به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
گزارش اجلاسیه 104 کنفرانس بین المللی کار سال 2015

بخش دوم: گزاش كامل

گزارش حاضر در خصوص اجلاسیه 104 کنفرانس بین المللی کار می باشد که در سال جاری میلادی 2015 در شهر ژنو سوئیس برگزار شد.

قبل از ورود به بحث، یادآور می شود این گزارش شامل دوبخش (غیر از بخش ضمائم) است.

بخش اول تحت عنوان نگاهی به اجلاسیه امسال کنفرانس بین المللی کار در سوئیس است که بطور خلاصه تدوین شده تا افرادی که علاقمند به موضوع هستند ولی فرصت مطالعه بسیار از آن را ندارند با نکاهی به این گزارش مختصر به کلیاتی از رویداد کنفرانس دست یابند. بخش اول اينجا در دسترس است.

بخش دوم تحت عنوان گزارش کنفرانس، گزارشی کامل از تمامی جریانات و رخداد ها در اجلاسیه امسال می باشد كه در ادامه تقديم مي‌شود:‌

مقدمه : امروزه آژانس ها و سازمان های تخصصی بین المللی بیش از هر زمان دیگری بر زندگی تک تک انسان ها در سراسر جهان اثر گذارند . تصمیم سازی ها و روند تصمیم گیری های این نهادهای بین المللی مبتنی بر نظرات فنی ، تخصصی و کارشناسی ، پژوهش های جامع ، بهره گیری از تجارب گسترده در عرصه های مختلف و در سطح بین المللی ، و همچنین استفاده از راه حل ها و راه کارهای عملی و آزمون شده در جهان می باشد . بدیهی است موارد یاد شده با توجه به موقعیت و شرایط ملی کشورها به اجرا در خواهند آمد .

نکته حایز اهمیت در این سازمان ها ی بین المللی آن است که کشورهای عضو آن ها خود با ورود آگاهانه در جریان مباحث و بحث ها و مشارکت در جریان تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها از طریق آرای خود در روند تصویب ، آن ها را به صورت اسناد و مقررات پذیرفته شده بین المللی در می آورند و به این ترتیب خود را ملزم و در مواردی متعهد به لحاظ حقوق بین المللی به اجرا ، ترویج و ارتقای آن ها می کنند . مکانیسم های نظارتی سازمان های بین المللی به گونه ای مقرر شده اند که ضامن اجرای این تعهدات باشند . تعهداتی که کشورها خود با اشراف از موضوع با آگاهی کامل و مهم تر از همه داوطلبانه آن را پذیرفته اند .

در روند تصمیم گیری ها ، رهبران و سران دولت های بزرگ در گروه بندی های امروز جهان، از جمله گروه بیست (G20) ، متشکل از بیست کشور بزرگ و قدرتمند ( و البته کشورهای نوظهور اقتصادی مثل چین و هند ) که هشتاد درصد اقتصاد جهان را در اختیار دارند و همچنین کشورهای گروه 7 (G7) شامل کشورهای بزرگ صنعتی و ثروتمند ، سهم ، حضور ، مشارکت ، و ارائه نظرات و اعمال نفوذشان در این سازمان های تخصصی بسیار پررنگ و اثرگذار است.

سازمان های متعدد و مختلف بین المللی فعال در زمینه های گسترده ، فرصت های متفاوتی فراهم می آورند که ارزش پیوستن به آن ها و عضویت در آن ها را هر روز بیش از بیش نمایان می سازد . ولی آنچه که به صورت یکسان در همه آن ها مشترک است آن است که با ایجاد شبکه های ارتباطی جهانی ، این فرصـت ارزنده را برای اعضـای خـود ایجـاد می کنند تا مناسبات و ارتباطات ارزشمند تخصصی و حرفه ای به وجود آورند و با بهره گیری از تجارب و راه کارهای آزمون شده بین المللی ، توان ، قابلیت و مهارت های مدیریتی خود را نیز ارتقا بخشند . بدیهی است که در جریان ارتقای توان و نفوذ رایزنی، چانه زنی و گفتمان اصولی، با رعایت پروتکل های استاندارد ، مبتنی بر اصل رعایت احترام طرفین ، درک متقابل از منافع و مواضع طرف مقابل را نیز باید در نظر گرفت .

