به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي تأسيسات وتجهيزات آب، گاز مخابرات استان گيلان با «شاكا» معرفي شد

30 آذر ماه1387؛
شنبه 20 دسامبر 2008

علي مهرپور رييس انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي تأسيسات وتجهيزات آب، گاز مخابرات استان گيلان طي نامه‌اي به شماره 110-87 مورخ 26 آذر ماه 1387مريم قلي‌زاده را به عنوان رابط خبري با سايت پيام كارفرمايان معرفي كرد.

پس از دريافت اين معرفي نامه زير بخش «انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي تأسيسات وتجهيزات آب، گاز و مخابرات استان گيلان» در بخش مربوط به انجمن‌هاي كارفرمايي ايران ايجاد شد و كلمه‌ شناسايي و كلمه عبور از طريق ايميل در اختيار رابط خبري قرارگرفت.

مريم قلي‌زاده رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي تأسيسات وتجهيزات آب، گازو مخابرات استان گيلان از اين پس مي‌تواند اخبار وگزارش‌هاي مربوط به انجمن متبوع خود را به طور مستقيم وبي‌واسطه در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران (شاكا) ارائه دهد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 258 / 418461

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت ساختمان، تجيهزات و تأسيسات   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي كارفرمايي شركت‌هاي تأسيسات وتجهيزات آب، گاز، مخابرات (...)   پيگيرى فعاليت سايت اخبار وگزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License