به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي وپشتيباني استان يزد با «شاكا»معرفي شد

23آذر ماه1387؛
شنبه 13 دسامبر 2008

محمد رحيمي پور رئيس انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي وپشتيباني استان يزد هيأت مديره طي نامه‌اي به شماره 2390-110 مورخ 20 آذر ماه 1387علي دهقاني دبير انجمن را به عنوان رابط خبري با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران(شاكا)‌ معرفي كرد.

به استناد اين معرفي‌نامه بخش «انجمن صنفي كارفرمايان شركت‌هاي خدماتي وپشتيباني استان يزد» درسايت راه‌اندازي شد و كلمه‌ي شناسايي و كلمه‌ي عبور از طريق ايميل در اختيار رابط خبري قرار گرفت تا به طور مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش‌هاي تشكل‌ كارفرمايي متبوع خود را در اين شبكه منتشر كند.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 237 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت خدمات نيروي انساني و مديريت   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي شركت‌هاي خدماتي وپشتيباني استان يزد   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License