به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

رابط خبري انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو با نشريه«پيام كارفرمايان»معرفي شد

3آذر ماه 1387؛
دو شنبه 24 نوامبر 2008

انجمن سازندگان قطعات ومجموعه‌هاي خودرو با ارسال نامه‌اي به بيژن سعيد‌آبادي مديرمسؤل «پيام‌كارفرمايان» مهندس بهرام شهرياري عضو هيأت مديره اين انجمن را به عنوان رابط خبري با شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران(شاكا) معرفي كرد.

خاطر نشان مي‌شود مهندس بهرام شهرياري نايب رئيس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران و مسؤل كميته‌ي بحران انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو نيز مي‌باشد و پذيرش اين مسؤليت به رغم مشغله‌هاي فراواني كه دارد حاكي از آن است كه وي تا چه اندازه به موفقيت شاكا اهميت مي‌دهد.

گفتني است كه پيش از اين، زيربخش «انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو»‌ در بخش «انجمن‌هاي كارفرمايي ايران» راه‌اندازي شده و برخي از مطالب مربوط به اين تشكل كارفرمايي در اختيار ساير تشكل‌هاي كارفرمايي قرار گرفته بود. اما از اين پس انتظار مي‌رود كه آخرين اخبار مربوط به اين تشكل بزرگ كارفرمايي از طريق شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران(شاكا) منتشر شود.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 238 / 459459

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت خودرو و قطعات خودرو و تاير   پيگيرى فعاليت سايت انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌هاي خودرو   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License