به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

بسته پرورشی سازمان بین‌المللی کار برای بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت ساختمان

۱۳ خرداد ۱۳۹۵. ویرایش دوم: شنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۵، ویرایش آخر: شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۵
شنبه 10 دسامبر 2016 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

سازمان بین‌المللی کار (س.ب.ک) روز اول ژوئن سال ۲۰۱۰ یک بسته پرورشی برای راه‌اندازی کارگاه‌ها و دوره‌های آموزشی بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت ساختمان را منتشر کرد که می‌توان بر اساس آن‌ها کارگاه‌ها مختلفی برای کارگران، مشتریان،‌ مقاطعه‌کاران و مدیران فعال در صنعت ساختمان راه‌اندای کرد. این اطلاعات در این وب‌برگ در وب‌جای سازمان بین‌المللی کارفرمایان در دسترس است.

در خرداد ماه سال ۱۳۹۵ بخش‌های قابل توجهی از عناوین مطالب این وب‌برگ از وب سایت سازمان بین‌المللی کار که به فارسی ترجمه شده بود در اختیار علاقمندان قرار گرفت اما به دلیل مشکلات فنی که در وب سایت اصلی ایجاد شده بود بعضی از مطالب وب سایت از دسترس خارج شده بود. اکنون ترجمه کامل‌تر همان بسته آموزشی تقدیم علاقمندان می‌شود و به مرور و متناسب با نیاز مخاطبان اسناد بیشتری از این بسته آموزشی ترجمه و به این مجموعه افزوده خواهد شد:

هدف بسته پرورشی سازمان بین‌المللی کار برای بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت ساختمان تآمین اقلام پرورشی جامع ساختمان در عرصه عمومی است.

این بسته پرورشی اقلام مورد نیاز برای برنامه‌ریزی،‌ ایجاد و ارایه یک دوره‌ی آموزشی بهداشت و ایمنی شغلی مورد نیاز برای شرکت‌کنندگان را در اختیار مربیان قرار می‌دهد. این اطلاعات در یک ساختار بسیار انعطاف‌پذیر، در بخش‌های جدا جدا که استفاده از آن‌ها را با برنامه‌های پرورشی مختلف؛ مثلاْ سمینارهای یک روزه، کلاس‌های شبانه یا دوره‌های هفتگی، امکان‌پذیر خواهد ساخت.

این بسته پرورشی برای مخاطب جهانی مناسب است و برای استفاده در شرایط حقوقی، فرهنگی و سیاسی مختلف طراحی شده است. کارگران، مشتریان، مقاطعه‌کاران و مدیران تیم‌های طراحی و اجرا مخاطبان اصلی این بسته هستند.

برای هر یک از این گروه‌ها،‌ چهار دوره نمونه، مرکب از بخش‌های موضوعی،‌ منابع به صورت پاورپوینت، اقلام بصری، خلاصه‌ی جعبه‌ابزار‌ها و منابعی برای مراجعه بیشتر قابل ارایه است. این دوره‌های نمونه نشان می‌دهند که چگونه می‌توان از منابع مربوط به بهداشت و ایمنی شغلی عناصر مورد نیاز برای تدوین دوره‌های پرورشی را کردآوری کرد.

فهرست مطالب

بسته پرورشی سازمان بین‌المللی کار برای بهداشت و ایمنی شغلی در صنعت ساختمان:

۱. کلیات

متن انگلیسی سند

۲. راهنمای مربی

- ۲. ۱. پیشگفتار راهنمای مربی متن انگلیسی سند
- ۲. ۲. عکس‌هایی که خود مرییان گرفته‌اند متن انگلیسی سند. متن فارسی سند

۳. خلاصه موضوع‌ها:

متن انگلیسی سند

- ۳. ۱. مرور کلی موضوع‌ها

- ۳. ۱. ۱. اصول بنیادین متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۲. وظایف عمومی متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۳. محیط کار ایمن و بهداشتی متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۴. چشم‌انداز کارگران متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۵. اصول مدیریت پروزه ایمن متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۶. برنامه‌ریزی پروژه و کنترل بهداشت و ایمنی شغلی متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۷. فرایندها و نظام‌ها متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۸. رفاه و سایت پروژه متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۹. لباس و تجیهزات ایمنی شخصی متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۱۰. کارگاه و تجهیزات متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۱۱. حرکت عمودی متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۱۲. حرکت افقی متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۱۳. کار در بالا و زیر زمین متن انگلیسی سند
- ۳. ۱. ۱۵. ادغام و جمعبندی متن انگلیسی سند

۴. پاورپوینت موضوعی

- ۴. ۱. موضوع‌های بنیادین

- ۴. ۱. ۱. اصول بنیادین متن انگلیسی سند
- ۴. ۱. ۲. وظایف کلی متن انگلیسی سند
- ۴. ۱. ۳. محیط کار بهداشتی و ایمن متن انگلیسی سند
- ۴. ۱. ۴. اقدام جهانی برای جلوگیری از بیماری‌های ناشی از استنشاق گرد پنبه نسوز متن انگلیسی سند
- ۴. ۱. ۵. چشم‌اندازهای کارگران
- ۴. ۱. ۵. ۱. قسمت اول: چشم‌اندازهای اتحادیه کارگری متن انگلیسی سند
- ۴. ۱. ۵. ۲. قسمت دوم: سازماندهی محیط کار بهداشتی و ایمن متن انگلیسی سند
- ۴. ۱. ۵. ۳. قسمت سوم: مدیریت بهبود متن انگلیسی سند