به علاوه سازمان های تخصصی بین المللی با برگزاری گردهمایی ها ، کنفرانس ها و اجلاسیه های پیوسته فرصت مناسبی برای کشورها فراهـم می آورند تا در روند تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها ، مواضع اصولی خود را با توجه به شرایط ملی و سطح و میزان توسعه و پیشرفت خود مطرح نمایند و به عنوان یک اهرم در جریان تصویب مصـوبات اسنـاد بین المللی ، مشارکت جدی داشته باشند .

لذا می توان چنین نتیجه گیری نمود که حضور وعضویت در سازمان های بین المللی به لحاظ شأن و منزلت سیاسی کشورها و همچنین به لحاظ امکان طرح مواضع فنی و تخصصی با توجه به منافع ملی حایز اهمیت بسیار است . یکی از این سازمان های بین المللی حایز اهمیت که حدود 35 سال حتی قبل از سازمان ملل تاسیس شد "سازمان بین المللی کار" - ILO است .

سازمان بین المللی کار - ILO(International Labour Organization) این سازمان یکی از آژانس های تخصصی زیر مجموعه سازمان ملل است که در سال 1919 میلادی تاسیس شد . ILOسازمانی است که نزدیک به یکصد سال پیش ، برقراری صلح و عدالت در جهان را بر پایه اصل تحقق برابری و عدالت اجتماعی بنا نهاده ، صحبت از تامین منافع نیروی کار و صاحب کار در شرایط متوازن کرده و اصل مشارکت ، گفتمان و مصالحه متعادل سه محور : دولت ، کارگر و کارفرما را از طریق انجام مذاکرات و چانه زنی های دو جانبه و سه جانبه / پایه گذار اصل عدالت اجتماعی در دستیابی به صلح پایدار قلمداد نموده است .

هر چند تولیت عضویت در این سازمان بر عهده دولت ها است ، لیکن به دلیل ساختار منحصر به فرد سه جانبه گرایی در آن (شامل دولت ، کارفرما و کارگر)، ارگان به رسمیت شناختن نهادهای ملی نمایندگی و کارگزار کارگری و کارفرمایی نیز هست .

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و نهادهای بین الملل :

کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران که مطابق مقررات ملی ، تنها نهاد نمایندگی و کارگزار مجموعه تشکیلات کارفرمایی بخش خصوصی در کشور است با آگاهی و اشراف بر این اصل که امروزه با حاکمیت دیدگاه و رویکرد "جهان شمولی"(Globalization) ، حضور و مشارکت در مجامع و عرصه های بین المللی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است ، سال ها بر این تلاش است تا با عضویت و پیوستن به نهادهای بین المللی تخصصی ، جایگاه ملی ایران را ارتقا بخشد و در مباحث جهانی با لحاظ داشتن منافع و مصالح تشکیلاتی خود حضور شایسته داشته باشد . با توجه به موضوع گزارش حاضر سازمان بین المللی کار نیز کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران را به عنوان تنها نهاد نمایندگی کارفرمایی بخش خصوصی در کشور به رسمیت شناخته است و برای شرکت در اجلاسیه های سالانه کنفرانس بین المللی کار و همچنین شرکت در نشست های مجمع عمومی آن سازمان از کانون عالی دعوت به عمل می آورد و به این ترتیب فرصت شایسته ای برای ارائه مواضع و انجام سخنرانی های سالانه نماینده اصلی کارفرمایی منتخب کانون عالی فراهم آورده است .

