به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل بين المللي تهران وحومه با «شاكا»

11 دي ماه 1387؛
چهار شنبه 31 دسامبر 2008

دكتر فرشيد گله رييس هيأت مديره انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل بين المللي تهران وحومه طي نامه‌اي به شماره 63987 مورخ 10 دي ماه 1387 شخص خود را به عنوان رابط خبري با شبكه اطلاع‌رساني پيام كارفرمايان (شاكا)‌معرفي كرد.

پس از دريافت اين معرفي نامه زيربخش مربوط به انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل بين المللي تهران وحومه در بخش انجمن‌هاي كارفرمايي ايران ايجاد شد وكلمه شناسايي وكلمه عبور از طريق ايميل در اختياردكتر گله قرار گرفت. وي از اين پس مي‌تواند به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش فعاليت انجمن متبوع خود را در اين سايت منتشر كنند و از اين طريق در اختيار تمام كارفرمايان فارس زيان در سراسر جهان قرار دهد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 179 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل زميني (جاده‌اي)‌   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي حمل ونقل بين المللي تهران وحومه   پيگيرى فعاليت سايت اخبار وگزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License