به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

سمينار‌هاي آموزشي كانون عالي كارفرمايي

2 دي ماه 1387؛
دو شنبه 22 دسامبر 2008

محمد عسگري مديراجرايي كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران با ارسال بخشنامه‌ي مورخ اول دي ماه 1387 به تمام تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي برنامه‌ي سمينارهاي آموزشي اين كانون عالي را به شرح زير اعلام كرد:

سمينارهاي آموزشي
رديف نام سمينار تاريخ ساعت
1 شيوه‌ي تأسيس و اداره‌ي مطلوب تشكل‌هاي صنفي سه‌شنبه 8 بهمن 87 9 تا 25/10
2 چگونگي ايجاد و بهره‌گيري از كنسرسيوم‌هاي صادراتي سه‌شنبه 8 بهمن ماه 87 30/10 تا 12
3 حقوق و آزادي‌هاي مدني تشكل‌هاي صنفي سه‌شنبه 8 بهمن ماه 87 13 تا 25/14
4 ترويج و حمايتگري در تشكل‌هاي صنفي سه‌شنبه 8 بهمن ماه 87 30/14 تا 16
5 معياري‌هاي اخلاقي رفتار سازماني چهارشنبه 9 بهمن ماه87 9 تا 25/10
6 برنامه‌ريزي استرايژيك براي بنگاه‌هاي اقتصادي پايدار چهارشنه 9 بهمن ماه 87 30/10 تا 12
7 چگونگي تقويقت كسب و كارهاي كوچك و متوسط چهارشبنه 9 بهمن ماه 87 13 تا 25/14
8 فنون رايزني و مذاكره چهارشنبه 9 بهمن ماه 1387 30/14 تا 16

خاطر نشان مي‌شود شركت‌‌كندگان در اين سمينارهاي آموزشي كه به صورت رايگان برگزار مي‌شود، خواهند توانست در در دور‌ه‌ها يا كارگاه‌هاي آموزشي تكميلي يك تا سه روزه كه در آينده برگزار خواهد شد ثبت نام كنند.

تشكل‌هاي كارفرمايي تا روز سه‌شبنه 5 بهمن ماه 1387 فرصت دارند تا نمايندگان خود را براي شركت درسمينارهاي فوق به دبيرخانه‌ي كانون عالي كارفرمايي معرفي كنند.

براي كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه از طريق تلفن‌هاي 88940211 و 88940512 و فاكس شماره 88944564 با دبيرخانه كانون عالي كارفرمايي تماس بگيريد.

  • مكان برگزاري سمينارها: سالن همايش‌‌هاي انجمن شركت‌هاي ساختماني، تهران، خيابان طالقاني، خيابان شهيد برداران مظفر(صباي جنوبي) شماره 88

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 242 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت بخش‌نامه‌هاي كعاصاكا   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License