به علاوه کانون عالی با حضور و مشارکت در کمیته های فنی و تخصصی سازمان مذکور ، در جریان بحث ها مشارکت می نماید و با در نظر گرفتن مصالح ملی ، و منافع بخشی (خصوصی) موضع گیری های اصولی اعمالو بر پایه حمایت از منافع صاحبان کسب و کار و با دیدگاه ایجاد اشتغال مولد و پایدار در جریان رای گیری های تصویب اسناد بین المللی مربوط مشارکت دارد .

کانـون عالی انجمـن های صنفی کارفـرمایی ایـران همچنیـن عضـو سازمان بین المللی کارفرمایان IOE (International Organizaition of Employers) ، کنفدراسیون کارفرمایان آسیا و اقیانوسیه – (Confederation of Asia/ Pacific Employers) CAPE و اتحادیه بازرگانی دریای سیاه و بحر خزر– (The Union of Black Sea and Caspian Bussiness) UBCB نیز می باشد .

جایگاه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در سازمان بین المللی کار : بر پایه مشارکت و فعالیت مقتضی و مناسب این کانون عالی در سازمان مذکور ، و حسن سوابق ، سازمان بین المللی کار (و همچنین سازمان بین المللی کارفرمایان) همواره از حمایت های معنوی و مالی خـود کانون عالی را بهره مند نموده است .

در سال 2007 میلادی ، در جریان انحلال غیر موجه این کانون عالی توسط دولت وقت (در دوران ریاست جمهوری دکتر احمدی نژاد)، سازمان بین المللی کار و همچنین سازمان بین المللی کارفرمایان براساس پیشینه و حسن سوابق این کانون عالی ، و بر پایه تحقیق و بررسی های مستقل خود ، به عنوان یک حامی بلاعزل از مشروعیت این کانون عالی پشتیبانی نمود تا آنجا که پرونده ای نیز علیه دولت وقت ، مبنی بر مداخله غیرموجه ، نقض استقلال تشکیلات کارفرمایی ، و انحلال غیرقانونی کانون عالی تسلیم هیات مدیره ILO نمود . نظرات و پیشنهادات سازمان مذکور که مبتنی بر رسیدگی های مستقل خود بود در جریان رسیدگی های قضایی کشور از موضوع انحلال لحاظ گردید . رأی نهـایی نهاد قضایی کشور مبنی بر مشـروعیت و قانـونی بـودن کانـون عالی مورد استقبال هر دو سازمان بین المللی یاد شده قرار گرفت و از آن به عنوان استقلال قوه قضائیه از قوه مجریه یاد کرد و تجلیل نمود. (پرونده علیه دولت ایران را نیز مختومه اعلام نمود )

سازمان بین المللی کار در چند سال متوالی برنامه های همکاری فنی با کانون عالی به اجرا گذارد به ویژه در دو سال متوالی 1392 و 1393 ، اجرای دو برنامه همکاری فنی را با کانون عالی ، به انجام رساند .

همچنین علیرغم فشارهای ناشی از تبعات بحران مالی – اقتصادی جهانی که وضعیت مالی آن سازمان را به لحاظ قطع کمک های مالی (غیر حق عضویتی) متأثر از خود ساخت ، سازمان بین المللی کار در دو مقطع و در دوسال متوالی اخیر ( 1393 و 1392 ) دو کمک مالی برای اجرای برنامه های آموزشی در ایران به کانون عالی اعطا نمود .

همچنین در طول سال ، همواره از کانون عالی برای شرکت در نشست های کارشناسی سه جانبه جهانی ، با تقبل هزینه از جانب خود ، دعوت به عمل آورده است .

قابل ذکراست باتوجه به حسن سوابق کانون عالی، دودبیرکل سازمان بین المللی کارفرمایان با استقبال از دعوت کانون عالی ، از ایران دیدار نمودند.

