به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!

معرفي رابط خبري انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي وجهانگردي ايران

3آذر ماه 1387؛
دو شنبه 24 نوامبر 2008

انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوايي و جهانگردي ايران يكي از نخستين تشكل‌هاي كارفرمايي بود كه رابط خبري خود را با «پيام كارفرمايان»‌ معرفي كرد.

بر اساس نامه‌ي محمد ناصر گلدوست دبير اين انجمن در نامه‌‌ايي در تاريخ 23 مرداد ماه 1387 و به شماره‌ي 437/87طيبه عزيز خاني به عنوان رابط خبري انجمن با «پيام كارفرمايان» معرفي شده است.

به استناد اين نامه، بخش «انجمن صنفي دفاتر مسافرت هوائي و جهانگردي ايران» در اين سايت راه اندازي شد و مسؤليت اداره‌ي آن در اختيار خانم طيبه عزيزخاني قرار گرفت تا نامبرده بتواند به طور مستقيم و ‌بي‌واسطه اخبار و گزارش‌هاي تشكل متبوع خود را در شبكه‌ي اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران(شاكا) منتشر كند.

گفتتني است اين امكان براي خانم طيبه عزيزخاني وجود دارد كه در بخش تحت مسؤليت خود هر تعداد زيربخش‌ديگر نيز سازمان‌دهي كند و اگر در جريان كار با اين سايت با مشكل مواجه شد، مسؤل فني سايت آمادگي ارايه‌ي كمك از طريق تلفن را خواهد داشت.

انتظار مي‌رود از اين پس اخبار و گزارش‌ فعاليت‌هاي اين تشكل كارفرمايي را در شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران(شا كا) مطالعه كنيم.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 226 / 418445

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت تشكل‌هاي كارفرمايي عضو كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل   پيگيرى فعاليت سايت صنعت حمل و نقل هواني   پيگيرى فعاليت سايت انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرت هوائي و جهانگردي ايران   پيگيرى فعاليت سايت اخبار و گزارش‌ فعاليت‌هاي انجمن   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License