به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صنعت تاير با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران

23آذر ماه1387؛
شنبه 13 دسامبر 2008

مهندس حميدرضا مؤمني رييس هيأت مديره انجمن صنعت تاير طي نامه‌اي به شماره 2815/87/ د در تاريخ 18 آذرماه 1387 محمد قرباني را به عنوان رابط خبري با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران معرفي كرد.

به استناد اين نامه زيربخش «انجمن صنعت تاير» در بخش «انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» ايجاد شد و كلمه شناسايي وكلمه‌ي عبور در اختيار رابط خبري قرارگرفت تا بتواند به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش‌هاي «انجمن صنعت تاير» را در اين شبكه منتشر كند.

خاطر نشان مي‌شود اين امكان وجود دارد كه به تعداد دلخواه زيربخش‌هاي جديد در بخش «انجمن صنعت تاير» ايجاد كرد و تمام اطلاعات انجمن را در اين زيربخش‌ها قرار داد.

از محمد قرباني و ساير رابطان خبري درخواست مي‌شود در صورت مواجه شدن با هر نوع مشكل از طريق تلفن‌هاي شماره 88911018 و 18 با مسؤل فني سايت تماس بيگرند تا نسبت به حل مشكل آنان اقدام شود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 224 / 460930

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت خودرو و قطعات خودرو و تاير   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنعت تاير   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License