انتخاب نماینده کارفرمایی ایران به عنوان عضو هیات مدیره ILO:

هیات مدیره سازمان بین المللی کار –Governing Body – (G.B.)بازوی اجرایی سازمان بین المللی کار است . درخصوص برنامه ها و سیاست های سازمان تصمیم سازی و تصمیم گیری می نماید . به عضویت در آمدن در هیات مدیره سازمان بین المللی کار یک موقعیت شاخص و ارزنده و یک افتخار برای فرد منتخب و کشور است . به عضویت هیات مدیره درآمدن براساس انتخابات از طریق رای گیری کامپیوتری است و مهمتر بر پایه انتخاب فرد است و نه تشکیلات کارفرمایی .

از ایران جناب آقای مهنـدس محمد عطاردیان ، عضـو هیـات مدیره کانون عالی که از موسسین و پیشکسوتان این کانون عالی است به عنوان عضو هیات مدیره ILO برای یک دوره سه ساله 2014 الی 2017 در جریان رای گیری انتخاب شده اند. این رای گیری در جریان اجلاسیه 103 کنفـرانس بین المللی کار که در روز 12 خرداد سال 1392 در ژنو سوئیس در جریان انتخابات مربوط به اعضای گروه کارفرمایی هیات مدیره ILO انجام گرفت .

جناب آقای مهندس محمد عطاردیان پیش از این نیز در دوره های قبل ، در انتخابات سال های 2008 و 2011 در جریان رای گیری انتخاب شدند و برای سال های 2008 الی 2011 و 2011 الی 2014 به مدت سه سال عضو هیات مدیره ILO بوده اند . این موقعیتی ارزشمند برای کانون عالی و کارفرمایان کشور است . جای بسی خوشحالی است که علاوه بر انتخاب و حضور یک کارفرمای ایرانی در هیات مدیره سازمان بین المللی کار ، دولت جمهوری اسلامی ایران نیز عضو هیات مدیره سازمان مذکور می باشد .

گزارش اجلاسیه در شکل کلی آن

گزارش حاضر درخصوص برگزاری یکصدو چهارمین (104) اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار است که در تاریخ یکم تا دوازدهم ماه ژوئن سال 2015 میلادی (برابر با دهم تا بیست و دوم خردادماه سال جاری ایرانی) در شهر ژنو سوئیس برگزار شد .

این اجلاسیه از جمله اجلاسیه های سالانه سازمان بین المللی کار است که همه ساله در ماه ژوئن هر سال میلادی در سوئیس برگزار می شود . با توجه به ساختار استثنایی و منحصر به فرد سازمان بین المللی کار به صورت سه جانبه ، با حضور و فعالیت نمایندگان هر سه گروه کارگر و کارفرما و دولت ، از 186 کشور عضو آن سازمان با مسئولیت و همچنین اختیارات برابر برپا می شود .

اطلاعات کامل از سازمان بین المللی کار ، ساختار ، نهادهای تشکیل دهنده ، و وظایف آن در گزارشات پیشین اجلاسیه های قبلی درج می باشد که در دبیرخانه کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ثبت و ضبط و همچنین در وب سایت پیام کارفرمایان برای مطالعه و آگاهی دست اندرکاران و دیگر علاقمندان به مشارکت گذارده شده است (پست شده است).

اجلاسیه سال 2015 کنفرانس بین المللی کار ، اولین کنفرانس است که پس از انتخاب دبیرکل جدید سازمان بین المللی کار ، آقای گای رایدر (از انگلیس) در تاریخ 28 ماه می سال 2012 ، و پس از طی مراحل اصلاح ساختار کنفرانس ، از جمله کوتاه کردن طول دوره برگزاری کنفرانس از سه هفته به دوهفته ، طی دو هفته از روز دوشنبه اول ماه ژوئن (10 خرداد) افتتاحیه و در روز جمعه 12 ماه ژوئن (22 خرداد) اختتامیه آن انجام گرفت . روز شنبه 13 ماه ژوئن (23 خرداد) نیز اجلاسیه هیات مدیره بر پا شد که مطابق رسم معمول همه ساله ، یکی از سه اجلاس سالانه هیات مدیره سازمان در روز پس از پایان کار کنفرانس فقط به مدت یک روز بدون برگزاری کمیته های فنی هیات مدیره بر پا می شود .

