به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
عكس و خبر از وب سايت سازمان بين‌المللي كار

استقبال مديركل س‌ب‌ك از اعطاي جايزه نوبل صلح به «گفتگوي چارجانبه ملي تونس»

18 مهر 1394

آقاي گاي رايدر مديركل سازمان بين‌المللي كار (س‌ب‌ك)از تصميم كميته نوبل در اسلو براي اعطاي حايز صلح به «گفتگو ي چارچانبه‌ي ملي تونس» [1]به گرمي استقابل كرد.

گفتگوي چارجانبه‌ي ملي تونس از دو عضو سازمان بين‌المللي كار - اتحاديه عمومي كارگران تونس و كانون عالي صنعت، تجارت و صنايع دستي تونس - همراه با جامعه حقوق بشر تونس و كانون وكلاي تونس تشكيل شده است. اين گروه چهارگانه در سال 2013، هنگامي كه تلاش‌هاي تونس براي ارايه دموكراسي در ميانه‌ي ترور و شروش اجتماعي در خطر سقوط بود شكل گرفت.

گاي رايدر مديركل س‌ب‌ك در اين مورد اظهار داشت: جايزه صلح قدراني از شجاعت، استقامت و اصول اتحاديه و كانون عالي است و شركاي آن‌هاست. من براي تعهد آنان به حقوق بشر و دموكراسي اداي احترام مي‌كنم. س‌ب‌ك به همكاري با آن‌ها و فعاليت‌هاي آن‌ها افتخار مي‌كند.

در ژانويه 2013، در جريان گرامي‌داشت دومين سالگرد انقلاب ياسمن، مديركل س‌ب‌ك به عنوان شاهد امضاي «قرارداد اجتماعي» بين دولت، اتحاديه كارگران و كانون عالي دعوت شده بود. اين قرارداد اجتماعي، كه در جريان تدوينش از حمايت و مهارت س‌ب‌ك بهره برده بود، در جهت هموار‌سازي راه بريا پيشرفت‌ها در عرصه كار و روابط كار، سياست‌هاي اشتغال، حفاظ اجتماعي و تربيت شغلي، و توسعه متوازن منطقه‌اي مؤثر بوده است.

سه‌جانبه‌گرايي - همكاري بين دولت و سازمان‌هاي كارگران و كارفرمايان - شالوده‌‌ي سازمان بين‌المللي كار است كه - به عنوان يك آژانس ملل متحد - به ترويج عدالت اجتماعي و كار شايسته براي همه متهد است. نمونه‌ي تنونس به خوبي نشان مي‌دهد كه در وضعيت‌هاي بحراني و پسا‌بحراني گفتگوي سه‌جانبه به تقويت صلح دخالي و دموكراسي مدد مي‌رساند.

س‌ب‌ك به همكاري با تونس براي ترويج گفتگوي اجتماعي و تقويت حكومت كارگران ادامه خواهد داد.

اصل خبر از وب سايت س‌ب‌ك

JPEG - 134.6 kb
(از چب به راست از بالا) حسين عباسي دبيركل اتحاديه عمومي كارگران، وداد بوشماوي رئيس اتحاديه كارفرمايان، عابد ستار بن موسي رئيس جامعه حقوق بشر تونس و وكيل فاضل محفوظ

[1] the Tunisian National Dialogue Quartet


پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 3059 / 418132

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت سازمان‌هاي بين‌المللي   پيگيرى فعاليت سايت سازمان بين‌‌المللي كار (س.ب.ك)   پيگيرى فعاليت سايت سخنگاه مديركل   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License