به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي توليدكنندگان وفن‌آوران صنعتي ساختمان با «شاكا» معرفي شد

30 آذر ماه1387؛
شنبه 20 دسامبر 2008

جعفر قرائتي دبير انجمن صنفي توليدكنندگان وفن‌آوران صنعتي ساختمان طي نامه‌اي به شماره 1443-87 به تاريخ 30 آذر 1387 سهيلا عنادي را به عنوان رابط خبري اين انجمن با شبكه اطلاع رساني كارفرمايان ايران (شاكا)‌ معرفي كرد.

پس از دريافت اين معرفي‌نامه زيربخش مربوط به انجمن صنفي توليدكنندگان وفن‌آوران صنعتي ساختمان دربخش انجمن‌هاي كارفرمايي ايران ايجاد شد و از طريق ايميل كلمه شناسايي و كلمه عبور در اختيار رابط خبري قرار گرفت.

خاطر نشان مي‌شود آموزش‌هاي لازم براي استفاده ازاين سايت از طريق تلفن در اختيار سهيلا عنادي رابط خبري اين انجمن گذاشته خواهد شد و وي مي‌تواند اخبار وگزارش‌هاي مربوط به انجمن خودرا به طور مستقيم درسايت پيام كارفرمايان ارائه دهد.

انتظار مي‌رود با فعال‌تر شدن رابطان خبري تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كانون عالي كارفرمايي و انتشار اخبار و گزارش فعاليت‌هاي اين تشكل‌ها، شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران به يكي از معتبرترين و مؤثرترين خبرگزاري‌هاي كشور بدل شود و صداي كارفرمايان مستقل ايران در عرصه‌هاي تصميم‌سازي و تصميم‌گيري به نفع ارتقاء فضاي كسب‌وكار بهتر شنيده شود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 193 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي توليدكنندگان وفن آوران صنعتي ساختمان   پيگيرى فعاليت سايت اخبار وگزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License