نشست های مقدماتی و جداگانه هر سه گروه کارگر و کارفرما و دولت نیز در روز قبل از افتتاحیه کنفرانس 2015 در روز 31 ماه می (9 خرداد) در ژنو برگزار شد . هدف از برگزاری این نشست های جداگانه و یک جانبه هر سه گروه ، تائید و تصویب پیشنهادهای مربوط به روسای کمیته های فنی اجلاسیه است که براساس سوابق ، تجارب ، تخصص ، و توانمندی های افراد معرفی و به تصویب اعضای هر سه گروه می رسد .

روسا (سخنگویان) گروه کارفرمایی برای کمیته های فنی : با توجه به بندهای دستورکار اجلاسیه سال 2015 که متعاقباً شرح آن خواهد آمد ، گروه کارفرمایان کشورهای عضو سازمان بین المللی کار ، روسای کمیته های مختلف را به شرح ذیل انتخاب و تصویب نمودند :
—  کمیته اجرای استانداردهای کنفرانس (که بند ثابت و همه سالانه دستـورکار اجلاسیه ها است) - خانم سونیا رگن باگن ( از کانادا) Ms Sonia Regenbogen (Canada) ، همکار وی در کار کمیتـه از سازمان بیـن المللی کارفرمایان خانم ماریا پاز انزورگیMs María Paz Anzorreguy
-  واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال مولد و شایسته - خانم گارانس پی نوی از فرانسه Ms Garance Pineau (France)
-  تسهیل انتقال از بخش اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی (تصویب استانـدارد به صورت دو شوری) ، آقای آلکس فـریم یونگ از غنـا Mr Alex Frimpong (Ghana) و همکـار وی در کـار کمیتـه از سازمان بین المللی کارفرمایان آقای فردریک مویMr Frederick Muia
-  اهداف استراتژیک حمایت های اجتماعی(حمایت از کار)خانم ویکتوریا جیولتی از آرژانتین Ms Victoria Giulietti (Argentina) و همکار وی در کار کمیته از سازمان بین المللی کارفرمایان آقای پیرس وین سن سی نی Mr Pierre Vincensini
-  کمیتــه گزینـش آقـای هیـرو یـوکـی متسـوی از ژاپن Hiroyuki Matsui (Japan) Mr و همکـار وی در کار کمیتـه از سـازمان بیـن المللی کارفرمـایان آقای روبرتـو سـوآرز سانتـوز (معـاون دبیـرکل سـازمـان بیـن المـللی کـارفـرمـایـان ) Mr Roberto Suárez Santos ( قابل ذکر است خانم شهره تصدیقی از کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران نیز از اعضای این کمیته می باشد )
-  کمیتـه اعتبـارنـامـه هـا خـانـم لیـدیا هـورواتـیـک از کـرواسـی Ms Lidija Horvatic (Croatia) و همکار وی در کار کمیته از سـازمـان بـیـن الـمـللـی کـارفـرمـایـان آقــای ژان دو ژاردنMr Jean Dejardinمی باشد.

علاوه بر بند های فوق در دستورکار کمیته های مختلف اجلاسیه سال جاری ، گزارش های رئیس هیات مدیره و مدیرکل سازمان بین المللی کار همچنین برنامه و بودجه پیشنهادی برای دو سال 2016 و 2017 میلادی نیز در برنامه کاری کنفرانس بود .

دستورکار یکصد و چهارمین اجلاسیه کنفرانس بین المللی کار :

همه ساله عموماً 6 یا 7 بند در دستورکار اجلاسیه ها قرار می گیرد . بندهای دستورکار ، با توجه به شرایط جهانی ، توسط کشورها و یا هیات مدیره ILO پیشنهاد می گردد و سپس در یکی از سه نشست سالانه هیات مدیره طرح و ضرورت قرار دادن آن در دستور کار هر اجلاسیه بحث و بررسی می شود . سپس هیات مدیره نسبت به درج آن به عنوان بند و یا بندهای دستورکار اجلاسیه تصمیم گیری و تصویب می نماید .

