به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

کارنقشه س.ب.کا برای سال‌ ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷

۱۰ خرداد ۱۳۹۵
دو شنبه 30 مه 2016 بوسيله ى گروه‌ نويسندگان

یکی از سند‌هایی که هیأت مدیره سازمان بین‌المللی کارفرمایان (س.ب.کا) برای بررسی و تصویب به شورای عمومی این سازمان - که روز یکشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۵ (دیروز) در ژنو برگزار شد - تقدیم می‌کند، «کارنقشه ۲۰۱۶ -۲۰۱۷» است. این کارنقشه که بر اساس برنامه استراتژیک ۵ ساله س.ب.کا تدوین می‌شود، مهمترین‌ کارهایی که باید برای تحقق سه هدف استراتژیک س.ب.کا در طول این سال انجام شود مشخص کرده است. متن انگلیسی این سند به ضمیمه همین وب‌ برگ تقدیم شده است. نگاهی به این سند مهم:

نقاط تمرکز

سازمان بین‌المللی کارفرمایان برای سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ خود چند موضوع مهم را به عنوان نقاط تمرکز خود تعیین کرده است. این نکات را در طرح گرافیکی رنگارنگ در یکی از صفحات اولیه‌ی سند کارنقشه خود نشان داده است. این نقاط کانونی عبارتند از:
- مهاجرت نیروی کار
- هدف‌های توسعه پایدار
- آموزش و مهارت
- حقوق بشر و مسؤلیت اجتماعی بنگاه
- بنگاه‌های پایدار
- روابط صنعتی
- اقتصاد غیررسمی به رسمی
- تنوع
- آینده کار
- زنجیره تأمین
- سازمان بین‌المللی کار

هدف‌های استراتژیک

اصل سند، در واقع یک جدول سه ستونی است که مجموعه‌ی اقداماتی که در راستای تحقق سه هدف استراتژیک سازمان باید صورت بگیرد، در آن تشریح شده است. این هدف‌ها عبارتند از:

هدف اول: پیشبرد سیاست س.ب.کا در سطح جهانی

برای تحقق این هدف‌، سه دسته کارها و اقدامات پیش‌بینی شده است که عبارتند از:

دسته اول: مواضع روزآمد س.ب.کا در خصوص سیاست‌های اجتماعی و کار

زیر این دسته از فعالیت‌ها، ۹ گروه فعالیت تشریح شده است. در ستون دوم جدول و مقابل هر یک از عناوین این فعالیت‌ها، کارهایی که باید صورت بگیرد تشریح شده است. در ستون سوم جدول نیز نتایج مطلوب و مورد انتظار از هر اقدام توصیف شده است.

دسته دوم: دسته دوم از فعالیت‌ها برای تحقق هدف اول، ایجاد اتحادهای قوی‌تر و جدید است

دسته سوم: سومین دسته از فعالیت‌ها در راستای تحقق هدف اول س.ب.کا «ارتباط سازنده با اتحادیه‌های تجاری، دولت‌ها و جامعه مدنی ذکر شده است طبق معمول، در ستون دوم و سوم جدول و مقابل هر یک از این عناوین، کارهایی که باید صورت بگیرد و نتایج مورد انتظار تشریح شده است.

هدف دوم: تقویت و حمایت از سازمان‌های عضو در جریان نمایندگی از منافع و اولویت‌های کسب و کار

برای تحقق این هدف، پنج دسته فعالیت پیش‌بینی شده است:

دسته اول: جزوه‌های پژوهشی اعلام و راهنماهای سیاستی

در ستون دوم جدول و در مقابل این دسته از فعالیت‌ها، شرح پنج نوع فعالیت مشخص ذکر شده است. در ستون سوم جدول نیز هدف‌ها و نتایج مورد انتظار از هر یک از این فعالیت‌ها تشریح شده است.

دسته دوم: شناسایی دقیق انتظارات، نیازها و اولویت اعضا و تأمین آن‌ها

برای تحقق این فعالیت نیز در ستون دوم جدول هفت نوع فعالیت مشخص تشریح شده است و در ستون سوم نیز نتایج مورد انتظار از این فعالیت‌ها توصیف شده است.