- ۴. ۲. موضوع مدیریت پروژه

- ۴. ۲. ۱. اصول مدیریریت پروژه ایمن متن انگلیسی سند
- ۴. ۲. ۲. برنامه‌ریزی و کنترل ایمنی و بهداشت شغلی متن انگلیسی سند
- ۴. ۲. ۳. برنماه‌ها و روش‌های پیشگیری از بیماری‌های آزبستی متن انگلیسی سند
- ۴. ۲. ۴. فرایندها و نظام‌ها متن انگلیسی سند
- ۴. ۲. ۵. رفاه و سایت پروزژه متن انگلیسی سند
- ۴. ۲. ۶. پاورپوینت ایجاد سایت (کارگاه) متن انگلیسی سند

- ۴. ۳. موضوع‌های فنی

- ۴. ۳. ۱. لباس و تجهیزات حفاظتی شخصی متن انگلیسی سند
- ۴. ۳. ۲. تجهیزات و ماشین‌ آلات عمومی متن انگلیسی سند
- ۴. ۳. ۳. حرکت عمودی متن انگلیسی سند
- ۴. ۳. ۴. حرکت افقی متن انگلیسی سند
- ۴. ۳. ۵. عملیات زیر یا روی همکف متن انگلیسی سند
- ۴. ۳. ۶. عملیات در ارتقاع متن انگلیسی سند. متن فارسی سند

- ۴. ۴. ادغام کردن و گنجاندن بحث در مورد مطالعه موردی

- ۴. ۴. ۱. چگونگی پیشگیری از حوادث در کارگاه‌های ساختمانی کوچک متن انگلیسی سند
- ۴. ۴. ۲. ادغام و گنجاندن متن انگلیسی سند

۵. پایگاه منابع

متن انگلیسی سند

۶. معرفی جعبه‌ابزار

- ۶. ۱. کار روی یا بالای همکف متن انگلیسی سند
- ۶. ۲. کار در ارتفاع متن انگلیسی سند

۷. دوره‌های نمونه

- ۷. ۱. برای مشتریان

- ۷. ۱. ۱ دوره‌های نمونه
- ۷. ۱. ۱. ۱ برای مشتریان متن انگلیسی سند
- ۷. ۱. ۱. ۱. جزوه درسی متن انگلیسی سند
- ۷. ۱. ۱. ۲. سؤال‌های امتحانی متن انگلیسی سند
- ۷. ۱. ۱. ۳. مقدمه متن انگلیسی سند
- ۷. ۱. ۱. ۴. برگه قرارداد متن انگلیسی سند
- ۷. ۱. ۱. ۵. پروژه متن انگلیسی سند
- ۷. ۱. ۱. ۶. ارزیابی پایانه پروژه متن انگلیسی سند
- ۷. ۱. ۱. ۷. پیگیری متن انگلیسی سند

- ۷. ۱. ۲. اجرای دوره‌های نمونه برای مشتریان
- ۷. ۱. ۲. ۱. مقدمه
- ۷. ۱. ۲. ۲. اصول بنیادین
- ۷. ۱. ۲. ۳. وظایف کلی
- ۷. ۱. ۲. ۴. اصول مدیریت ایمن پروژه
- ۷. ۱. ۲. ۵. چشم‌انداز کارگران (اتحادیه‌های کارگری)
- ۷. ۱. ۲. ۶. فرآیندها و نظام‌ها
- ۷. ۱. ۲. ۷. نقش‌ها و روش‌های ایمن (BWI)
- ۷. ۱. ۲. ۸. برنامه‌ریزی و کنترل برای ایمنی و بهداشت شغلی
- ۷. ۱. ۲. ۹. محیط کار ایمن و بهداشتی
- ۷. ۱. ۲. ۱۰. ایجاد
- ۷. ۱. ۲. ۱۱. رفاه و سایت پروژه
- ۷. ۱. ۲. ۱۲. پروژه
- ۷. ۱. ۲. ۱۳. جمع‌بندی

- ۷. ۲. برای مقاطعه‌کاران

- ۷. ۲. ۱. دوره‌های نمونه
- ۷. ۲. ۲. اجرای دوره‌های نمونه

- ۷. ۳. برای تیم‌های طراحی و مدیریت پروژه

- ۷. ۳. ۱. دوره‌های نمونه
- ۷. ۳. ۲. اجرای دوره‌های نمونه

- ۷. ۴. برای کارگران

- ۷. ۴. ۱. دوره‌های نمونه
- ۷. ۴. ۲. اجرای دوره‌های نمونه


افزودن باقی‌مانده لینک‌های سندهای انگلیسی و فارسی در دست انجام است. و به دلیل مشکل فنی که برای این بخش وب‌سایت س‌ب‌ک بروز کرده است، ادامه کار با تآخیر مواجه شد. از این بابت عذر خواهی ما را بپذیرید

مسؤل فنی وب سایت پیام کارفرمایان - پنجشنبه ۲۷ خرداد ۹۵


اسناد پيوسته

جلسه توجیهی: کار در آرتفاع

7 ژوئن 2016
سند : PDF
274.6 kb

متن فارسی


راهنمای مربیان. عکس‌های گرفته شده توسط آنان

7 ژوئن 2016
سند : PDF
4.7 Mb

ترجمه فارسی


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 449 / 493572

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد س.ب.ك   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License