لیکن همواره در تمامی اجلاسیه ها سه بند ، به عنوان موضوعات ثابت و دائم هر اجلاسیه در دستورکار کنفرانس قرار می گیرد . بندهای دیگر دستورکار فنی و تخصصی است که در هر سال تغییر می یابد و به صورت تصویب سند (در قالب یک شوری و یا دو شوری) و یا بحث عمومی است.

بنـدهای ثابت ، منـدرج در تمامی اجلاسیـه ها ، و از جمله در اجلاسیــه

104 کنفرانس بین المللی کار سال 2015 (1394) عبارت بودند از :
- 1. گزارشات : رئیس هیات مدیره ، و مدیرکل ILO
- 2. برنامه و بودجه پیشنهادی مدیرکل برای سال های 2016 – 2017 و دیگر موضوعات (که در سال جاری عین پیشنهاد برنامه و بودجه ILO برای دو سال 2016و 2017 به تصویب مجمع عمومی کنفرانس – کلیه اعضا قرار گرفت .)
- 3. اطلاعات و گزارش های مربوط به اجرای استانداردهای بین المللی کار از تعهدات کشورها . علاوه بر 3 بند فوق بندهای غیرثابت کنفرانس در سال جاری نیز عبارت بودند از:
- 4. واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال مولد و شایسته (در قالب بحث عمومی)
- 5. تسهیل انتقال از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی ( در قالب تصویب یک سند به صورت توصیه نامه طی دو شور در دو سال متوالی ، که شور اول آن در اجلاسیه سال پیشین انجام گرفت .)
- 6. هدف استراتژیک حمایت اجتماعی (حمایـت کار) ، از بحـث های دوره ای در چارچوب پیگیری "بیانیه عدالت اجتماعی برای جهانی سازی عادلانه"ILO مصوب سال 2008 میلادی مطابق آئین نامه کنفرانس هر سه گروه دولت ، کارفرما و کارگـر ملـزم می باشند . براساس تقسیم بندی وظایف هر یک از کمیته ها ، اعضای (نفرات) هیات خود را برای هر یک از کمیته ها در فرم مشخصی که از طرف ILO ارسال می شود ، تعیین و با تکمیل فرم مربوطه به دفاتر مربوطه در ILO ، و درخصـوص گروه کارفرمایی کشـورها به دفتـر فعالیت های کارفرماییILO - (Employers’ Activities) ACTEMPقبل از افتتاحیه کنفرانس ارسال دارند.

مطابق آئین نامه کنفرانس ترکیب هر هیات کارفرمایی از کشورها ، شامل یک نماینده اصلی (Delegate)و چند مشاور ( برای هر بند دو مشاور Adviser) می باشد . ترکیب هیات کارفرمایی ایران به اجلاسیه 104 ، و تقسیم بندی وظایف در کمیته های مختلف :

JPEG - 19 kb
مهندس محمد عطارديان
نماينده كارفرمايان در هيأت نمايندگي جمهوري اسلامي ايران به يكصد و چهارمين كنفرانس بين‌المللي كار

براساس تصمیم هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران و پس از رعایت ملاحظات و تشریفات مربوطه افراد مشروحه ذیل به عنوان هیات کارفرمایی جمهوری اسلامی ایران اعزامی به اجلاسیه 104 کنفرانس بین المللی کار به وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (جهت ارسال اعتبارنامه های کارفرمایی به ILO ) معرفی شد و همچنین فرم مربوط به ثبت نام در کمیته های مختلف فنی تکمیل و به دفتر فعالیت های کارفرمایی سازمان بین المللی کار ارسال گردید .

