» معرفي شد

16 دي ماه1387؛
دو شنبه 5 ژانويه 2009

محسن خادم عرب باغي رييس هيأت مديره انجمن ماشين سازان وقطعه‌سازان خودرو تبريزطي نامه‌اي به شماره 2876/87 مورخ 11 دي ماه 1387 امير باطني خسرو شاهي كارشناس فني اين انجمن رابه عنوان رابط خبري با سايت پيام كارفرمايان(شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران)[شاكا] معرفي كرد.

به استناد اين معرفي نامه زير بخش «انجمن ماشين سازان وقطعه‌سازان خودرو تبريز» در بخش «انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» ايجاد شد و كلمه دشناسايي و كلمه عبور به قسمت خصوصي سايت از طريق ايميل در اختيار رابط خبري قرار گرفت و آموزش‌هاي فني كاركردن با اين نرم‌افزار توسط واحد فني« شاكا» به مرور به مبرده ارايه خواهد شد و وي از اين پس قادر است تمام اخبار و گزارش فعاليت‌هاي انجمن متبوع خود را به صورت مستقيم و بي‌واسطه در اين سايت منتشر كند و در اختيار تمام كارفرمايان فارس زيان جهان بگذارد.

خاطر نشان مي‌شود رابطان خبري مي‌توانند در بخش‌هاي اختصاصي خود به تعداد دلخواه زيربخش تعريف كنند و مطالب متنوع را در زيربخش‌هاي مربوط انتشار دهند.

در پي فراگيري كاركردن با اين نرم‌افزار - كه از كار كردن با ايميل راحت‌تر است - كانون عالي كارفرمايي آمادگي دارد تا براي تشكل‌هاي كارفرمايي عضو، مشابه همين سايت خبري را نيز راه‌اندازي كند و مسؤليت كامل اداره‌ي آن را بر عهده نماينده‌ي آن تشكل بگذارد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 316 / 460930

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت خودرو و قطعات خودرو و تاير   پيگيرى فعاليت سايت انجمن ماشين سازان وقطعه سازان خودرو تبريز   پيگيرى فعاليت سايت اخبار وگزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License