به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران با «شا كا» معرفي شد

16 آذر ماه1387؛
شنبه 6 دسامبر 2008

مجيد صرافيان دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران در نامه‌اي به شماره 577/د/87 در تاريخ 13 آذر ماه1387علي اوسط منتظري را به عنوان نماينده ورابط خبري شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران(شاكا) معرفي كرد.

پس از دريافت اين معرفي‌نامه، بخش «انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران» در «شاكا» ايجاد شد وكلمه‌ي دشناسايي و كلمه‌ي عبور دراختيار رابط خبري آن انجمن قرار گرفت تا از اين پس بتو اند به صورت مستقيم و بي‌واسطه اخبار و گزارش فعاليت‌هاي انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران را در شاكا منتشر كند.

خاطر نشان مي‌شود انجمن سازندگان تجهيزات صنتف نفت ايارن در صورت تمايل مي‌تواند به تعداد دلخواه زيربخش در بخش انجمن اسجاد كند و مطالع متنوع خود را در هركذام از اين زيربخش‌ها انتشار دهد.

همينجا ازعلي اوسط منتظري درخواست مي‌شود به محض مواچهه با مشكل در جريان كار را با اين نرم‌افزار از طريق تلفن 88911017 و 18 با مسؤل فنثي شادا تماس بگيرد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 302 / 418556

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت نفت، گاز و پتروشيمي   پيگيرى فعاليت سايت انجمن سازندگان تجهيزات صنعت نفت ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش فعاليت‌ها   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License