- 1 – جناب آقای محمد عطاردیان به عنوان نماینده اصلی و صاحب رای (Delegate)
- 2 – جناب آقای محمد مروج حسینی به عنوان مشاور (Adviser) و جانشین نماینده (Substitute Delegate)
- 3 – جناب آقای سید عبدالوهاب سهل آبادی به عنوان مشاور (Adviser)
- 4 – جناب آقای حسین سلاح ورزی به عنوان مشاور (Adviser)
- 5 – جناب آقای مجید آهنگریان به عنوان مشاور (Adviser) (به دلایل شخصی ایشان ، اعزام شان انجام نگرفت)
- 6 – جناب آقای مهران نجاتی به عنوان مشاور (Adviser)
- 7 – جناب آقای سید حسن افتخاریان به عنوان مشاور (Adviser)
- 8 – جناب آقای مرتضی سلیمی به عنوان مشاور (Adviser)
- 9 – سرکار خانم شهره تصدیقی به عنوان مشاور (Adviser)

همچنین طبق تصمیمات متخذه در هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران ، با توجه به ترکیب هیات کارفرمایی ایران اعزامی به اجلاسیه 104 سال 2015 ، تقسیم وظایف و مسئولیت هر یک از افراد در کمیته های فنی - تخصصی به ترتیب بندهای دستورکار (شامل بندهای ثابت و دائم و بندهای غیر ثابت) به شرح ذیل تعیین و به دبیرخانه اجرایی کنفرانس منعکس شد :
- 1 – جناب آقای محمد عطاردیان ، نماینده صاحب رای ، مسئول شرکت در همه کمیته ها به صورت نظارتی ، شرکت در تمامی نشست های حاشیه ای کنفرانس ، و مسئول سخنرانی در مجمع عمومی (براساس گزارش مدیرکل ILO)
- 2 – جناب آقای محمد مروج حسینی ، مشاور، عضو اصلی کمیته اجرای استانداردهای بین المللی کار کنفرانس
- 3 – سرکار خانم شهره تصدیقی ، مشاور ، عضو علی البدل کمیته اجرای استانداردهای بین المللی کار کنفرانس
- 4 - جناب آقای سید عبدالوهاب سهل آبادی ، مشاور، عضو اصلی کمیته های واحدهای کوچک و متوسط و ایجاد اشتغال مولد و شایسته
- 5 - جناب آقای مجید آهنگریان ، مشـاور ، عضـو علی البـدل کمیتـه فوق الذکر ( که با وجود معرفی ، ایشان از انجام این سفر و ماموریت اعلام انصراف نمودند)
- 6 - جناب آقای سید حسن افتخاریان ، مشاور ، عضو اصلی کمیته تسهیل گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی
- 7 - جناب آقای مهران نجاتی ، مشاور ، عضو علی البدل کمیته فوق الذکر
- 8 - جناب آقای حسین سلاح ورزی ، مشاور ، عضو اصلی کمیته هدف استراتژیک حمایت اجتماعی (حمایت کار)
- 9 - جناب آقای مرتضی سلیمی ، مشـاور ، عضـو علی البـدل کمیتـه فوق الذکر حضور اعضای اصلی که برای کمیته های مختلف تعیین و معرفی شده اند در تمامی نشست های کمیته های مربوطه ضروری است (به دلیل پیش آمدن احتـمالی ضرورت رای گیری در مصـوبات کمیتـه) و حضـور افـراد

علی البدل نیز برای پوشش اعضای اصلی (در صورت عدم امکان شرکت آن ها در نشست های کمیته های مربوطه) لازم است .

ترکیب کلی هیات های اعزامی به کنفرانس :

قابل ذکر است ترکیب هیات های سه جانبه (کارگری ، کارفرمایی و دولت) به اجلاسیه های سالانه متشکل از 4 نماینده اصلی است که شامل دو نماینده اصلی دولت ، یک نماینده اصلی کارفرمایی و یک نماینده اصلی کارگری است.

این دستورالعمل در مورد چگونگی ترکیب هیات اعزامی از سوی کشورهابه کنفرانس های سالانه بر اساس ماده 3 بند 1 اساسنامه سازمان بین المللی کار (ILO) است و هر نماینده اصلی را مشاورانی همـراهی می کنند که نباید متجاوز از دو نفر برای هر بند فنی دستورکار کنفرانس باشد . این دستورالعمل هم براساس بند 2 ماده 30 اساسنامه سـازمان بین المللی کار (ILO) است .