دسته سوم: همکاری سازنده و منسجم با بخش اقدامات کارفرمایی سازمان بین‌المللی کار

برای تحقق این کار نیز شش گروه فعالیت تشریح شده است. در ستون سوم نیز نتایج مورد انتظار شرح داده شده است.

دسته چهارم: ایجاد فرصت‌هایی برای اعضا جهت تبادل نظرات، چشم‌اندازها و اطلاعات در خصوص مسائل مهم و شبکه‌سازی

برای این هدف نیز چهار نوع فعالیت پیش‌بینی شده است.

دسته پنجم: پنجمین دسته فعلیت برای تحقق هدف اول استراتژیک س.ب.کار حمایت از و همبستگی با اعضای تعریف شده است. برای تحقق این هدف‌واره نیز ۹ گروه فعالیت تعریف شده است.

هدف سوم: کمک به بنگاه‌ها برای ارتقای عملکرد در فضای بین‌المللی از طریق همکاری با اعصای س.ب.کا

برای تحقق این هدف استراتژیک نیز سه دسته هدف‌واره پیش بینی شده است:

دسته اول: راهنماها، سخنرانی‌ها، اقلام آموزشی و اطلاع‌رسانی؛ با تمرکز بر نقاط کانونی که در ابتدای کارنقشه ارایه شده است.

در ستون دوم جدول و رو به روی این عنوان، دو دسته کار برای تحقق این هدف‌واره تشریح شده است: اینکه تمام این اقلام و اطلاعات به موقع و با کیفیت به دست اعضا برسد؛ و نیز ارتقای کیفیت تعامل بین اعضای س.ب.کا از طریق ارتقای عملکرد وب سایت این سازمان.

دسته دوم: ایجاد سخنگاه و شبکه‌سازی

در ستون رو به روی این هدف‌‌واره چهار نوع فعالیت تشریح شده است. ستون سوم نیز به تشریح نتایج مورد انتظار اختصاص یافته است.

دسته سوم: سومین هدف‌واره بار تحقق هدف سوم برگزاری اجلاس در آزانس‌های دیگری مثل ملل متحد یا گروه ۲۰ ذکر شده است.

اجیاد فرصت برای کمپانی‌های وابسته به اعضا برای شرکت در اجلاس‌های عالی در سازمان‌های بین‌المللی از جمله نمونه‌ای از فعالیت‌ها برای تحقق این هدف است که در ستون دوم جدول تشریح شده است. در ستوان سوم نیز نتایج مورد انظار به عنوان شاخص‌هایی جهت ارزیابی میزان پیشرفت در تحقق هدف بیان شده است.

جمع‌بندی

مرور کارنقشه سازمان بین‌المللی کارفرمایان برای سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷ نشان می‌دهد که هر یک از انجمن‌ها و کانون‌های کارفرمایی عضو کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران (کعاصکا) نیز می‌توانند با کمی تأمل و تلاش چنین اسنادی را تهیه کنند و به تصویب ارکان تصمیم‌گیری خود برسانند. به نظر می‌رسد وجود چنین سندی مثل یک چارچوب کاری می‌تواند راهنمای عمل هیآت مدیره این تشکل‌ها عمل کند و به حرکت این تشکل‌ها جهت و معنا ببخشد.

علاقمند به متن کامل این سند به زبان انگلیسی می‌توانند پیوند مربوطه در انتهای این وب برگ را کلیک کنند.


اسناد پيوسته

کارنقشه سازمان بین‌المللی کارفرمایان برای سال ۲۰۱۶ - ۲۰۱۷

30 مه 2016
سند : PDF
796.5 kb

به زبان انگلیسی


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 183 / 493116

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌المللي كارفرمايان (س.ب.كا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد سازمان بين‌المللي كارفرمايان   پيگيرى فعاليت سايت برنامه استراتژيك   پيگيرى فعاليت سايت سومین برنامه استراتژیک   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License