به شبكه اطلاع‌رساني كارفرمايان ايران خوش آمديد!
با برگزاري نشست كرسي حقوق بشر، صلح و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي:

گفتمان آزادي انجمن: يك گام بلند به پيش!

27 آبان ماه 1387؛
دو شنبه 17 نوامبر 2008

«گروه دموكراسي» مركز و كرسي حقوق بشر، صلح، و دموكراسي دانشگاه شهيد بهشتي، عصر روز دوشنبه 6 آبان ماه 1387، نخستين نشست تخصصي از مجموعه‌ نشست‌هاي ماهانه در دوره جديد فعاليت خود را در دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي برگزار كرد. موضوع اين نشست «آزادي انجمن در حقوق ايران: موردكاوي اختلاف بين وزارت كار و امور اجتماعي و كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران» بود.

براي حضور در اين نشست از طرفين ماجرا و فضات پرونده دعوت شده بود كه متأسفانه نمايندگان وزارت كار و امور اجتماعي و قضات پرونده در اين نشست حضور نيافتند. با اين همه، حقوقدانان صاحب نظر اسناد مرتبط با اين پرونده زا از منظر حقوقي مورد بررسي قرار دادند و به نكاتي اشاره كردند كه به نظر مي‌رسد حتي براي دست‌دركاران اين پرونده نيز بديع بود و طرح آن‌ها گفتمان آزادي انجمن را در ايران يك گام بسيار بلند به پيش‌ راند. در ادامه نام سخنرانان و موضوع سخنراني آنان ارايه مي‌شود. با كليك كردن آن‌ها مي‌توانيد گزارش مشروح سخنان آنان را مطالعه كنيد:‌

  1. دكتر مهدي مختاري آزادي انجمن در حقوق ايران(گزارش سخنان وي به زودي منتشر خواهد شد)
  2. مهندس محمد عطارديان دبيركل كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي ايران: گزارش تاريخچه‌ي اختلاف (به زودي گزارش سخنان وي منتشر خواهد شد)
  3. دكترسعيدرضا ابدي استاد حقوق كار دانشكده‌ي حقوق دانشگاه شهيد بهشتي:آزادي انجمن در حقوق كار ايران
  4. دكتر جواد كارگزاري مدرس دانشگاه و مديرمسؤل نشريه حقوق عمومي : نقد آزاء شعب بدوي و تجديد نظر ديوان عدالت اداري در مورد شكايت كانون عالي كارفرمايي

پذيرش سايت | تماس | نقشه ى سايت | | آمار سايت | بازديد كنندگان : 2213 / 496435

 پيگيرى فعاليت سايت fa   پيگيرى فعاليت سايت گفتمان آزادي انجمن   پيگيرى فعاليت سايت آزادي انجمن در حقوق ايران   ?    |    سايتهاى پيوندى OPML   ?

سايت با اسپيپ درست شده است 2.1.12 + AHUNTSIC

Creative Commons License