به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
تشكل‌هاي كارفرمايي كارآمد:

درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي

29 آذر ماه 1387؛ ويرايش دوم يك‌ شنبه 25 اسفمند ماه 1387؛

معروف است كه تشكل‌هاي كارفرمايي «سازمان‌هاي فقير اغنيا» هستند، و برخلاف كارگران كه حق عضويت‌هاي ناچيز خود را مي‌پردازند و تشكل‌هايشان «سازمان‌هاي غني فقرا» شناخته شده است، كارفرمايان، از استثناءها كه بگذريم، حق‌ عضويتشان را هم به سختثي پرداخت مي‌كنند. شايد به همين دليل است كه موضوع يكي از 4 كتاب راهنماي «دفتر فعاليت‌هاي كارفرمايي» سازمان بين‌المللي كار براي كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي» است.

پرسش اين است: درحاليكه كارفرمايان به سختي حق عضويت خود را پرداخت مي‌كنند، چگونه مي‌توان در تشكل‌هاي آنان درآمدسازي كرد؟

ترجمه‌ي راهنماي عملي «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي»، كه چهارمين راهنماي عملي از بسته‌ي آموزشي سازمان بين‌المللي كار است، به مرور در اين سايت منتشر خواهد شد. با كليك كردن عنوان هر بخش(كه ترجمه شده باشد) متن آن را بخوانيد. با كليك كردن عنوان كتاب در آخر اين نوشته، متن كامل آن را به زبان انگليسي خواهيد يافت.

JPEG - 41.1 kb
روي جلد كتاب «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي»

فهرست مطالب كتاب «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي»

- بخش اول: روش استفاده از اين راهنما
- بخش دوم: تشكل‌هاي كارفرمايي و درآمدسازي
- بخش سوم: درك درآمد جاري تركيبي
- بخش چهارم: بهينه‌سازي درآمد عضويت
- بخش پنجم: درآمدسازي خدمات
- بخش ششم: منابع مالي جايگزين
- بخش هفتم: جك‌ليست تأمين درآمد
- بخش هشتم: پيشكسوتان چه مي‌گويند
- بخش نهم: منابع و مراجع بيشتر در مورد درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي


متن انگليسي راهنماي عملي «درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي»پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 1964 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كارآمدسازي تشكل‌هاي كارفرمايي   پيگيرى فعاليت سايت درآمدسازي در تشكل‌هاي كارفرمايي   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License