در اجلاسیه 104 کنفرانس سال جاری 4 بند فنی دستورکار برنامه کنفرانس قبلاً اعلام شد . لذا هر نماینده کارفرمایی ، کارگری و دولت را می تواند 8 مشاور همراهی کند . درخصوص هیات های کارفرمایی کشورها ، و از جمله ایران ، مشاوران فنی نباید ضرورتاً کارفرما باشند.

یک جمع بندی کوتاه ازمصوبات کنفرانس بین المللی کار سال جاری : براساس رای گیری های به عمل آمده در مجمع عمومی ، اجلاسیه امسال کنفرانس بین المللی کار سه مصوبه داشت :
- 1 – پـذیـرش کوک آیلنـد (Cook Islands) به عضویـت سـازمـان بیـن المللی کار
- 2 – قطعنامه مربوط به تصویب برنامه و بودجه برای دو سال 2016 و 2017 میلادی وتخصیص درآمد میان کشورهای عضو برای همکاری فنی
- 3 – توصیه نامه گذار از اقتصاد غیررسمی به اقتصاد رسمی سال 2015 میلادی نشست های حایز اهمیت که در حاشیه کنفرانس بین المللی کار بر پا شد :
- 1 – دهمین نشست مجمع عمومی کنفدراسیون کارفرمایی کشورهای آسیا و اقیانوسیه (CAPE)که برای روز دهم ماه ژوئن (20 خرداد) برنامه ریزی شده بود . براساس دعوتی که از سوی دبیرخانه CAPE از پیش از روز نشست به عمل آمده بود ، جناب آقای مهندس محمد عطاردیان و خانم شهره تصدیقی در این جلسه شرکت کردند . مسئولیت دبیرخانه CAPE را در حال حاضر کنفدراسیون کارفرمایی مالزی عهده دار است و قبل از آن نیز این مسئولیت بر عهده کنفدراسیون کارفرمایی ژاپن بود . این مسئولیت با موافقت کنفدراسیون های کارفرمایی کشور های آسیا و اقیانوسیه به صـورت دوره ای بر عهـده یـک کنفدراسیون کارفرمایی ملی قرار می گیرد .
- 2 – نشست مشترک کنفدراسیون کارفرمایی کشورهای آسیا و اقیانوسیه (CAPE) با کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های کارگری(International Trade Unions Confederation) – (ITUC)که برای روز 5 ژوئن (15 خرداد) ، برنامه ریزی شده بود .

موضوع نشست مشترک CAPE و ITUC ، دورنمای اقتصادی منطقه و چالش های ملی تعیین و اعلام شده بود . مقرر بود نماینده کارفرمایی هر کشور گزارشی در چارچوب موضوع فوق در نشست ارایه نماید . در این نشست ، طبق دعوت قبلی از سوی دبیرخانه CAPE ، خانم شهره تصدیقی مشاور کانون عالی شرکت نمود و با مشارکت در بحث جمعی ، گزارشی با توجه به موضوع تعیین شده در قالب دورنمای اقتصادی جهان و دورنمای اقتصادی منطقه – آسیا و اقیانوسیه ، نگاهی به ایران و پتانسیل های آن و چالش های ملی از دیدگاه کارفرمایی کشور ارائه نمود.

گزارش تنظیم شده و قرائت شده در نشست ، به انگلیسی و ترجمه فارسی آن و دیگر نشست های حاشیه ای حایز اهمیت در صفحه‌هاي بعدي همين بخش از وسايت جاگذاري خواهد شد.


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 199 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران (كعاصكا)   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا   پيگيرى فعاليت سايت اسناد كعاصكا در ارتباط با كنفرانس‌هاي بين‌المللي كار   پيگيرى فعاليت سايت يكصد و جهارمين كنفرانس بين‌المللي كار   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License